Orange Insights: Outsourcing IT okiem dużych firm

63 proc. przedstawicieli dużych firm i korporacji działających w Polsce uważa, że outsourcing pozwala budować przewagę konkurencyjną. Z kolei 55 proc. twierdzi, że jego rola rośnie. Prawie połowa badanych firm (47 proc.) wykorzystuje go w informatyzacji, a aż 54 proc. poza informatyzacją nie korzysta z tego modelu w ogóle – oto najważniejsze wnioski raportu dotyczącego outsourcingu IT przygotowanego w ramach cyklu Orange Insights.

W trzecim raporcie z cyklu Orange Insights, zrealizowanym przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska, zbadano nastawienie wobec outsourcingu informatycznego dużych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników, działających w Polsce.

Najważniejsze wnioski

Wyniki raportu Orange Insights pokazują, że większość (63 proc.) dużych firm i korporacji twierdzi, że outsourcing IT pozwala budować przewagę konkurencyjną, 55 proc. zauważa, że jego rola w ciągu ostatnich lat wzrosła, a prawie połowa (45 proc.) skłania się ku opinii, że outsourcing IT wzmacnia efektywność biznesu.

47 proc. badanych korzysta z modelu outsourcingu w informatyzacji, a aż 54 proc. poza tą dziedziną nie korzysta z outsourcingu w ogóle, co pozwala zakładać, że outsourcing IT jest najpopularniejszą usługą w tej dziedzinie. Poza IT, tylko 17 proc. firm korzysta z outsourcingu w finansach, 12 proc. w HR, a po 10 proc. w logistyce i marketingu.

Outsourcingu IT w praktyce

W modelu outsourcingu usług informatycznych, korporacje i duże firmy w zdecydowanej większości korzystają z wdrażania i utrzymania systemów informatycznych (85 proc.). Następne w kolejności jest rozwijanie systemów informatycznych (69 proc.) oraz serwis sprzętu (46 proc.).

Co do usług, z których w przyszłości respondenci zamierzają korzystać w modelu outsourcingu usług informatycznych, na pierwsze miejsce nieznacznie wybija się rozwijanie systemów informatycznych (31 proc.). Niewiele mniej respondentów, bo 29 proc., zamierza inwestować w konsulting w zakresie wykorzystania IT w biznesie, a 28 proc. planuje wdrażanie i utrzymanie systemów informatycznych.

Warto też zwrócić uwagę na aspekt korzystania z chmury obliczeniowej. Obecnie używa jej w ramach outsourcingu IT  jedynie 6 proc. badanych. Odsetek ten wzrośnie w niedalekiej przyszłości i wyniesie aż 24 proc. – tyle spośród ankietowanych firm planuje niedługo z niego korzystać. Można więc stwierdzić, że jednym z najważniejszych trendów w outsourcingu informatycznym w nadchodzących latach będzie właśnie wzrost popularności i wykorzystania cloud computingu.

Korporacje i duże firmy są świadome  roli i jakości usług w modelu outsourcingu IT, dlatego jest to integralna część ich biznesu. W związku z tym, obecny zakres usług, z których korzystają polega w głównej mierze na  standardowym wdrażaniu i utrzymaniu systemów informatycznych. Cieszyć może natomiast fakt, że przedsiębiorstwa idą dalej w swoich planach i dostrzegają potencjał jaki tkwi w informatyzacji i jej zastosowaniu w biznesie. Ta świadomość tłumaczy przewidywany wzrost zainteresowania usługami konsultingu w zakresie wykorzystania IT w biznesie. Większe zaufanie do nowych technologii i ich wykorzystania wśród dużych firm i korporacji przekłada się także na wzrost znaczenia usług w chmurze, które dotychczas nie cieszyły się dużą popularnością. Generalnie rzecz biorąc duże firmy zaczynają stawiać na innowacyjne usługi IT, dlatego też przewidujemy wzrost zainteresowania ofertą nowoczesnych rozwiązań – mówi Dariusz Jędrzejczyk dyrektor Segmentu Klientów Kluczowych i Korporacyjnych Orange Polska.

Outsourcing IT – za i przeciw

Głównymi powodami, dla których badane firmy decydują się na korzystanie z outsourcingu informatycznego są dwa równoważne czynniki (po 53 proc. wskazań) – dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz możliwość optymalizacji kosztów. Z kolei firmy, które nie korzystają z outsourcingu IT wolą rozwijać własne zasoby informatyczne (76 proc.).

Dla ponad połowy badanych (60 proc.) największą zaletą outsourcingu IT jest możliwość redukcji kosztów. Niewiele mniej istotny jest dostęp do wysokiej klasy specjalistów (56 proc.). Jako trzecią najważniejszą zaletę co drugi respondent wymienia możliwość rozwoju zasobów informatycznych bez inwestycji (50 proc.).

Jeżeli chodzi o wady outsourcingu IT, badane firmy nie miały już tak zdecydowanych stanowisk. Najczęściej wskazywaną wadą (37 proc.) jest koszt tego rozwiązania. Prawie co trzecia badana firma narzeka na ograniczenia w elastyczności zarządzania IT (27 proc.). Z kolei niemal co czwarta (24 proc.) uważa, że outsourcing IT powoduje pojawienie się niekontrolowanych kosztów.

Postrzeganie zewnętrznych dostawców

Zdecydowana większość dużych przedsiębiorstw (89 proc.) preferuje usługi wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. Jedynie 17 proc. z nich współpracuje z niezależnymi konsultantami bądź informatykami. Tylko 11 proc. badanych korzysta z outsourcingu wewnętrznego. W przypadku tak dużej liczby wskazań warto dokładniej przyjrzeć się podejściu badanych do zewnętrznych dostawców usług outsourcingu IT.

Respondenci przy wyborze zewnętrznego dostawcy kierują się najczęściej jego kompetencjami (29 proc.). Następnie zwracają uwagą na stabilność firmy (19 proc.), a jedynie co dziesiąty uzależnia nawiązanie współpracy od ceny oraz funkcjonalności oferowanych rozwiązań (po 11 proc.).

Ponad połowa badanych (51 proc.) w ramach outsourcingu korzysta z maksymalnie dwóch dostawców, pozostali respondenci wolą współpracę z wieloma partnerami.

Duzi przedsiębiorcy stawiają na najlepsze rozwiązania – zależy im na wysokiej jakości usług, sprawdzonych kompetencjach, doświadczeniu dostawcy,  dostępie do najnowocześniejszych technologii oraz odpowiednich ekspertów. Dlatego współpracują w głównej mierze z zewnętrznymi dostawcami, którymi są wyspecjalizowane firmy, a nie freelancerzy. Rozwijanie outsourcingu wewnętrznego jest z kolei bardzo kosztowne i wymaga inwestycji nie tylko w rozwiązania, ale też w ludzi, co w efekcie odciąga firmy od ich głównej działalności – zauważa dyrektor Dariusz Jędrzejczyk. W związku z tym cena usługi schodzi na dalszy plan. Przedsiębiorcy są gotowi płacić za pewne, bezpieczne i sprawdzone rozwiązania. Daje to duże pole do działania firmom telekomunikacyjnym, takim jak Orange Polska, które gwarantują dostęp do wiedzy, międzynarodowe doświadczenie oraz stabilność, charakteryzujące solidnego dostawcę usług informatycznych.

Charakterystyka firm korzystających z outsourcingu IT

Zgodnie z wynikami badania Orange Insights firmy korzystające z outsourcingu IT to w większości przedsiębiorstwa z kapitałem polskim (70 proc.), specjalizujące się w usługach (53 proc.). Firmy korzystające z outsourcingu IT posiadają średnio więcej stanowisk komputerowych niż te, które nie korzystają z takiego modelu. Posiadają również większe budżety na IT, więcej pracowników w dziale informatyki i bardziej rozbudowane struktury organizacyjne. Uśredniając, typowa badana firma posiada 240 stanowisk komputerowych, 11 pracowników IT, 30 oddziałów, 48 pracowników mobilnych. Wracając do budżetów, wszystkie przebadane firmy przeznaczają na outsourcing średnio 21,1 proc. budżetów IT.

Na temat badania

Orange Insights to cykl raportów przygotowanych na podstawie badań jakościowych oraz ilościowych przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Orange Polska wśród działających w Polsce przedsiębiorców. Badanie zrealizowane zostało metodą CATI / CAWI – składało się łącznie z 310  ankiet. W celu uzyskania reprezentatywności danych wyniki zostały przeważone według struktury branż uwzględniającej podział działalności gospodarczych realizowanych przez podmioty gospodarcze – tj. Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wywiady były przeprowadzone z osobami decyzyjnymi w korporacjach, zatrudniających ponad 250 pracowników, w zakresie inwestycji w sprzęt, oprogramowanie i technologie teleinformatyczne  (prezesi, właściciele) oraz dyrektorami IT – w terminie czerwiec – lipiec 2014 roku.

Źródło: www.biuroprasowe.orange.pl