Wsparcie dla firm w ramach współpracy Banku Millennium i Grupy EBI

Małe i średnie firmy mogą już korzystać w Banku Millennium ze wsparcia wynikającego ze współpracy banku z Grupą EBI. Bank rozszerzył ofertę kierowaną do polskich przedsiębiorców, odpowiadając na ich potrzeby płynnościowe oraz inwestycyjne. Dodatkowo dzięki zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego przedsiębiorcy otrzymują korzystne warunki finansowania.

Dzięki współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym Bank Millennium wzmacnia cele UE w zakresie wspierania wzrostu oraz innowacji, badań i rozwoju przedsiębiorczości.

Wsparcie przedsiębiorstw jest bardzo istotne szczególnie teraz, gdy działanie w przestrzeni biznesowej niesie za sobą szereg nieprzewidywalnych wyzwań i wymaga od firm elastycznego i szybkiego działania. Współpraca z Grupą EBI jest dodatkową wartością dla klientów naszego banku, którzy muszą funkcjonować w coraz bardziej złożonej i dynamicznej sytuacji gospodarczej – powiedział Andrzej Gliński, członek zarządu Banku Millennium.

Dzięki umowie portfelowej, zawartej pomiędzy Bankiem Millennium a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, z dogodnych warunków finansowania mogą skorzystać również klienci Millennium Leasing. Firmy, których transakcje zostały zakwalifikowane do programu, otrzymają obniżenie marży w przypadku finansowania leasingiem.

Kto może wnioskować o wsparcie w Banku Millennium?

– Małe i średnie firmy, zgodnie z definicją unijną.

– Przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Przedsiębiorcy, których działalność oraz przeprowadzana inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz które nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.

– Przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Dodatkowo finansowanie, o które wnioskuje przedsiębiorca nie może być objęte wsparciem innej pomocy publicznej np. gwarancjami BGK czy dotacjami.

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego, prof. Teresa Czerwińska powiedziała – Bardzo nas cieszy, że Bank Millennium, dzięki naszej współpracy, uruchamia dodatkowe możliwości finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań by w tym trudnym czasie jak najsilniej wspierać MŚP, gdyż to one są kołem zamachowym gospodarki i w znacznej mierze od tego sektora zależy jej rozwój. Dla EBI wspieranie MŚP jest jednym z priorytetów i jesteśmy zdeterminowani, by w miarę możliwości je zwiększać.

Dzięki gwarancjom Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz współpracy z Bankiem Millennium, Europejski Fundusz Inwestycyjny może zaoferować polskim przedsiębiorcom alternatywne możliwości finansowania co z pewnością przełoży się na rozwój inwestycji, zwłaszcza w regionach objętych polityką spójności UE. Wierzymy, że wspieranie małych i średnich firm jest kluczowym zadaniem i dołożymy starań by kontynuować to wsparcie – powiedział Alain Godard, Dyrektor Naczelny Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Bank Millennium i Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI i EFI) połączyły swe siły, w celu zaspokojenia potrzeb w zakresie kapitału obrotowego i płynności, a także kompensowania ograniczeń inwestycyjnych polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) dotkniętych kryzysem COVID-19.

W tym celu Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) udzielą gwarancji w wysokości 1,5 mld zł (1,202 mln zł dla transzy uprzywilejowanej i 300 mln zł dla transzy podporządkowanej) dla operacji syntetycznej sekurytyzacji portfela kredytów dla MŚP udzielonych przez Bank Millennium. Bank Millennium będzie mógł dzięki temu zapewnić finansowanie i zaspokoić potrzeby płynnościowe MŚP poprzez nowe kredyty w łącznej kwocie ok. 4,2 mld zł (co odpowiada 6-krotności transzy podporządkowanej i 2-krotności transzy uprzywilejowanej). 80% finansowania jest również kierowane do MŚP w regionach spójności w Polsce i pomaga zmniejszyć dysproporcje regionalne – przyczyniając się w ten sposób do realizacji Celu Spójności UE.

ŹRÓDŁOBank Millennium