Wiceprezes PKO Banku Polskiego w Radzie Dyrektorów Visa Europe

Przedstawiciel PKO Banku Polskiego będzie reprezentować w Radzie Dyrektorów Visa Europe banki oraz instytucje finansowe z dziewięciu krajów europejskich

Bartosz Drabikowski
Bartosz Drabikowski

Nowym członkiem Rady Dyrektorów Visa Europe, czołowego europejskiego systemu płatniczego, został Bartosz Drabikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, jednego z 25 największych wydawców kart Visa w Europie. Wybór ten odzwierciedla znaczenie Polski i polskich banków wśród ponad 3 tys. instytucji członkowskich Visa Europe z 37 krajów w Europie.

Rada Dyrektorów, która reprezentuje instytucje członkowskie Visa Europe, zajmuje się takimi kluczowymi sprawami, jak ustalanie strategii oraz planów działań operacyjnych. W skład Rady wchodzi 17 dyrektorów, którzy są wybierani lub mianowani przez banki członkowskie Visa Europe. W Radzie Dyrektorów Visa Europe zasiada również reprezentant zarządu Visa, niezależny przewodniczący Rady, a także dwóch niezależnych dyrektorów.

W tym roku skład Rady został odnowiony poprzez wybór pięciu nowych dyrektorów w głosowaniu instytucji członkowskich. W tym gronie znalazł się Bartosz Drabikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych w PKO Banku Polskim, który będzie reprezentował nie tylko potrzeby i interesy banków członkowskich z Polski, ale również ze wszystkich dziewięciu krajów subregionu Visa Europe obejmującego Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię oraz Węgry.

PKO Bank Polski jest największym wydawcą kart Visa w subregionie i znajduje się w grupie 25 największych emitentów tych kart wśród banków członkowskich Visa Europe. Liczba kart Visa wydanych przez PKO Bank Polski wynosi 6,4 mln.   

„Dziękujemy za ten wyraz uznania dla PKO Banku Polskiego i ponowny wybór naszego przedstawiciela do najważniejszego gremium decyzyjnego organizacji Visa Europe z zadaniem reprezentowania w Radzie Dyrektorów instytucji członkowskich aż dziewięciu krajów” – skomentował Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce.

„Podejmując się pełnienia funkcji w Radzie Dyrektorów organizacji Visa Europe, będę reprezentować interesy wszystkich banków z krajów naszego subregionu, z których osiem to nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej, mierzące się ze wspólnymi wyzwaniami w zakresie budowy obrotu bezgotówkowego” – stwierdził Bartosz Drabikowski, nowo wybrany członek Rady Dyrektorów Visa Europe, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego.

„Gratulujemy PKO Bankowi Polskiemu wyboru jego przedstawiciela, Bartosza Drabikowskiego, na jedno z kluczowych stanowisk w strukturze zarządzania Visa Europe. Jednocześnie dziękujemy czterem ustępującym członkom Rady Dyrektorów, w tym Piotrowi Alickiemu, za ich wkład w rozwój płatności bezgotówkowych Visa w Europie” – stwierdził Nicolas Huss, prezes Visa Europe. Piotr Alicki jest wiceprezesem zarządu PKO Banku Polskiego, odpowiedzialnym za Obszar Informatyki i Usług.

„Visa Europe stanowi własność i jest pod nadzorem europejskich instytucji członkowskich z 37 krajów, takich jak banki oraz inne firmy świadczące usługi płatnicze. Naszą strategią jest dostarczanie organizacjom członkowskim wyjątkowych wartości poprzez wzmacnianie pozycji lokalnych rynków i przekazywanie większych uprawnień decyzyjnych regionom” – dodał Nicolas Huss.

W Europie zostało wydanych ponad 500 milionów kart Visa, którymi jest już opłacane jedno na każde 6 euro wydawane w Europie na konsumpcję. Całkowita wartość transakcji z użyciem kart Visa na całym kontynencie przekracza poziom 2 bilionów euro rocznie, z czego płatności w punktach handlowo-usługowych wynoszą 1,5 biliona euro.

Visa Europe jest również największym w Europie dostawcą usług przetwarzania danych transakcji, który obsługuje ponad 16 miliardów transakcji rocznie, osiągając w okresie szczytu zakupów liczbę 1622 transakcji na sekundę.

źródło:VISA