Wysokie zyski z depozytów strukturyzowanych w Idea Banku

27% – taki zysk w ciągu trzech lat odnieśli posiadacze lokaty strukturyzowanej „Niemieccy Giganci” dostępnej w Idea Banku. Z 32 subskrypcji depozytów strukturyzowanych, jakie Idea Bank przeprowadził w ostatnich trzech latach, aż 31 zakończyło się zyskiem. Depozyty te są nie tylko objęte ochroną BFG, ale też 100-proc. gwarancją zainwestowanego kapitału.

Trzyletnia lokata strukturyzowana „Niemieccy Giganci” zakończyła się 7 lutego. Konstrukcja depozytu przewidywała możliwość wypłaty odsetek na poziomie maksymalnie 27%, jeżeli notowania 5 niemieckich spółek (BMW, Duetsche Post, Duetsche Telekom, Henkel oraz Metro) będą po 3 latach nie niższe niż w dniu otwarcia lokaty.

9% zysku w rok

Idea Bank przeprowadził do tej pory 11 subskrypcji lokaty „Niemieccy Giganci”, z których osiem już się skończyło. W sześciu przypadkach posiadacze depozytu nie musieli kontynuować inwestycji przez 3 lata, ponieważ już po roku zakończyła się ona zyskiem na poziomie 9%. Konstrukcja depozytu zakłada bowiem jego automatyczne zakończenie jeżeli po roku akcje wspomnianych 5 niemieckich spółek warte będą nie mniej niż w dniu rozpoczęcia lokaty (tzw. formuła autocall). Kolejny odczyt ma miejsce po 24 miesiącach. Spełnienie opisanego warunku dotyczącego wysokości kursów akcji, powoduje wówczas naliczenie odsetek na poziomie 18% i automatyczne zakończenie inwestycji.

Depozyt z najlepszą ochroną

Niezwykle korzystna jest przy tym konstrukcja prawna „Niemieckich Gigantów”. Jest to depozyt bankowy, mający sporo zalet względem popularniejszej na rynku konstrukcji polisy ubezpieczeniowej. Depozyty bankowe objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty będącej równowartością 100 tys. EUR. Posiadaczom „Niemieckich Gigantów” przysługuje ponadto 100-proc. gwarancja zainwestowanego kapitału na wypadek, gdyby zakładany scenariusz inwestycyjny nie został spełniony.

– Idea Bank oferuje lokaty strukturyzowane w postaci depozytu bankowego od kwietnia 2013 roku. Konsumenci bardzo chwalą sobie formę depozytu ze względu na jej prostotę i bezpieczeństwo. Ważna jest przy tym przejrzystość całego produktu, jasny i zrozumiały sposób naliczania odsetek – ocenia Mateusz Robaszyński-Janiec, menedżer ds. produktów inwestycyjnych w Idea Banku. – Czas rekordowo niskich stóp procentowych sprzyja poszukiwaniu przez konsumentów alternatywnych form lokowania kapitału, bardziej atrakcyjnych od tradycyjnej lokaty terminowej – dodaje.

97% subskrypcji zakończonych zyskiem

W okresie od kwietnia 2013 roku do tej pory Idea Bank przeprowadził 32 subskrypcje lokat strukturyzowanych w formie depozytu bankowego, których termin już się zakończył. Ich łączna wartość wyniosła prawie 1,2 mld PLN. Aż 31 subskrypcji zakończyło się wypłatą zysku dla uczestników, w jednym przypadku konsumenci otrzymali zwrot wyłącznie zainwestowanego kapitału. Żaden z uczestników nie poniósł straty. W sumie Idea Bank przeprowadził do tej pory 114 subskrypcji depozytów strukturyzowanych. Ich łączna sprzedaż wyniosła 3,8 mld PLN.

Tradycyjne lokaty mniej rentowne

Najwyższą stopę zwrotu osiągnęli posiadacze lokaty „Family Business” – 10,4% w skali roku. Ta 2-letnia lokata zakończyła się w kwietniu 2015 roku. Na drugim miejscu znaleźli się posiadacze „Niemieckich Gigantów” z zyskiem wynoszącym 9% w skali roku, a na trzecim uczestnicy „Liderów Internetu”, którzy zarobili 6% w skali roku (ta 2-letnia lokata dzięki formule „autocall” zakończyła się już po pół roku). Średnia stopa zwrotu wszystkich 32 subskrypcji lokat strukturyzowanych wyniosła 4,25% w skali roku. Dla porównania, średnie oprocentowanie depozytów wyniosło w tym czasie wg danych NBP – 2,3% rocznie. Wszystkie produkty objęte były 100-proc. gwarancją zainwestowanego kapitału.