Genesys przejmuje Interactive Intelligence z zamiarem utworzenia największej na świecie firmy zajmującej się wielokanałową interakcją z klientem

  • Umocnienie pozycji lidera na rynku globalnym oraz oferty produktów

  • Stworzenie lidera koncentrującego się wyłącznie na rozwiązaniach w zakresie interakcji z klientem

  • Genesys zobowiązała się do dokonania istotnych inwestycji w badania i rozwój, aby wspierać nieprzerwaną innowację w ramach połączonej oferty produktów

Genesys (www.genesys.com), lider na rynku rozwiązań w zakresie wielokanałowej interakcji z klientem i centrów obsługi klientów, oraz Interactive Intelligence Group Inc. (Nasdaq: ININ) (www.inin.com), globalny lider branży rozwiązań lokalnych w zakresie angażowania, komunikacji i współpracy z klientem, ogłosiły dziś, że zawarły ostateczną umową w oparciu o którą Genesys przejmie Interactive Intelligence w ramach transakcji wycenionej na około 1,4 miliarda USD. Zgodnie z warunkami tej umowy, udziałowcy Interactive Intelligence otrzymają 60,50 USD w gotówce za każdy z posiadanych udziałów, co będzie stanowiło zwiększenie ich wartości od 36% względem ceny wyjściowej akcji Interactive Intelligence w momencie zamknięcia notowań dnia 28 lipca 2016 r., czyli dnia sesyjnego poprzedzającego doniesienia mediów, że Interactive Intelligence rozważa strategiczne alternatywy, oraz zwiększenie ich wartości o 42% względem średniej ceny zamknięcia z 30 dni kalendarzowych poprzedzających wyjściową cenę zamknięcia z 28 lipca 2016 r.

Transakcja ta przyspieszy uzyskanie przez Genesys zdolności do wykonania swojej misji zaopatrzenia świata w najlepszą interakcję z klientem w dowolnej skali, czasie i miejscu, w dowolnym kanale oraz zarówno w chmurze jak i lokalnie. Zarówno Genesys, jak i Interactive Intelligence opracowały najlepsze w swojej klasie zdolności, dla których uznanie wyraził Gartner oraz inni wiodący analitycy branży, a ponadto mają mocno uzupełniające się oferty produktów dla zbliżonych segmentów rynku. Połączone spółki zapewnią najszerszy zakres rozwiązań w dziedzinie interakcji z klientami dla dowolnego rozmiaru organizacji na całym świecie, wspierających miliardy kontaktów z klientami, do których dochodzi każdego roku w szerokiej gamie branż.

Jako większy podmiot o rozszerzonej skali działania Genesys obiecuje przyspieszyć innowacje na rynku interakcji z klientem przy przychodach przewyższających 1,3 mld USD oraz corocznych wydatkach na badania i rozwój wynoszących niemal 200 mln USD. Oferta produktów zarówno w chmurze jak i lokalnych będzie nadal wspierana i udostępniona na rynku i czynione zostaną znaczne inwestycje w badania i rozwój dotyczące całej oferty produktów.

„To przełomowa transakcja, dzięki której mogą zostać połączone wiodąca w branży wiedza fachowa, możliwości tworzenia trwałych relacji z klientami, przyspieszenie innowacji i napędzanie rozwoju” – powiedział Paul Segre, dyrektor generalny Genesys. – „Połączenie naszych ofert produktów zapewni najszerszy zestaw transformacyjnych rozwiązań w dziedzinie interakcji z klientami, zoptymalizowanych pod kątem klientów każdej wielkości i na różnych poziomach złożoności, dostępnych zarówno w chmurze, jak i lokalnie u klienta. Dokonamy znacznych inwestycji w obrębie całej oferty produktów Interactive Intelligence aby wesprzeć dalszy rozwój produktów PureCloud®, Cloud Communications-as-a-Service℠ (CaaS) oraz Customer Interaction Center™ (CIC), które rozszerzą bogatą ofertę produktów udostępnianą dziś przez Genesys. Jesteśmy podekscytowani mogąc pracować z zespołem Interactive Intelligence w celu zapewnienia naszym globalnym klientom i partnerom jeszcze większej innowacyjności i wartości.”

Dr  Don Brown, prezes, przewodniczący i dyrektor generalny Interactive Intelligence, wypowiedział się z kolei następująco:

„Przez ostatnie 22 lata pracowaliśmy w celu zbudowania wyróżniającej się firmy, oferującej innowacyjne, robiące wrażenie rozwiązania technologiczne pozwalające na przekształcanie działalności firm. Jestem pewien, że nasze porozumienie z Genesys, będące wynikiem ostrożnej oceny strategicznych alternatyw, zapewni udziałowcom Interactive Intelligence natychmiastowy i znaczny wzrost wartości ich udziałów, a ponadto zapewni istotne korzyści naszym klientom, partnerom i pracownikom. Połączenie Genesys i Interactive Intelligence poskutkuje powstaniem kompletnej oferty dla wszystkich segmentów rynku. Będzie to scalenie oferowanych przez Interactive Intelligence produktów PureCloud, Cloud Communications-as-a-Service (CaaS) z tymi, które oferuje Genesys. Czekam z ekscytacją na dalszy wzrost naszych połączonych firm oraz zaspokojenie potrzeb różnych organizacji na całym świecie.”


Zatwierdzenia

Zamknięcie transakcji jest przewidziane na koniec bieżącego roku, zgodnie ze zwyczajowymi warunkami zamknięcia, co obejmować będzie zatwierdzenie przez organy regulacyjne oraz przez udziałowców Interactive Intelligence. Jak dotąd transakcja ta została zatwierdzona jednogłośnie przez zarząd Interactive Intelligence oraz komisję operacyjną Genesys. Dr Brown, posiadacz około 17% udziałów w Interactive Intelligence, wyraził zgodę na oddanie głosu za dokonaniem tej transakcji.

Dodatkowe szczegółowe informacje

Genesys zamierza sfinansować transakcję dzięki połączeniu istniejących środków w kasie oraz finansowania długiem. Transakcja nie jest uzależniona od finansowania i potwierdzone zostało że finansowanie długu zapewnią Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs oraz RBC Capital Markets.

Doradcy
BofA Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs oraz RBC Capital Markets są doradcami finansowymi Genesys, natomiast Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP jest jej doradcą prawnym. Doradztwo finansowe dla Interactive Intelligence zapewnia wyłącznie Union Square Advisors LLC, a doradztwo prawne – Faegre Baker Daniels LLP.

Informacje o Genesys
Genesys, najlepsza na świecie platforma interakcji z klientem, umożliwia firmom tworzenie łatwych wielokanałowych interakcji, podróży i relacji z klientami. Przez ponad 25 klient był w centrum wszystkiego, czym się zajmujemy i z przekonaniem uważamy, że bardzo doskonałe zaangażowanie klienta jest tym, co napędza doskonałe wyniki finansowe. Genesys zaufało już ponad 4700 klientów w 120 krajach i organizuje ona dla nich co roku ponad 25 miliardów interakcji w centrach obsługi klienta, zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.genesys.com.

Informacje o Interactive Intelligence
Interactive Intelligence (Nasdaq: ININ) jest globalnym liderem w dziedzinie usług w chmurze służących do zwiększania zaangażowania klienta oraz komunikacji i współpracy z nim, zaprojektowanych tak, aby pomagać firmom na całym świecie ulepszać swoje usługi, zwiększać produktywność i redukować koszty. Dzięki ponad 20-letniej historii innowacji w branży, ponad 150 wnioskom patentowym oczekującym na rejestrację i ponad 6000 wdrożeń u klientów na całym świecie, Interactive Intelligence jest w stanie zaoferować klientom szybki zysk z inwestycji, jak również niezawodność, skalowalność i bezpieczeństwo. Jest ona też jedyną firmą uznawaną przez największą globalną firmę analityków branży za lidera na rynku angażowania klientów, zarówno w chmurze, jak i lokalnie u klienta. Siedziba firmy znajduje się w Indianapolis w stanie Indiana i jest w niej zatrudnionych ponad 2000 pracowników na całym świecie. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.inin.com.

Ważne dodatkowe informacje
W związku z proponowaną fuzją, Interactive Intelligence zamierza złożyć odpowiednie materiały do amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission (SEC)), w tym wstępną informację dla akcjonariuszy w formie Załącznika 14A. Po złożeniu ostatecznej wersji informacji dla akcjonariuszy do SEC, Interactive Intelligence prześle dokumentację dot. pełnomocnictw pocztą każdemu udziałowcowi uprawnionemu go głosowania na specjalnym zgromadzeniu dotyczącym proponowanej fuzji. Udziałowców prosi się o uważne przeczytanie całości informacji dla akcjonariuszy oraz wszelkiej innej dokumentacji dot. pełnomocnictw (w tym wszelkie poprawki do niej i suplementy), jak również wszelkie inne istotne dokumenty, które Interactive Intelligence złoży do SEC gdy staną się one dostępne, ponieważ będą one zawierały ważne informacje. Informacja dla akcjonariuszy oraz inne istotne materiały (gdy zostaną udostępnione), jak również wszelkie dokumenty złożone przez Interactive Intelligence do SEC mogą zostać uzyskane za darmo na stronie SEC pod adresem www.sec.gov. Ponadto, udziałowcy mogą uzyskać darmowe kopie dokumentów złożonych do SEC przez Interactive Intelligence poprzez sekcję jej strony internetowej poświęconą relacjom z inwestorami (Investor Retations) pod adresem http://investors.inin.com. Kopie takie można też uzyskać bezpłatnie kierując prośbę o nie do dyrektora finansowego Interactive Intelligence Group na adres „Chief Financial Officer, Interactive Intelligence Group, Inc., 7601 Interactive Way, Indianapolis, Indiana 46278” lub dzwoniąc pod numer (317) 715-8265.

Uczestnicy w pozyskiwaniu
Niniejszy dokument nie stanowi pozyskania pełnomocnictwa, oferty zakupu ani pozyskania oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Interactive Intelligence, członkowie jej zarządu, członkowie jej kadry kierowniczej oraz niektórzy pracownicy mogą być uznani za osoby uczestniczące w pozyskiwaniu pełnomocnictw od udziałowców Interactive Intelligence w związku z zaproponowaną fuzją. Informacje o osobach które mogą, na mocy zasad SEC, zostać uznane za uczestników w pozyskiwaniu udziałowców Interactive Intelligence w związku z zaproponowaną fuzją, jak również wszelki udział jaki mają w proponowanej fuzji, zostaną podane w ostatecznej informacji dla akcjonariuszy, gdy zostanie ona złożona do SEC. Informacje dotyczące członków zarządu i funkcjonariuszy Interactive Intelligence są podane w informacji dot. pełnomocnictw Interactive Intelligence dot. jej Corocznego Zgromadzenia Udziałowców z roku 2016, które zostało złożone do SEC dnia 8 kwietnia 2016 r., oraz  jej Corocznym Sprawozdaniu na Formularzu 10-K za rok fiskalny zakończony 31 grudnia, 2015 r., które zostało złożone do SEC dnia 29 lutego 2016 r. Dokumenty te można uzyskać bezpłatnie na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov, oraz poprzez sekcję strony internetowej Interactive Intelligence poświęconą relacjom z inwestorami (Investor Relations) pod adresem http://investors.inin.com.

Ostrzeżenie odnośnie oświadczeń dotyczących przyszłości
Niniejszy dokument może zawierać oświadczenia „dotyczące przyszłości) w znaczeniu określonym w ustawie Private Securities Litigation Reform Act z roku 1995, w tym, między innymi, oświadczenia dotyczące zakończenia fuzji. Oświadczenia dotyczące przyszłości można zazwyczaj rozpoznać poprzez obecność w nich terminów takich jak „przewidywać”, „uważać”, „kontynuować”, „mogłoby”, „szacować”, „ewoluować”, „oczekiwać”, „prognozować”, „zamierzać”, „spoglądać w przyszłość”, „może”, „opinia”, „planować”, „możliwe”, „potencjalne”, „projekt”, „powinno”, „będzie” a także podobnych słów lub wyrażeń. Oświadczenia te są oparte na bieżących oczekiwaniach i założeniach i mogą związku z nimi występować różne rodzaje ryzyka i niepewności. Faktyczne wyniki mogą różnić się znacznie od tych oczekiwanych z powodu istnienia różnych czynników, w tym następujących: (1) Interactive Intelligence może nie być w stanie uzyskać od swoich udziałowców zatwierdzenia wymaganego na potrzeby fuzji; (2) warunki zamknięcia fuzji, w tym uzyskanie wymaganych zatwierdzeń od organów regulacyjnych, mogą nie zostać spełnione; (3) podczas fuzji mogą wystąpić nieoczekiwane koszty, zobowiązania lub opóźnienia; (4) stan działalności gospodarczej lub cena akcji Interactive Intelligence może pogorszyć się w wyniku niepewności dotyczących fuzji; (5) wynik wszelkich postępowań prawnych dotyczących fuzji, (6) Interactive Intelligence może odczuć negatywne skutki innych czynników gospodarczych, biznesowych i/lub konkurencyjnych; (7) wystąpienie jakiekolwiek zdarzenia, zmiany lub innych okoliczności mogących skutkować rozwiązaniem umowy fuzji; (8) zdolność do rozpoznania korzyści płynących z fuzji; (9) ryzyko, że fuzja zaburzy bieżące plan i operacje oraz potencjalne trudności z zachowaniem pracowników wynikające z fuzji; (10) inne ryzyka dla zrealizowania fuzji, w tym ryzyko, że fuzja nie zostanie wcale zrealizowana w obrębie przewidywanego okresu; (11) ryzyko opisywane każdorazowo w sprawozdaniach Interactive Intelligence składanych do SEC pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” („Risk Factors”), w tym w rocznym sprawozdaniu na formularzu 10-K za rok fiskalny zakończony 31 grudnia, 2015 r., późniejszych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q oraz innych dokumentach składanych przez Interactive Intelligence do SEC; oraz (12) ogólne warunki w branży i warunki gospodarcze. Osoby czytające niniejszy dokument ostrzega się przed poleganiem w zbyt dużym stopniu na takich oświadczeniach dotyczących przyszłości, ponieważ mówią one jedynie o sytuacji w dniu, w którym są dokonywane. O ile nie wymaga tego obowiązujące prawo, Interactive Intelligence nie zobowiązuje się w żaden sposób do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości w celu odzwierciedlenia zdarzeń lub okoliczności, które zaistnieją po takim dniu.

ŹRÓDŁOGenesys