Zmiany w Zarządzie ING Securities S.A.

Rada Nadzorcza ING Securities S.A. podjęła decyzję o zmianach w składzie zarządu spółki. 1 sierpnia 2015 roku stanowisko Prezesa Zarządu obejmie Marcin Giżycki, Członek Zarządu Domu Maklerskiego ING. Marek Słomski, dotychczas piastujący tę funkcję, obejmie stanowisko Członka Zarządu spółki.

Marcin Giżycki, dotychczasowy Członek Zarządu ING Securities, związany jest z ING od początku swojej kariery zawodowej. Od 1998 roku pracuje w Centrali ING Banku Śląskiego w Katowicach, kolejno zajmując stanowiska specjalisty od zarządzania siecią, managera, a następnie dyrektora w obszarze sprzedaży i zarządzania siecią detaliczną. W 2006 roku objął stanowisko Dyrektora Banku odpowiedzialnego za część Pionu Bankowości Detalicznej. W styczniu 2015 roku został powołany na Członka Zarządu ING Securities odpowiedzialnego za obszar detaliczny.

Marek Słomski, prezes ING Securities S.A. od 1996 roku (dawniej Domu Maklerskiego Banku Śląskiego S.A.), obejmie stanowisko Członka Zarządu spółki 1 sierpnia 2015 roku. Marek Słomski od 1992 roku jest związany z Bankiem Śląskim, gdzie najpierw pełnił funkcję Dyrektora Oddziału Banku w Zawierciu, a od 1994 roku Dyrektora Domu Maklerskiego. W przeszłości członek wielu rad nadzorczych. Przedstawiciel Akcjonariuszy Członków Giełdy w Radzie Giełdy.

Źródło: ING