S&P Global Ratings podnosi rating Alior Banku

Agencja ratingowa Standard and Poor’s Global Ratings poinformowała o podwyższeniu długoterminowego ratingu do poziomu ‘BB+’. Jest to najwyższa ocena ratingowa w historii Alior Banku. Alior to jedyny bank w Polsce, któremu S&P podniosło rating w tym roku.

Na podwyższenie oceny miała wpływ przede wszystkim poprawa poziomu kapitalizacji i zdolność Banku do wewnętrznego budowania kapitału m.in. poprzez redukcję ryzyka kredytowego. Według S&P, Bank jest w stanie utrzymać wysoki bufor kapitałowy, który będzie wspierać jego rozwój, nawet w przypadku rozpoczęcia wypłaty dywidend. W ocenie ekspertów, Zarząd zmniejsza udział w portfelu Banku kredytów obarczonych wyższym ryzykiem oraz kontynuuje redukcję portfela kredytów niepracujących.

Pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego, eksperci międzynarodowej agencji ratingowej ocenili ryzyko kredytowe Alior Banku najlepiej w historii. Jest to bardzo znaczące osiągnięcie tym bardziej, że Alior to jedyny bank w Polsce, któremu S&P podniosło rating w tym roku. Dzięki temu, zdecydowanie wzrośnie poziom wiarygodności wśród inwestorów, klientów oraz innych interesariuszy. Podwyższanie ratingu potwierdza jednocześnie, że eksperci dostrzegli stabilność i konsekwentny wysiłek zespołu Aliora włożony w rozwój Banku.

– Wyższy rating ma przede wszystkim pozytywny wpływ na pozycję Alior Banku. To potwierdzenie, że budujemy silny bank, atrakcyjny dla akcjonariuszy oraz inwestorów posiadających nasze obligacje – mówi Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu Alior Banku.

Agencja S&P pod uwagę wzięła także zmniejszenie ekspozycji na niektóre klasy aktywów wysokiego ryzyka, takie jak nieruchomości komercyjne. Pozytywnie oceniona została nieznaczna ekspozycja banku na kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich (CHF). Z kolei stopniowe zwiększenie udziału kredytów hipotecznych oraz zmniejszenie udziału niezabezpieczonych kredytów konsumenckich, przyczyniło się do zwiększania ważonego ryzykiem bufora kapitałowego Alior Banku.

W raporcie podkreślono, że w ciągu ostatnich dwóch lat zespół zarządzający Alior Banku udowodnił, że jest w stanie skutecznie generować przychody na zadowalającym poziomie. Poza wzrostem stóp procentowych, który przyczynił się do znacznej poprawy rentowności w 2022 r., doceniono istotną rolę kierownictwa, którego wysiłki zmierzające do ograniczenia ryzyka kredytowego pozwoliły na osiągnięcie stabilnych zysków.

Agencja S&P podtrzymała krótkoterminową ocenę ratingową na poziomie ‘B’.

S&P jest jedną z trzech kluczowych agencji ratingowych.

ŹRÓDŁOAlior Bank