Raport Ericsson na temat mobilności: 70 procent populacji świata będzie używać smartfonów do roku 2020

  • Zaawansowana technologia mobilna stanie się do roku 2020 wszechobecna: 70 procent osób będzie używać smartfonów, a 90 procent znajdzie się w zasięgu mobilnych sieci szerokopasmowych
  • Ilość subskrypcji smartfonów podwoi się do roku 2020, osiągając 6,1 miliarda. Ponad 80% tych nowych subskrypcji zlokalizowanych będzie w Azji, rejonie Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce
  • Do roku 2020 80 procent całego ruchu danych mobilnych będzie pochodzić ze smartfonów. Ameryka Północna i Europa wciąż będą miały najwyższe zużycie danych w przeliczeniu na smartfon
  • Ruch wideo będzie rósł o 55 procent rocznie do 2020 roku, a trend ten będzie wynikał z popularności usług strumieniowego przesyłania wideo i dominacji treści wideo w Internecie

Odkrycia opisane w najnowszej edycji Mobility Report 2015 opublikowanego dziś przez Ericsson (NASDAQ:ERIC) pokazują, że do roku 2020 zaawansowane technologie mobilne będą powszechnie stosowane na całym świecie: ilość subskrypcji smartfonów zwiększy się ponad dwukrotnie, osiągając 6,1 miliarda, 70% populacji świata będzie korzystać ze smartfonów, a 90% będzie objętych zasięgiem mobilnych sieci szerokopasmowych.

Wyczerpujący raport na temat aktualnych trendów mobilnych pokazuje, że wzrost na rozwiniętych rynkach wynika ze zwiększenia liczby urządzeń przypadających na jednego użytkownika. W regionach rozwijających się wynika on natomiast z lawiny nowych subskrypcji możliwej dzięki coraz korzystniejszym cenom smartfonów; do końca 2020 roku niemal 80% subskrypcji smartfonów będzie pochodzić z rejonu Azji/Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Wraz z ciągłym wzrostem ilości, ma miejsce gwałtowny wzrost zużycia danych: przewidywany jest dziesięciokrotny wzrost ilości danych wykorzystywanych przez smartfony do roku 2020, gdy 80 procent całego mobilnego ruchu danych będzie pochodzić ze smartfonów. Średnie miesięczne użycie danych na smartfon w Ameryce Północnej wzrośnie z 2,4 GB do 14 GB w 2020 r.

Gwałtowny wzrost liczby aplikacji i spadające koszty połączenia z internetem to kluczowe czynniki wpływające na wzrost liczby urządzeń podłączonych do internetu. Dodając do tego nowe, większe możliwości aplikacji, łatwo zauważyć że prowadzi to do jeszcze silniejszego wzrostu  liczby tych urządzeń. Prognoza Ericsson zawarta w raporcie, mówi że w 2020 roku do internetu podłączonych będzie 26 miliardów urządzeń – jesteśmy więc na dobrej drodze do osiągnięcia liczby 50 miliardów podłączonych urządzeń w perspektywie kilkunastu lat.

Każdego roku do 2020, mobilny ruch wideo będzie rósł aż o 55 procent rocznie i na koniec tego okresu będzie stanowił około 60 procent całego mobilnego ruchu danych. Wzrost napędzany jest głównie przez zmieniające się preferencje użytkowników dotyczące usług strumieniowego przesyłania treści wideo oraz rosnącą dominację treści wideo w Internecie, w tym wiadomości, reklam i mediów społecznościowych.

Gdy patrzymy na użycie danych na rozwiniętych mobilnych rynkach szerokopasmowych, widzimy że znacząca część ruchu generowana jest przez ograniczoną liczbę subskrybentów. Ci użytkownicy danych stanowią 10 procent wszystkich subskrybentów, ale generują 55 procent całego ruchu danych. Wśród danych zużywanych przez tych użytkowników dominują treści wideo. Oglądają oni około godzinę wideo dziennie, co stanowi 20-krotnie więcej w porównaniu do przeciętnych użytkowników.

Raport Ericsson na temat mobilności przedstawia dane prognostyczne, analizy i daje wgląd w ruch mobilny, subskrypcje i zachowania konsumenckie, dzięki czemu znamy obecne trendy dotyczące ruchu i rynków występujące w Społeczeństwie Sieciowym.

Ericsson regularnie dokonuje pomiarów ruchu w ponad 100 sieciach funkcjonujących w we wszystkich regionach zakątkach świata. Szczegółowe pomiary wykonywane są w wybranych komercyjnych sieciach WCDMA/HSPA i LTE, a ich celem jest zbadanie różnych wzorów ruchu danych.

 Link do raportu: Mobility Report 2015

źródło: Ericsson