Ericsson przedstawia wyniki finansowe za drugi kwartał 2015

 Podsumowanie drugiego kwartału

  • Sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 11% do poziomu 53,5 mld SEK (47,5). Sprzedaż dla porównywalnych jednostek i z uwzględnienie zmiany kursów walutowych spadła o 6% rdr, głównie za sprawą obniżonej aktywności w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej.
  • Aktywność firmy w obszarze mobilnego internetu szerokopasmowego w Ameryce Północnej ustabilizowała się w tym kwartale, pozostaje jednak na niższym poziomie niż w Q2 2014.
  • Sprzedaż w segmencie Sieci (Networks) wzrosła o 18% rdr.
  • Usługi specjalistyczne (Professional Services) kontynuują silny wzrost sprzedaży rdr.
  • Marża brutto zmalała rdr do 33,2% (36,4%). Nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych, marża brutto wyniosła 35,1% (36,6%) za sprawą mniejszej ilości kontraktów pojemnościowych w Ameryce Północnej oraz utrzymującego się szybkiego tempa wdrożeń 4G w Chinach, mniejszym wpływom z IPR oraz wyższemu udziałowi sprzedaży usług.
  • Globalny program efektywnościowy przebiega zgodnie z planem. Opłaty restrukturyzacyjne w Q2 wyniosły 2,7 mld SEK (0,2) głównie dzięki redukcjom w Szwecji
  • Zysk operacyjny nie uwzględniając opłat restrukturyzacyjnych poprawił się we wszystkich segmentach rdr, osiągając wysokość 6,3 mld SEK (4,2) – marża w segmencie Sieci (Networks) znacznie poprawiła się względem poprzedniego kwartału.
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej po słabym Q1 2015 osiągnęły wartość dodatnią, wyniosły 3,1 mld SEK (2,1).

SEK
(w miliardach)
Q2 2015 Q2 2014 Zmiana (rdr)
Q2 2014
Q2 2015
Q1 2015 Zmiana (kdk)
Q4 2014
Q1 2015
Sprzedaż netto 60,7 54,8 11% 53,5 13%
Sprzedaż netto dla porównywanych jednostek -6% 12%
Marża brutto 33,2% 36,4% 35,4%
Zysk operacyjny 3,6 4,0 -11% 2,1 67%
Marża operacyjna 5,9% 7,3% 4,0%
Zysk netto 2,1 2,7 -20% 1,5 46%
Zysk rozwodniony na akcję, SEK 0,64 0,79 -19% 0,4 60%
EPS (Non-IFRS), SEK* 1,45 1,07 36% 0,77 88%
Cash Flow
z działalności operacyjnej
3,1 2,1 50% -5,9 -152%
Przypływy pieniężne netto na koniec okresu 3,5 32,5 -89% 15,6 -78%

*EPS, z wyłączeniem umorzeń i odpisów nabytych wartości niematerialnych i restrukturyzacji;

Pełna wersja raportu

CEO Ericsson – Hans Vestberg komentuje wyniki finansowe za Q2 2015

źródło: Ericsson