Stabilny rozwój mBanku

W II kwartale 2015 roku Grupa mBanku wypracowała 221,3 mln zysku netto. O 121 tys. wzrosła liczba klientów detalicznych i o 521 – korporacyjnych. Znacząco powiększyła się też suma udzielonych kredytów.

mBank w okresie od kwietnia do końca czerwca 2015 r. zarobił na czysto 221,3 mln zł, co oznacza, że w całym pierwszym półroczu zysk wyniósł ponad 672 mln zł. Wyniki banku w drugim kwartale są zasługą systematycznego wzrostu biznesu. Zarówno wynik odsetkowy, jak i prowizyjny były większe niż w pierwszym kwartale. Poprawa tego pierwszego o 18,1 mln zł do 605,5 mln zł była rezultatem znaczącego spadku kosztów odsetkowych (o 18,9 proc.). Z kolei 18-proc. wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji (do 230,3 mln zł) to efekt zwiększenia przychodów z tytułu działalności kredytowej i prowizji za pośrednictwo w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych.

W II kwartale o 7,2 proc. wzrosły koszty banku, co było wynikiem zwiększonych wydatków osobowych oraz inwestycji w obszarze marketingu i IT. Większe o 7,7 mln zł w porównaniu do I kwartału było również obciążenie rezerwami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Odpisy w segmencie korporacyjnym wzrosły z 30,8 do 54,4 mln zł, podczas gdy w bankowości detalicznej spadły o 10 mln zł.

mBank wciąż koncentruje się na rozwoju organicznym – w samym tylko II kwartale wartość kredytów i pożyczek (po wyłączeniu wahań kursów walutowych i transakcji repo) w segmencie korporacyjnym wzrosła o 4,8 proc. a detalicznym o 1,6 proc. W tym czasie Grupa mBanku sprzedała kredyty hipoteczne o wartości 1 mld zł i niehipoteczne za 1,25 mld zł.

Bank utrzymuje stabilne i bezpieczne wskaźniki kapitałowe – współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 16,4 proc., przy wskaźniku CET 1 na poziomie 13,5 proc. Z kolei współczynnik kredytów do depozytów wynosił 105,7 proc.

Działalność mBanku została doceniona przez niezależnych ekspertów. Bank zdobył główną nagrodę w kategorii „Innowacyjność” w konkursie „Gwiazdy Bankowości” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz PwC. W rankingu głównym bank zajął trzecie miejsce. Z kolei miesięcznik „Bank” przyznał Cezaremu Stypułkowskiemu, prezesowi mBanku, tytuł Wizjonera rynku bankowego. Doceniono go za wkład w rozwój nowoczesnej bankowości, z której klienci mogą korzystać w dowolnym miejscu i w wybrany sposób – internetowo, mobilnie oraz w placówce.

Źródło: mBank