Zapewnienie dostępności IT – wyzwanie dla rynku płatności bezgotówkowych?

Wraz z rozwojem bankowości elektronicznej i sektora e-commerce na znaczeniu szybko zyskują płatności bezgotówkowe. O powodzeniu e-płatności może zadecydować nie tylko przekonanie konsumentów o wygodzie korzystania z nich, ale przede wszystkim o ich bezpieczeństwie i niezawodności. Eksperci podkreślają wagę ochrony systemów płatności online przed cyberzagrożeniami. Czasem zapominają jednak o równie ważnej kwestii, jaką jest zagwarantowanie przez działy IT nieprzerwanej dostępności aplikacji i danych, które decydują o prawidłowym działaniu każdego systemu płatności elektronicznych.

Popularność płatności bezgotówkowych szybko rośnie

Dane z badania NBP przedstawionego w raporcie „E-commerce w Polsce 2015” wskazują, że klienci za e-zakupy już w 74 proc. przypadków płacili bezgotówkowo wybierając przelewy internetowe i płatności kartami[1]. Szybko rozwija się także segment płatności mobilnych napędzający rynek m-commerce. Raport firm Capgemini i RBS pt. „World Payments Report 2014” prognozuje, że wzrost rynku płatności mobilnych na świecie w 2015 roku wyniesie niemal 61 procent[2]. Płatności mobilne, kartowe, zbliżeniowe czy za pośrednictwem kryptowalut – wszystkie wymagają ultranowoczesnego zaplecza teleinformatycznego i odpowiednich procedur, by sprostać wymaganiom konsumentów ery cyfrowej, którzy oczekują ciągłej dostępności usług.

Niezawodna technologia jednym z filarów, na których opiera się wzrost sektora e-płatności

Współczesna rzeczywistość biznesowa oparta na nieprzerwanym przepływie informacji wymaga, by operatorzy e-płatności dostarczali swoje usługi non stop. Tego samego oczekują konsumenci, którzy chcą mieć pewność, że będą mogli skorzystać z płatności online bez względu na porę dnia i miejsce pobytu. Jak wskazuje wspomniany już raport firm Capgemini i RBS, technologia jest jednym z pięciu filarów, na których oparty jest dziś wzrost sektora e-płatności. Tymczasem dokument „Veeam Data Center Availability Report 2014” dowodzi, że przedsiębiorstwa wciąż mają problem z działami IT, które nie są w stanie spełnić wymogów w kwestii zagwarantowania pełnej ciągłości biznesowej, ponieważ awarie aplikacji zdarzają się w nich częściej niż raz na miesiąc[3]. Koszt przestojów w dużej firmie może przekroczyć 2 mln dolarów rocznie. Kwota ta wynika z utraty produktywności i przychodów oraz kosztów pracy potrzebnej do rozwiązania problemu. Dostawcy usług e-bankowości i płatności internetowych muszą też brać pod uwagę, że przestoje w dostępności ich usług przynoszą nie tylko straty finansowe, ale także wizerunkowe, które mogą zadecydować o wzroście lub spadku popularności danego rozwiązania.

Nowoczesne rozwiązania IT i odpowiednie procedury gwarantują nieprzerwany dostęp do usług

Eksperci firmy Veeam twierdzą, że przestojów w dostępności usług IT można uniknąć m.in. przez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań, które stale czuwają nad zapewnieniem ciągłości biznesowej w organizacji. Niezbędne jest też wdrożenie właściwych procedur, które w połączeniu z infrastrukturą informatyczną najnowszej generacji redukują do absolutnego minimum ryzyko utraty newralgicznych danych. Jedną z rekomendowanych procedur jest stosowanie zasady 3-2-1. W celu zagwarantowania kompleksowej ochrony organizacje powinny dysponować trzema kopiami danych, przechowywanymi na dwóch różnych rodzajach nośników, z których jedna znajduje się poza siedzibą firmy. To prosty i niezawodny sposób zapewnienia, że dane nie zostaną bezpowrotnie utracone.

Zdolność szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku awarii chroni systemy e-płatności

Z raportu firmy Veeam wynika, że niezdolność firm do zagwarantowania ciągłości biznesowej przyczynia się do utraty danych aplikacyjnych wartych od 4,4 mln do 7,9 mln dolarów w skali roku. Rzecz jasna banki i operatorzy e-płatności nie mogą pozwolić sobie na tak kosztowne przestoje. Potrzeba całodobowego dostępu do danych i aplikacji wymusza, by w przypadku awarii czas przywracania był liczony w sekundach lub minutach, a nie godzinach i dniach, jak w przypadku tradycyjnego oprogramowania do backupu. Nowoczesne rozwiązania Veeam umożliwiają osiągnięcie wskaźnika czasu i punktu przywracania (RTPO™) nieprzekraczającego 15 minut we wszystkich aplikacjach. Tylko w ten sposób firmy mogą spokojnie realizować swoje cele biznesowe, unikając ryzyka kosztowych przestojów czy utraty danych.

Inwestycje w nowoczesne IT pomagają zapewnić zarówno dostępność usług, jak też uzyskać oszczędności

Veeam obserwuje obecnie trend odchodzenia przez firmy od tradycyjnego backupu i modernizowania centrów danych z wykorzystaniem wirtualizacji, funkcji ochrony danych zintegrowanych w pamięciach masowych oraz cloud computingu, który dodatkowo pozwala zoptymalizować koszty. Odpowiednio przeprowadzona modernizacja centrum danych w instytucji finansowej nie tylko pozwala zapewnić nieprzerwaną dostępność krytycznych aplikacji, ale dzięki wydłużeniu retencji danych może przyczynić się do uzyskania oszczędności sięgających 150 tys. zł rocznie. Takie korzyści uzyskał jeden z polskich banków, który zdecydował się na wdrożenie oprogramowania Veeam. Właśnie taka strategia w obszarze usług IT może pomóc instytucjom finansowym i dostawcom płatności bezgotówkowych osiągnąć równolegle dwie wymierne korzyści – możliwość bezpiecznego i nieprzerwanego realizowania swoich celów biznesowych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ekonomicznej firmy.

[1] Żródło: Raport pt. „E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska”

[2] Żródło: Raport Capgemini i RBS pt. „World Payments Report 2014”

[3] Żródło: Raport Vanson Bourne na zlecenie Veeam Software pt. „Veeam Data Center Availability Report 2014”

źródło:Veeam Software