Tomasz Kowalski obejmuje funkcję p.o. Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A., z dniem 1 maja 2019 r., Tomasz Kowalski obejmie stanowisko p.o. Prezesa Zarządu Banku. Zmiana ta spowodowana jest zakończeniem wieloletniego pełnienia tej funkcji przez dotychczasowego Prezesa Zarządu, dr. hab. Krzysztofa Kalickiego, który pod koniec maja br. dołączy do Rady Nadzorczej Deutsche Bank Polska S.A.

Tomasz Kowalski związany jest z Grupą Deutsche Bank w Polsce od 2004 roku. Jako Członek Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.,a wcześniej Deutsche Bank PBC S.A. oraz  Chief Operating Officer był odpowiedzialny za zarządzanie departamentami operacyjnymi i administracyjnymi. Odegrał też kluczową rolę w wielu projektach strategicznych, tworząc sieć oddziałów, budując relacje z Klientami i Partnerami Biznesowymi Banku oraz współpracując z instytucjami nadzorczymi. Z dniem 1 maja 2019 r. obejmie funkcje p.o. Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. oraz Szefa Grupy Deutsche Bank w Polsce.

Tomasz Kowalski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w Stanach Zjednoczonych. Ukończył także studia podyplomowe na uniwersytecie w Wisconsin. Z bankowością związany od 1993 roku. W latach 1993-1995 zatrudniony był w departamencie pożyczek Polish-American Small Business Credit Corporation, a w latach 1995-2003 związany z Bankiem PPA, późniejszym Fortis Bank Polska. W tym czasie pełnił funkcję dyrektora regionu ds. sprzedaży, uczestnicząc także w pracach komitetów kredytowych, komitetu sterującego oraz ALCO.

W latach 2002-2003 był zastępcą dyrektora pionu obsługi małych przedsiębiorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W roku 2004 kierował projektem wprowadzenia do oferty usług dla przedsiębiorstw Lukas Bank. W roku 2004 dołączył do Grupy Deutsche Bank  odpowiadając za szereg kluczowych projektów zarówno w obszarze sprzedaży, jak i strategii.

Obejmując funkcję p.o. Prezesa Zarządu Deutsche Bank Polska S.A. z dniem 1 maja br., Tomasz Kowalski zastąpi dr. hab. Krzysztofa Kalickiego, który stanowisko Prezesa Zarządu oraz Szefa Grupy Deutsche Bank w Polsce pełnił nieprzerwanie od 2003 roku. Z Deutsche Bank Polska S.A. związany jest od 1998 roku. Wykładowca uniwersytecki, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego, autor ponad stu publikacji z dziedziny finansów i bankowości, członek licznych rad nadzorczych, Wiceprezes Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Tam też uzyskał tytuł doktora habilitowanego i przez wiele lat pracował jako wykładowca w Katedrze Finansów Międzynarodowych. W latach dziewięćdziesiątych w Ministerstwie Finansów pełnił kolejno funkcje: Doradcy Ministra Finansów, Dyrektora Departamentu Zagranicznego, a następnie Sekretarza Stanu, I Zastępcy Ministra Finansów. Zanim podjął pracę w Deutsche Bank, sprawował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Nowy skład Zarządu Deutsche Bank Polska S.A.:

– Tomasz Kowalski – pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

– Magdalena Rogalska – Członek Zarządu

– Zbigniew Bętkowski – Członek Zarządu

– Piotr Gemra – Członek Zarządu

– Piotr Pawłowski – Członek Zarządu

ŹRÓDŁODeutsche Bank Polska