Sukcesem zakończyła się fuzja Meritum Banku z Alior Bankiem

26 października br., w niespełna cztery miesiące od fuzji prawnej i osiem miesięcy od sfinalizowania transakcji nabycia akcji Meritum Banku, zakończyło się połączenie operacyjne Meritum Banku i Alior Banku. Jest to najszybciej i najsprawniej przeprowadzona fuzja w polskim sektorze bankowym, co potwierdza gotowość Alior Banku do integracji z kolejnymi podmiotami.  

Rekordowe tempo połączenia obu banków przy jednoczesnym wzroście wyników biznesowych stanowi dla nas powód do dumy i satysfakcji. Naszą ambicją było, aby ta fuzja stała się wzorem i punktem odniesienia dla całej branży – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Zarządu Alior Banku. Dowiedliśmy, że jako organizacja posiadamy menedżerów z wyjątkowymi kompetencjami i doświadczeniem oraz odpowiednie zaplecze technologiczne, aby aktywnie uczestniczyć w dalszej konsolidacji sektora bankowego – mówi Wojciech Sobieraj.

Po połączeniu z Meritum Bankiem, Alior Bank wzmocnił swoją pozycję rynkową oraz stworzył solidne podstawy do dynamicznego rozwoju i realizacji ambitnych celów biznesowych. W trakcie procesu połączenia zapewniliśmy sprawne funkcjonowanie banku oraz wykorzystaliśmy potencjał obu instytucji już od momentu fuzji prawnej. Z korzyścią dla klientów i partnerów wzbogaciliśmy ofertę produktową w oparciu o najlepsze rozwiązania Meritum Banku i Alior Banku. W tym samym czasie wdrożyliśmy również inne, kluczowe projekty, takie jak nowy model dystrybucji, CRM oraz innowacje produktowe i technologiczne, które zwiększą konkurencyjność połączonego banku. Blisko 3 milionom klientów zaoferujemy najnowocześniejsze produkty i najwyższy standard świadczonych usług – mówi Krzysztof Czuba, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialny za Pion Biznesu.

Kluczowymi wyzwaniami związanymi z połączeniem banków było ścisłe przestrzeganie wyznaczonego harmonogramu oraz osiągnięcie założonego budżetu fuzji. Oba te cele zostały spełnione w 100 procentach. – mówi Celina Waleśkiewicz, dyrektor Departamentu Przejęć i Połączeń.

W związku z połączeniem, zmianie uległa również struktura organizacyjna Alior Banku. W Gdańsku powstało trzecie – po Warszawie i Krakowie – centrum banku. Będę w nim rozwijane kompetencje w zakresie relacji z klientami, Consumer Finance, w tym pożyczki i kredyty oraz w zakresie współpracy z partnerami i pośrednikami. W ścisłej współpracy z gdańskim centrum IT będą rozwijane i wdrażane nowe rozwiązania i produkty dla całego banku, w tym system bankowości internetowej i mobilnej. W Gdańsku działają duże zespoły back office i operacji bankowych.

W efekcie połączenia i wprowadzenia nowego modelu sieci dystrybucji Alior Bank posiada obecnie 311 oddziałów, 12 centrów biznesowych i ok. 530 placówek partnerskich. Partnerzy współpracujący do tej pory z Meritum Bankiem uzyskali m.in. dostęp do bazy kapitałowej umożliwiającej dynamiczny wzrost sprzedaży, do nowoczesnych systemów IT, szerokiej oferty produktowej oraz atrakcyjnych warunków współpracy. To pierwsza na polskim rynku tak duża i sprawna fuzja sieci partnerskich. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy przeprowadziliśmy optymalizację lokalizacji placówek, ujednoliciliśmy systemy franczyzowe, a także podpisaliśmy umowy z agentami i dokonaliśmy pełnego rebrandingu sieci partnerskiej – mówi Mariusz Bielaszewski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Alternatywnej.

Elementem wyróżniającym proces połączenia była sprawna i szybka integracja pracowników przeprowadzona w oparciu o jednakowe kryteria dla zespołów obu banków. Potwierdza to fakt, że blisko 1/5 stanowisk raportujących do Zarządu połączonego banku oraz 15% funkcji menedżerskich jest sprawowana przez pracowników wywodzących się z Meritum Banku, pomimo jego dziewięciokrotnie mniejszej skali zatrudnienia. Byli pracownicy Meritum Banku uzyskali dostęp do atrakcyjnego pakietu świadczeń pracowniczych oraz bogatego programu rozwoju kadr Alior Banku już od momentu fuzji prawnej. Bank zapewnił także pakiety relokacyjne dla osób, w przypadku których nowe stanowisko wiązało się z koniecznością zmiany miejsca zamieszkania. Integracji towarzyszył intensywny proces szkoleniowy, który objął ponad 4 600 pracowników połączonego banku. Dzięki dbałości o dialog i porozumienie od początku procesu połączenia, zbudowaliśmy jeszcze silniejszą organizację w oparciu o kompetencje najlepszych pracowników wywodzących się z obu banków. Alior Bank to wyjątkowe miejsce pracy, oferujące możliwość szybkiej kariery, tworzenia i realizacji własnych, unikalnych projektów. Cieszymy się, że dzięki stworzonym przez nas możliwościom i perspektywom rozwoju zdecydowana większość najlepszych specjalistów z Meritum Banku zdecydowała się związać swoją przyszłość z Alior Bankiem – mówi Małgorzata Bartler, wiceprezes Alior Banku odpowiedzialna za Pion HR.

W procesie połączenia infrastruktury technologicznej banków uczestniczył blisko stuosobowy zespół IT złożony ze specjalistów z obu organizacji. Od strony technologicznej fuzja obejmowała nie tylko typową migrację danych blisko 340 tys. klientów Meritum Banku, ale również stworzenie zupełnie nowych rozwiązań, w tym nowych aplikacji dla procesu kredytowego oraz automatyzację procesów back-office. Połączony bank działa w oparciu o jeden system centralny i jedną hurtownię danych. Spodziewamy się uzyskania założonych synergii, m.in. dzięki wyeliminowaniu powielania tych samych funkcji w infrastrukturze technologicznej – mówi Henryk Baniowski, CIO w Alior Banku.

W rezultacie operacyjnego połączenia banków nastąpiło ujednolicenie standardów obsługi klientów, a z rynku zniknęła marka Meritum Bank. Oznacza to, że dotychczasowi klienci Meritum Banku mogą już korzystać z systemów bankowości internetowej i mobilnej Alior Banku. Uzyskali również dostęp do szerokiej oferty usług połączonego banku, w tym m.in. systemu płatności BLIK, Biura Maklerskiego, czy Kantoru Walutowego Online. Wszyscy klienci Alior Banku mają też możliwość wygodnej obsługi w połączonej sieci oddziałów i placówek partnerskich zlokalizowanych zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

Synergie kosztowe i przychodowe wynikające z integracji Alior Banku z Meritum Bankiem wyniosą w tym roku 35 mln zł, przy łącznych kosztach fuzji na poziome 50 mln zł. W latach 2015-2017 synergie szacowane są na 198 mln zł.

Alior Bank jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. Aktywa banku wynoszą 36,5 mld zł, co plasuje go obecnie na 13. miejscu wśród największych banków w Polsce pod względem sumy bilansowej. Udziały rynkowe Alior Banku wynoszą ponad 3 proc. Sprawną obsługę blisko 3 mln klientów zapewnia ponad 6000 pracowników oraz czwarta co do wielkości bankowa sieć dystrybucji, która obejmuje ponad 850 placówek. Ponadto wybrane produkty i usługi Alior Banku oferowane są w blisko 640 punktach T-Mobile, w ramach strategicznego partnerstwa obu firm. Od 2014 r. akcje Alior Banku wchodzą w skład indeksu WIG20 skupiającego największe i najbardziej płynne spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Alior Bank