Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w marcu 2023 r.

W marcu 2023 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 201,77 mln transakcji o łącznej wartości 724,6  mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,53 mln komunikatów o wartości 32,82 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir zrealizowano 28,05 mln przelewów natychmiastowych o wartości 16,02 mld zł.

W systemie Elixir rozliczono łącznie 201,77 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 724,6 mld zł. W tym samym okresie w 2022 r. rozliczono 195,25 mln transakcji o łącznej wartości 670,72 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 3 proc., a wartość zwiększyła się o 8 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 13 marca – było to 15,08 mln transakcji o wartości 35,89 mld zł.

Łącznie w I kw. 2023 r. w systemie Elixir zrealizowano 558,89 mln transakcji o wartości 2,01 bln zł. W  porównaniu z I kw. 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 5 proc., a wartość o 12 proc.

W systemie Euro Elixir w marcu 2023 r. rozliczono 4,53 mln komunikatów o wartości 32,82 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2022 r. rozliczono 4,12 mln transakcji o łącznej wartości 29,3 mld euro. Rok do roku liczba transakcji wzrosła o 10 proc., a wartość o 12 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 14 marca – system przetworzył 242,16 tys. transakcji o łącznej wartości 1,68 mld euro.

W ciągu I kw. 2023 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano łącznie 12,37 mln transakcji o wartości 86,42  mld euro. Wobec analogicznego okresu 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 12 proc., a wartość o 14 proc.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w marcu br. zrealizowano 28,05 mln transakcji o wartości 16,02 mld zł. Dla porównania, w marcu 2022 r. rozliczono 16,42 mln transakcji o wartości 11,34 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do marca 2022 r. wzrosła o 71 proc., a wartość o 41 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji odnotowano w tym miesiącu 10 marca – tego dnia przetworzono 1,38 mln przelewów natychmiastowych o wartości 1,01 mld zł.

W I kw. 2023 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 74,65 mln transakcji o wartości
43,33 mld zł. W stosunku do I kw. 2022 r. liczba transakcji wzrosła o 73 proc., a wartość o 46 proc.

ŹRÓDŁOKIR