Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy złożysz w Banku Pekao

Klienci Pekao S.A. uprawnieni do otrzymania środków z rządowego programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy mogą od 4 stycznia 2022 r. składać wnioski o to świadczenie za pośrednictwem serwisu internetowego Pekao24 i aplikacji PeoPay.

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jego operatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać tylko drogą elektroniczną przez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz bankowość elektroniczną banku, którego jesteśmy klientem.

Pekao S.A  znajduje się w gronie banków, które jako pierwsze umożliwiły składanie za ich pośrednictwem wniosków o wsparcie z programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jego klienci mogą wnioskować o przysługujące im środki zarówno w serwisie internetowym Pekao24, jak i aplikacji PeoPay.

– Ambicją Banku Pekao jest towarzyszenie klientom nie tylko w codziennym bankowaniu, ale także wspieranie ich podczas załatwiania spraw urzędowych, dlatego mają oni możliwość za pośrednictwem elektronicznych systemów naszego banku m.in. założenia Profilu Zaufanego, składania wniosków „500+”, „Dobry start”, a teraz także o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Podobnie, jak wcześniej inne formularze, wniosek o środki z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego stworzyliśmy w sposób, który umożliwia jego intuicyjne, a przez to bardzo szybkie wypełnienie – podkreśla Bartosz Zborowski, Dyrektor Departamentu Innowacji
i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao S.A.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowe wsparcie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które przysługuje bez względu na dochód, a rodzice sami mogą zdecydować, w jakiej formie będą je pobierać – może to być wypłata 1000 zł przez 12 miesięcy lub 500 zł przez 24 miesiące. Łącznie mogą otrzymać 12 tysięcy złotych. W przypadku pociechy starszej niż 12-miesięcznej rodzice otrzymają świadczenie proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 36. miesiąca życia. Rodzice samotnie wychowujący dzieci również otrzymają 12 tys. złotych z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.