Wyniki ING Banku Śląskiego w I połowie 2023 roku

W pierwszym półroczu 2023 roku ING Bank Śląski bez większych zaburzeń realizował swoją podstawową strategię. Zanotował przyrost liczby klientów we wszystkich segmentach. Bank utrzymał udział w rynku kredytowym mimo niższej aktywności klientów wynikającej z mniejszego popytu na finansowanie. Na koniec czerwca łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,95%, co oznacza bezpieczny poziom dla banku. W pierwszym półroczu zwrot z kapitału (ROE), po korekcie MCFH, wyniósł 13,5% w porównaniu z 16,1% przed rokiem.

– Od kilku lat mamy do czynienia w gospodarce z silną presją na wzrost kosztów, którą coraz trudniej przenosić na ostatecznych odbiorców. Efekty tych zjawisk zaczynają się materializować. Wynikające z tego dodatkowe obciążenia i bariery, na które natrafiają niektórzy klienci powodują, że trudniej jest realizować im cele biznesowe. Jednocześnie ten efekt rozlewa się po całej gospodarce i mamy, zarówno w Polsce, jak i wśród naszych partnerów za granicą, osłabienie dynamiki gospodarczej. To oznacza, że trudniej jest pozyskiwać zlecenia, pojawiają się zatory płatnicze, obserwujemy niestety mniejszą skłonność do inwestowania. A z tym ostatnim zjawiskiem w sektorze prywatnym  borykamy się już wiele lat. Sądzę jednak, że w przypadku inflacji przeszliśmy już punkt szczytowy, a niska dynamika wzrostu gospodarczego, która teraz właśnie się realizuje, przyspieszy już pod koniec roku. Liczymy na to, że wspierać ją będą właśnie procesy inwestycyjne. Oczywiście w tej fazie cyklu koniunkturalnego zwiększa się niestety, choć jak dotychczas, w niewielkiej skali, grupa klientów, którzy potrzebują pewnych form restrukturyzacji, przesunięć spłat, czy rozmów na temat złamanych kowenantów w umowach dotyczących finansowania – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

– W ING Banku Śląskim w minionym półroczu udało nam się utrzymać realizację założeń strategicznych. Zanotowaliśmy wzrost liczby klientów oraz zwiększyliśmy atrakcyjność naszej oferty. Pozycja banku jest stabilna, co pozwala nam kontynuować rozwój banku z korzyścią dla klientów. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy kredyty hipoteczne oparte o nową stawkę referencyjną WIRON, sukcesywnie wzmacniamy ochronę klientów przed oszustami – ostatnio zaproponowaliśmy klucze U2F w systemie Moje ING oraz wprowadziliśmy rozwiązania wspierające obsługę zdalną klientów – ING Lease Now dla e-commerce, czy spotkania wideo ze specjalistami hipotecznymi – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

– W minionym kwartale, zgodnie z założeniami strategii, konsekwentnie zwiększaliśmy poziom cyfryzacji. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej zanotowaliśmy 9-proc przyrost przelewów w bankowości mobilnej. Z tego kanału dostępu do banku korzysta 1,9 mln klientów, czyli o 15% więcej niż przed rokiem. Na koniec czerwca udział przelewów zrealizowanych w bankowości mobilnej osiągnął poziom 55%. Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 7% r/r oraz transakcji BLIK-iem o 32% r/r. Obserwujemy dalszy spadek liczby transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku, który wyniósł 12%. W bankowości korporacyjnej w II kwartale liczba przelewów wzrosła o 4%, z czego 34-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 5% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 27% do 7,6 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I połowie 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4 436 tys. (wzrost o 45 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 78 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 548 tys. (wzrost o 30 tys. r/r), z czego 437 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 5,1 tys. r/r), 108,2 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 25 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),
 • wzrost wartości kredytów o 3% do 158,1 mld zł,
 • wzrost depozytów o 5% do 186,8 mld zł.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 9% do 5 095,2 mln zł,
 • koszty ogółem spadły o 13% do 1 852,9 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 27% do 3 242,3 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 39% do 2 633,1 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 47% do 2 008,1 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody (z podatkiem bankowym) wyniósł 42,7% w porównaniu z 52,2% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,95% w porównaniu z 14,72% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 13,5% w porównaniu z 16,1% w ub.r.
ŹRÓDŁOING Bank Śląski