Wolontariusze Pekao ruszają w Polskę

Z każdym rokiem przybywa wolontariuszy w Banku Pekao S.A. Niebawem dzięki IX edycji inicjatywy „Jesteśmy blisko” pracownicy banku będą mogli zrealizować projekty, które są ważne dla lokalnych społeczności w całej Polsce.

Idea niesienia pomocy potrzebującym oraz zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne, wpisały się na stałe w kulturę organizacyjną Banku Pekao S.A. Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024 i wpisuje się w czwarty filar strategii biznesowej banku tj.: „odpowiedzialność”, a przede wszystkim w obszar „społeczeństwo”, oraz cele wskazane w drugim filarze Strategii ESG tj. „zaangażowanie”.

Z roku na rok przybywa chętnych do uczestnictwa w akcjach wolontariackich wśród pracowników Banku Pekao S.A. W 2021 r. wzięło w nich udział 1170 pracowników, rok później 1230, a w zeszłym roku aż 1747 osób. W 2023 odnotowano rekordową liczbę 9365 godzin przeznaczonych na działania wolontariackie.

Obecnie bank rozpoczął nabór wniosków w przeznaczonym dla wolontariuszy Pekao programie grantowym „Jesteśmy blisko”. To już IX edycja projektu pomocowego, który z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród pracowników banku. Przyznane granty konkursowe pomogą sfinansować ważne cele społeczne wśród lokalnych społeczności, w tym np. wyremontować salę do ćwiczeń dla niepełnosprawnych, doposażyć schronisko dla zwierząt w leki, zorganizować ćwiczenia dla seniorów czy akcje edukacyjne dla młodzieży. Zwycięskie projekty z obecnej edycji konkursu będą realizowane w czerwcu.

Od 2019 roku dzięki inicjatywie „Jesteśmy blisko” zespoły bankowych ochotników zrealizowały 283 projekty pomocy. Wolontariusze najczęściej angażują się w akcje na rzecz edukacji, ekologii, kultury, historii, krwiodawstwa, przeciwdziałania wykluczeniu, ochrony zdrowia, promocji sportu, wsparcia seniorów i uchodźców z Ukrainy oraz pomocy zwierzętom. Wolontariusze angażując się w kolejne projekty pomocowe, czują się odpowiedzialni za miejsca, w których żyją oraz potrzebujących z ich sąsiedztwa. Wolontariat i wartości PROSTO, RAZEM, ODWAŻNIE i ODPOWIEDZIALNIE idą ze sobą w parze.

– Cieszę się, że wolontariat w Pekao jest coraz popularniejszy, dowodem na to jest coraz większa liczba osób zgłaszających się m.in. do projektu „Jesteśmy blisko”. To nasze wspólne pomaganie otwiera serca, integruje ludzi i pozwala lepiej żyć, szczególnie tym najbardziej potrzebującym. Osobiście widzę, że udział w takich akcjach przekłada się potem na lepsze relacje pracownicze. Sam także chętnie w nich uczestniczę. Dzięki tym działaniom naprawdę możemy pomóc w konkretny sposób wybranej grupie społecznej nawet w najdalszym zakątku Polski. To daje dodatkową energię do działania – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.

Działania wolontariuszy Pekao w roku 2023 miały na celu edukację, niesienie pomocy potrzebującym, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz dziedzictwa kulturowego. Ważnym elementem programu były działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Główne formy wolontariatu organizowane w banku to: wolontariat z partnerami społecznymi, konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” oraz inicjatywy pracowników.

W 2023 roku partnerami banku w wolontariacie były: Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Fundacja Zdrowy Ruch, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Anthill, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

– Wolontariat w Pekao rośnie w siłę. Z roku na rok przybywa osób, które chcą się dołączyć do pomagania potrzebującym. To nam organizatorom daje motywację i energię do działania, ale także nadzieję na lepsze jutro. Każdy z nas bowiem może się znaleźć w sytuacji potrzebującego i fakt, że jest tak dużo ludzi dobrej woli, napawa optymizmem – mówi Rafał Utracki, prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.