W marcu Bank BNP Paribas wprowadzi zmiany w tabeli opłat i prowizji. Doceni stałych Klientów

Zmiany w tabeli opłat i prowizji Banku BNP Paribas wejdą w życie 1 marca przyszłego roku i obejmą konta osobiste z aktualnej oferty banku oraz te już wycofane. Zmienią się przede wszystkim koszty wpłat i wypłat gotówki w oddziałach, opłaty miesięczne za karty debetowe oraz wypłaty gotówki z bankomatów krajowych i zagranicznych. Klienci, którzy regularnie korzystają z usług banku mogą liczyć na korzystniejsze warunki i uniknięcie podwyżek wybranych opłat. Posiadacze starszych kont za darmo zmienią je na posiadające więcej funkcjonalności Konto Otwarte na Ciebie.

– Nieustannie podnosimy jakość usług oferowanych Klientom i konsekwentnie inwestujemy w rozwój nowoczesnej infrastruktury technologicznej. To oczywiście wiąże się z kosztami, choć jednocześnie jest konieczne, by sprostać wciąż rosnącym oczekiwaniom Klientów i zapewnić im stały, wygodny i bezpieczny dostęp do finansowania ich potrzeb. Konto Otwarte na Ciebie oferuje funkcjonalności, które są efektem wieloletnich starań, a prace nad kolejnymi nie ustają. Dlatego zmieniając opłaty, staraliśmy się wyjść naprzeciw regularnym użytkownikom tego właśnie konta, doceniając ich za aktywność i przywiązanie – mówi Przemysław Furlepa, wiceprezes Banku BNP Paribas odpowiedzialny za Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej. – Jednocześnie nie możemy pomijać warunków rynkowych. Zmiany w opłatach nie są znaczące, jednak podwyżki zamykają się w kwocie 2 złotych za większość operacji, i wynikają również z konieczności dostosowania do bieżącej sytuacji, w jakiej funkcjonuje nie tylko nasz bank, ale cały polski sektor finansowy. Z jednej strony mamy do czynienia z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną, która wymaga aktywnego dopasowywania się banków do bieżących okoliczności. Z drugiej, rosną różnego typu obciążenia fiskalne i parafiskalne. Część z nich, jak opłaty na BFG czy System Ochrony Banków Komercyjnych, zwiększają stabilność sektora. Inne, jak wakacje kredytowe, są przykładem tego, jak otoczenie regulacyjne może wpływać na wyniki finansowe banków w Polsce i stan ich kapitałów. A mniejsze kapitały oznaczają ograniczenie zdolności banków do finansowania potrzeb ich Klientów, zarówno indywidualnych, jak i firmowych. W dłuższej perspektywie może mieć to negatywne skutki dla polskiej gospodarki, pozbawiając ją paliwa do dalszego dynamicznego rozwoju – dodaje Przemysław Furlepa.

Ostatnie zmiany w tabeli opłat i prowizji w Banku BNP Paribas miały miejsce ponad rok temu, a w tym czasie rosły ceny wszystkich produktów i usług z jakich korzystamy. Bank niezmiennie inwestował natomiast w rozwój kanałów cyfrowych i cyberbezpieczeństwo. W efekcie – i dzięki poniesionym nakładom finansowym – Klient w nowej cenie otrzymuje znacznie bardziej zaawansowane produkty i usługi. Bank stale rozwija bankowość internetową (GOonline) i mobilną (GOmobile), dodając nowe możliwości ułatwiające codzienne życie – płatność za parkingi i bilety, wymianę walut czy podpis elektroniczny Autenti. Analiza behawioralna poprawia bezpieczeństwo zdalnego bankowania oraz pozwala dopasowywać ofertę do potrzeb użytkownika. Klienci ceniący bezpośredni kontakt z konsultantem, mogą również łatwo umawiać spotkania w Centrach Klienta przez stronę internetową banku.

Co się zmieni od marca 2023 r.?

Obecnie w ofercie Banku BNP Paribas znajdują się następujące konta osobiste: Konto Otwarte na Ciebie (z szeroką ofertą kart debetowych dostosowanych do potrzeb Klienta – Karta Otwarta na Świat, Karta Otwarta na eŚwiat, Karta Multiwalutowa), a także Moje Konto Premium i Konto Samodzielniaka (konto dla dzieci).

Wszyscy użytkownicy kont wycofywanych z oferty do końca 2023 r. mogą bezpłatnie zmienić swoje konto na to aktualnie dostępne w ofercie (Konto Otwarte na Ciebie, Moje Konto Premium), aby w pełni wykorzystywać możliwości, jakie daje współczesna bankowość. Klienci posiadający Konto Otwarte na Ciebie mogą łatwo uniknąć podniesienia opłaty za Kartę Otwartą na Dzisiaj, Kartę Otwartą na eŚwiat lub Kartę Otwartą na Świat, o ile w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę zalogują się przynajmniej raz do systemu bankowości internetowej GOonline lub GOmobile, a dodatkowo bank (na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty za kartę), będzie posiadał ich zgodę na komunikowanie się z nimi w formie elektronicznej i telefonicznej. Zgodę można wyrazić przez system GOonline, aplikację mobilną GOmobile, przez Centrum Telefoniczne i oczywiście w każdej placówce banku. W przypadku Karty Otwartej na Dzisiaj, Klient będzie również musiał wykonać kartą minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty za kartę.

Najważniejsze zmiany w zakresie opłat i prowizji jakie wejdą w życie od marca 2023 r. w przypadku Konta Otwartego na Ciebie to:

  • Podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w banku z 10 zł do 12 zł (dotyczy także rachunków oszczędnościowych oraz rachunków walutowych).
  • Podwyższenie opłaty miesięcznej za obsługę Karty Otwartej na Dzisiaj z 5 zł lub 0 zł na 7 zł (opłata standardowa), lub 2 zł (jeżeli Klient w poprzednim miesiącu wykonał min. 3 transakcje kartą lub 0 zł (jeżeli Klient nie ukończył 26 r.ż).
  • Podwyższenie opłaty miesięcznej za obsługę Karty Otwartej na eŚwiat z 6 zł do 8 zł oraz Karty Otwartej na Świat z 10 zł do 12 zł.
  • Podwyższenie opłaty miesięcznej Karty Multiwalutowej z 8 zł do 10 zł.
  • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów Euronet Kartą Otwartą na Dzisiaj z 5 zł do 7 zł.
  • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki zagranicą z 3% min. 10 zł do 3% min. 12 zł w przypadku Karty Otwartej na Dzisiaj oraz Karty Otwartej na Świat oraz z 5 zł do 7 zł – Karty Otwartej na Świat.

Opłaty miesięczne za obsługę kart debetowych zostaną pobrane pierwszy raz w nowej wysokości w kwietniu 2023 roku, co oznacza, że warunki uprawniające do obniżenia lub zwolnienia z opłaty (o ile dotyczą) Klienci powinni spełnić w marcu 2023 roku.

Najważniejsze zmiany w przypadku Mojego Konta Premium:

  • Podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty gotówki w oddziałach z 10 zł do 12 zł (dotyczy także rachunków oszczędnościowych oraz rachunków walutowych).

Najważniejsze zmiany w przypadku Konta Samodzielniaka:

  • Podwyższenie opłat za wpłaty i wypłaty w oddziałach z 10 zł do 12 zł.

Zapowiedziane zmiany dotyczą także opłat i prowizji kont osobistych wycofanych z oferty banku. Szczegółowe dane dotyczące zmian w tabeli opłat i prowizji można znaleźć tutaj, w sekcji Klientów indywidualnych.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska