Studia podyplomowe – Technologie finansowe (FinTech)

Od października 2021 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu uruchamia całkowicie zdalne studia z technologii finansowych (FinTech). Rekrutacja trwa do 26.09.2021 r. Studia obejmują 2 semestry i 160h zajęć. Koszt 6900 zł z możliwością płatności w ratach.

FinTech to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki. Studia w tym obszarze są zatem naturalną konsekwencją zapotrzebowania na specyficzny zakres wiedzy i umiejętności – rozległych, bo łączących umiejętności biznesowe, finansowe i technologiczne. Tradycyjne instytucje finansowe, w tym banki muszą dostrzegać rozwój branży technologii finansowych i jak wskazuje praktyka raczej współpracują, niż konkurują.

Ta propozycja to połączenie prestiżu uczelni akademickiej z wiedzą i doświadczeniem szerokiego kręgu praktyków z różnych segmentów i obszarów FinTech. To całkowicie zdalne studia na platformie Zoom – komentuje dr hab. Krzysztof Waliszewski prof. UEP, Kierownik studiów podyplomowych FinTech na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Wśród wykładowców są znakomici praktycy związani z branżą FinTech wraz z zespołem pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

  1. prof. Włodzimierz Szpringer (UW, SGH),
  2. Adrian Kurowski (Visa Polska),
  3. dr Michał Nowakowski (FinRegtech.pl),
  4. Monika Charamsa (Grupa Oney Bank),
  5. dr Paweł Widawski (Fundacja FinTech Polska),
  6. Prof. Edyta Rutkowska-Tomaszewska (Uniwersytet Wrocławski),
  7. Karol Sadaj (Aion Bank), Marta Zięba-Szklarska (EFFP Polska),
  8. Przemtsław Barankiewicz (Finax, CFA Society Poland), Michał Łukasik (Kontomatik),
  9. dr Miłosz Brakoniecki (Obserwatorim.biz), Łukasz Piechowiak (Fintek.pl, PZIP),
  10. dr Michał Macierzyński (PKO BP), Radosław Zaleski (Netguru).

Fintech to sektor gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa, które operują w branży finansowej i technologicznej. Obejmuje on innowacje wdrażane m.in. w: bankowości detalicznej, korporacyjnej, płatnościach, usługach inwestycyjnych, zarządzaniu aktywami, a także w usługach brokerskich i ubezpieczeniowych.

FinTech wymaga także znajomości prawa i regulacji na rynku finansowym.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, powstającymi w celu usprawniania korzystania z usług i produktów oferowanych klientom przez sektor technologii finansowych, uświadomienie uczestnikom studiów szans biznesowych, jakie wiążą się z rozwojem nowego sektora finansowo-technologicznego, a także przygotowanie ich do podejmowania wyzwań zawodowych w tym obszarze. Dla przedstawicieli tradycyjnego sektora bankowego i ubezpieczeniowego studia te stanowią z kolei możliwość identyfikacji zagrożeń i szans wynikających z pojawienia się w sektorze finansowym nowych graczy i technologii oraz identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy.


Kierownikiem studiów jest Prof. UEP dr hab. Krzysztof Waliszewski (w razie pytań prośba o kontakt na adres e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl)

Link do studiów na stronie UEP: https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/administracja-i-jednostki-uep,c9844/centrum-edukacji-menedzerskiej,c1383/studia-podyplomowe,c4865/spis-alfabetyczny,c4872/technologie-finansowe-fintech,c14824/

Link do rekrutacji: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.574.1092.html

ŹRÓDŁOUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu