Dokumenty można teraz podpisać wszędzie – na rynek wchodzi kwalifikowany e-podpis w chmurze

Mobilny e-podpis SimplySign to opracowana przez inżynierów z Asseco Data Systems innowacja na rynku e-usług. Jest pierwszym w Polsce kwalifikowanym (zgodnym z prawodawstwem unijnym – eIDAS) podpisem elektronicznym, z którego można korzystać za pomocą smartfona czy tabletu.  

Dotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takie jak smartfon, czy tablet było niemożliwe. Mobilny e-podpis daje możliwość podpisywania wszelkich e-dokumentów kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Dokumenty można podpisywać w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia połączonego z Internetem, niezależnie od jego systemu operacyjnego. Usługa SimplySign może być stosowana zarówno na sprzęcie stacjonarnym (PC/Laptop), jak również na różnorodnych urządzeniach mobilnych, takich jak smartfony, czy tablety.

Rozwiązanie dostępne jest zarówno dla klientów indywidualnych (w postaci aplikacji na urządzenia mobilne), jak i odbiorców biznesowych (firmy, instytucje), w postaci prostego do integracji interfejsu API, bez konieczności ingerowania w ich systemy dziedzinowe.

Mobilny kwalifikowany e-podpis SimplySign będzie tak samo wiążący, jak podpis własnoręczny – nie tylko w Polsce, ale również na terenie całej Unii Europejskiej (na podstawie rozporządzenia eIDAS).

Pozwala zrezygnować z druku dokumentów, wysyłania ich pocztą, używania pieczątek. Można go używać przy współpracy z systemami urzędów i administracji (Płatnik, eDeklaracje, PFRON) jak również do wymiany dokumentów między przedsiębiorstwami.

Jednolity Rynek Cyfrowy

JRC to ogłoszona w 2015 r. strategia Komisji Europejskiej, której celem jest uczynienie z Unii Europejskiej zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku cyfrowym.

Idea chmurowego rozwiązania SimplySign wpisuje się bezpośrednio w jeden z  priorytetowych Jednolitego Rynku Cyfrowego w zakresie przetwarzania danych w chmurze gdzie zakłada się podwojenie ilości tak przetwarzanych danych w roku 2020.

Unijne priorytety cyfrowe

– lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych (m.in. ułatwienia dla transgranicznego handlu i usług elektronicznych)

– odpowiednie warunki dla rozwoju sieci i usług cyfrowych (prawne i technologiczne)
– rozwój gospodarki opartej na przetwarzaniu dużych zbiorów danych (Big Data), rozwój technologii przetwarzania w chmurze (cloud computing) i Internetu Rzeczy (Internet of Things)
– interoperacyjność nowych technologii, e-usług

ŹRÓDŁOAsseco Data Systems SA