Złoty Listek CSR Polityki dla ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski po raz czwarty został nagrodzony Złotym Listkiem CSR. Tygodnik POLITYKA, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz 11 wyróżnili polskich liderów zrównoważonego rozwoju i ESG w ramach inicjatywy Listki CSR POLITYKI. ING jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania.

Złoty Listek CSR POLITYKI  otrzymują firmy, dla których realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami. „Złotymi Listkami nagrodziliśmy te firmy, dla których zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie oraz w relacjach z interesariuszami. Firmy te opierają swoje działania na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosują międzynarodowe standardy. Istotnym elementem zarządzania wśród czynników ESG jest całościowy system zarządzania etyką. Ważnym aspektem jest również cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych lub zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych” – podkreślają autorzy zestawienia.

– To wyróżnienie jest potwierdzeniem naszego zaangażowania w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG. Konsekwentnie realizujemy naszą misję: wspieramy klientów do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie, również w ESG. Dlatego strategia ESG jest integralną częścią naszej strategii biznesowej i jednym z priorytetów – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Centre of Expertise Lead – ESG Innovation w ING Banku Śląskim.

ING kontynuuje dotychczasowe działania w obszarze ESG i zrównoważonego rozwoju. W strategii ING wyznacza konkretne cele, które będzie realizować w najbliższych latach: dla siebie, klientów, społeczeństwa i środowiska. Realizujemy postanowienia z Deklaracji Ekologicznej. Przeciwdziałamy zmianom klimatu i wspieramy naszych klientów w transformacji środowiskowej. Wspieramy w byciu przedsiębiorczym i pomagamy zarządzać finansami. Wyrównujemy szanse społeczne i dbamy o zdrowie pracowników.

Więcej o działaniach banku z obszaru ESG i zrównoważonego rozwoju: https://www.ing.pl/o-banku/esg

ŹRÓDŁOING Bank Śląski