HLR, czyli baza numerów pod kontrolą

Z danych firmy Infobip wynika, że średnio nawet 8 procent numerów podawanych przez użytkowników w celu weryfikacji SMS-owej dostępu do usług online to numery nieważne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Utrudnia to firmom internetowym przeprowadzenie weryfikacji dostępu do usług, ponieważ system usiłuje dostarczyć jednorazowe kody PIN na numery nieaktywne. Rozwiązaniem tego problemu jest oparta na centralnej bazie zawierającej dane numerów usługa HLR (Home Location Register), która umożliwia sprawdzenie ważności dowolnego numeru telefonu komórkowego w sieci GSM, w tym ustalenie, czy numer nie istnieje, jest nieużywany bądź stanowi numer telefonu stacjonarnego.

Coraz więcej serwisów internetowych wykorzystuje numer telefonu komórkowego do weryfikacji użytkowników i klientów. Na przykład, niektóre aplikacje mobilne lub usługi internetowe można pobrać lub aktywować wyłącznie po podaniu przez użytkownika jednorazowego kodu PIN (zwykle w postaci czterocyfrowej liczby) dostarczonego SMS-em na telefon komórkowy.

W trakcie zakładania konta lub zamawiania usługi  użytkownik proszony jest o podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego. Niektórzy użytkownicy wprowadzają błędne dane, numery bywają niepełne lub nieprawidłowe. Część użytkowników podaje numer telefonu stacjonarnego lub VoIP, na które nie można dostarczyć SMS-a z hasłem jednorazowym. W konsekwencji proces instalacji aplikacji lub rejestracji w celu skorzystania z usługi jest bardzo utrudniony lub nawet niemożliwy do zrealizowania, co może mieć negatywny wpływ na współczynnik konwersji i/lub sprzedaż  tzn. faktyczny zakup usługi, pobranie lub aktywację aplikacji.

Technologia HLR zapewnia automatyczne sprawdzenie ważności dowolnego numeru telefonu komórkowego w sieci GSM, w tym również ustalenie, czy numer nie istnieje, jest nieużywany bądź stanowi numer telefonu stacjonarnego, bez ujawniania jakichkolwiek informacji o kliencie telefonii komórkowej. Dzięki niej każdy usługodawca może usunąć nieprawidłowe wpisy ze swojej bazy danych, tak aby zawierała ona jedynie prawidłowe numery.

„Abonenci zmieniają numery, podróżują lub zmieniają operatora sieci zatrzymując pierwotny numer. Śledzenie tych wszystkich zmian może być wymagające i prowadzić do zawyżenia kosztów obsługi kampanii SMS oraz zredukowanej stopy zwrotu z inwestycji. Dzięki wykorzystaniu usługi HLR proces ten można zautomatyzować. Weryfikacja poprawności wpisanego numeru pozwala powiadamiać użytkowników o konieczności ponownego wpisania prawidłowego numeru telefonu komórkowego w celu udanego zakończenia procesu rejestracji konta lub zakupu usługi. Przekłada się to m.in. na zwiększenie płynności sprzedaży usług online oraz jakość obsługi posprzedażnej. Posiadanie bazy aktualnych numerów telefonów pozwala również na optymalizację kosztów obsługi aplikacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa, ponieważ SMS-y dostarczane są jedynie na numery telefonów, które faktycznie zostały użyte podczas rejestracji konta lub zamówienia usługi.” – powiedział Marcin Papiński, Menedżer ds. Rozwoju w firmie Infobip.

Technologia HLR sprawdza się również w branży finansowej i może służyć do ograniczenia ryzyka nieautoryzowanych wypłat z bankomatów. W tym zastosowaniu przy pobieraniu środków z karty bank sprawdza, do jakiej sieci zalogowany jest telefon klienta. Jeśli transakcja dokonywana jest w Afryce, a według informacji z sieci telefon jest w Polsce to bank ma podstawę do wstrzymania takiej operacji.

 źródło: Infobip