W trosce o nasze rzeki: rusza akcja #WPŁYWOWI

W tegoroczny Dzień Ziemi wystartuje akcja  #WPŁYWOWI: innowacyjny spławik i aplikacja sprawią, że każdy będzie mógł łatwo i szybko zadbać o polskie rzeki i jeziora poprzez sprawdzenie ich czystości. Pomysł powstał we współpracy Banku BNP Paribas z agencjami Havas Creative Network i Publicis Worldwide Poland, przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Polskiego Związku Wędkarskiego oraz we współpracy z e-Gminy Nowoczesna Teleinformatyka, Expert oraz Onet.

Międzynarodowy Dzień Ziemi, obchodzony od ponad 50 lat, powstał jako oddolna inicjatywa, mająca zachęcić ludzkość do troski o wspólną planetę. Akcja #WPŁYWOWI, w ramach której mieszkańcy Polski zachęcani są do stworzenia oddolnego systemu zbierania informacji o czystości wód, wpisuje się w tę tradycję i daje szansę włączenia się w działania na rzecz Ziemi.

– Wspólna troska o środowisko jest jedną z najlepszych decyzji, jaką możemy podjąć jako jednostki i społeczeństwo – była to zresztą jedna z inspiracji naszej nowej platformy komunikacyjnej Bank Dobrych Decyzji. Postrzegając rolę banków jako instytucji zaufania publicznego – inicjujących i napędzających ważne zmiany, nie tylko w obszarze finansów, postanowiliśmy rozwinąć nasze dotychczasowe działania, zlokalizowane na ograniczonych obszarach, jak np. Re:Generacja nad Zatoką Pucką, na rzecz szerokiej współpracy w projekcie, który obejmie cały kraj – mówi Anna Maraszek, Menedżerka ds. Komunikacji Marketingowej w Banku BNP Paribas, współkoordynatorka projektu.

– Mamy nadzieję, że wiele osób zdecyduje się przyłączyć do akcji #WPŁYWOWI i razem zwiększymy szansę na zapobiegnięcie katastrofom, takim jak ta na Odrze. Zamiast biernie obserwować spory o odpowiedzialność, możemy podjąć działania chroniące nasze środowisko i motywujące decydentów do znacznego zwiększenia zaangażowania w tym obszarze – mówi Marek Zaborowski z Departamentu Komunikacji Marketingowej Banku BNP Paribas, który współkoordynuje akcję #WPŁYWOWI.

Bank Dobrych Decyzji: #WPŁYWOWI

Motywacją dla inicjatorów akcji „#WPŁYWOWI” – Banku BNP Paribas, Havas Creative Network, Publicis Worldwide Poland, przy wsparciu merytorycznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – jest troska o polskie wody i obawa przed kolejną katastrofą, podobną do tej na Odrze w 2022 roku. #WPŁYWOWI wpisują się jednak w szerszy kontekst działań Banku BNP Paribas w ramach Banku Dobrych Decyzji, ukierunkowanych na wspieranie wartości istotnych dla jego Klientów – w tym właśnie troski o wspólną planetę. Bank nie tylko wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną (łączna wartość bilansowa zrównoważonego finansowania udzielonego przez bank wyniosła na koniec 2023 r. blisko 10 mld zł), ale systematycznie ogranicza wpływ własnej działalności operacyjnej na środowisko naturalne. Energia elektryczna, kupowana bezpośrednio przez bank, od 2021 r. pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł – w większości z elektrowni wodnych. Instytucja monitoruje i raportuje swój ślad węglowy, podejmując na rzecz jego zmniejsza znaczne wysiłki, takie jak stopniowa elektryfikacja floty, rosnące wykorzystanie narządzi Autenti pozwalających na w pełni elektroniczny obieg dokumentów czy akcje zalesiania. Bank od kilku lat rozwija również sieć „Pasiek pod gwiazdami”, czyli uli na dachach swoich biurowców.

#WPŁYWOWI: Citizen science

Citizen science, czyli nauka obywatelska, jest działaniem, w którym każdy z nas może pomóc naukowcom w zbieraniu ważnych danych o stanie środowiska. Informacje zbierane przez mieszkańców w inicjatywie hackAIR pomogły uzupełnić „białe plamy” na mapie czujników jakości powietrza w Europie i dostarczyć bardziej przekrojowych informacji tak naukowcom, którzy potrzebowali danych do badań, jak i obywatelom, którzy chcieli sprawdzić jakość powietrza w swojej okolicy.

– W warunkach zmiany klimatycznej, kwestie dotyczące wody, jej jakości i dostępności będą coraz bardziej istotne. Polska jest wymieniana jako jedno z państw unijnych o zagrożonych zasobach wodnych. Zależy nam, by wszyscy dostrzegali symptomy zagrożenia jakości wody w swoim otoczeniu. Świadomość konieczności zachowania dobrego stanu jezior i rzek oraz czystej wody powinna rosnąć. Od wody zależy nasz dobrobyt: zdrowie, przyroda, rolnictwo i przemysł – mówi dr hab. Mateusz Grygoruk, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Monitoring jakości wód w Polsce opiera się przede wszystkim na monitoringu instytucjonalnym, który – choć dobrze zaplanowany – nie jest w stanie udokumentować wszystkich zagrożeń rozproszonych w przestrzeni całego kraju. Najnowszy raport powstały we współpracy z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wskazuje, że ze zinstytucjonalizowanego systemu monitorowania wód powierzchniowych usunięto część wskaźników istotnych dla oddania faktycznego stanu danej rzeki[1]. Dlatego też Bank BNP Paribas, we współpracy z partnerami zewnętrznymi, postanowił wykorzystać moc citizen science – nauki obywatelskiej, oddolnego zbierania i udostępniania danych, by dokumentować jakość wód w Polsce i pomagać przeciwdziałać ich zanieczyszczeniom. Do aktywnego włączania się w te działania będą zachęcać ambasadorzy akcji – Piotr Nieznański, międzynarodowy ekspert zaangażowany w inicjatywy na rzecz ochrony rzek w Polsce oraz Ewa Ewart, autorka głośnego dokumentu “Do ostatniej kropli”.

– Właściwe postawy obywatelskie, świadomość oddziaływania na środowisko oraz „odwaga obywatelska”, w tym aktywne reagowanie na działania szkodzące środowisku, są kluczowe dla zachowania równowagi ekologicznej, zdrowia ludzi oraz przyszłych pokoleń. Ponadto, właściwe traktowanie i uznanie praw środowiska naturalnego jest formą odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, dzisiejsi obywatele mogą zadbać o to, aby przyszłe pokolenia miały dostęp do czystej wody, powietrza i innych zasobów naturalnych – mówi Piotr Nieznański, międzynarodowy ekspert zaangażowany w inicjatywy na rzecz ochrony rzek w Polsce oraz ambasador akcji #WŁYWOWI.

#WPŁYWOWI: chrońmy czystość wód

Katastrofa na Odrze w lipcu 2022 roku, w wyniku której doszło do masowego śnięcia ponad 3 milionów ryb i 60% spadku biomasy tych zwierząt wzdłuż 560 km odcinka tej rzeki[2], zwróciła uwagę opinii publicznej na problem zanieczyszczenia wód w całym kraju. To wędkarze jako pierwsi alarmowali o pierwszych martwych rybach i innych symptomach pogorszenia jakości wód rzeki, które przez długi czas były niestety bagatelizowane.

– Jako Polski Związek Wędkarski rozdystrybuujemy spławiki do wszystkich okręgów wędkarskich. Dzięki temu regularne pomiary z wykorzystaniem tych spławików dostarczą rzetelny obraz stanu wód w całym kraju, a nie tylko w wybranych regionach. Cieszy nas, że doceniono rolę, jaką wędkarze mogą odegrać dla środowiska i mamy przy tym nadzieję, że ta współpraca poprawi bezpieczeństwo wód w całym kraju – mówi Piotr Goliat z Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wędkarze już wtedy pokazali, jak poważnie traktują ochronę wód. Teraz w ich ręce trafi narzędzie, które powinno ułatwić monitorowanie jakości wody. Innowacyjny spławik Aguard® po zanurzeniu w wodzie sprawdza poziom jej elektroprzewodności – jest to jeden z podstawowych parametrów wykorzystywanych do mierzenia zanieczyszczenia śródlądowych wód słodkich. Urządzenie automatycznie łączy się z aplikacją (dostępną bezpłatnie w App Store i Google Play), w której na bieżąco można śledzić wyniki pomiaru aktualnego stanu jakości wód. Wyniki pomiaru są archiwizowane w bazie danych zarządzanej przez hydrologów z SGGW. Zebranie dużej liczby pomiarów pozwoli na stworzenie mapy zanieczyszczenia polskich wód, która będzie dostępna dla każdego użytkownika po pobraniu aplikacji na swoje urządzenie. Dzięki temu szybko i intuicyjnie będzie można sprawdzić czy dana rzeka lub jezioro są czyste i bezpieczne. W przypadku przekroczenia wartości progowych zasolenia, wyniki zostaną poddane szczegółowej analizie hydrologicznej.

Więcej o akcji #WPŁYWOWI można przeczytać na stronie wplywowi.pl

[1] https://www.sggw.edu.pl/wp-content/uploads/2024/03/Raport_Nauka-obywatelska-citizen-science-jako-metoda-pozyskania-danych-o-jakosci-wod-oraz-oceny-zasolenia-wod-powierzchniowych-w-Polsce.pdf

[2] Szlauer-Łukaszewska, A., Ławicki, Ł,. Engel, J., Drewniak, E., Ciężak, K., Marchowski, D., 2023. Quantifying a mass mortality event in freshwater wildlife within the Lower Odra River: Insights from a large European river. Science of The Total Environment 907, 167898. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167898

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska