Rewolucja 5G jest tuż za rogiem?

  • W Europie Środkowo-Wschodniej nadal najczęściej korzystamy z technologii 4G
  • Liczba subskrypcji 5G w naszym regionie osiągnie prawie 150 milionów na koniec 2023 roku
  • Migracja z technologii 2G/3G do 4G będzie trendem do 2024 roku – od 2025 jedynym rosnącym typem subskrypcji będzie 5G
  • Liczba subskrypcji komórkowych 3G zmniejszy się z 21 proc. do zaledwie 1 proc.

W Europie Środkowo-Wschodniej wzrost abonamentów komórkowych zdecydowanie zwalnia i oczekuje się, że w najbliższych latach ich liczba pozostanie na podobnym poziomie. Także wdrażanie technologii 5G w naszym regionie przebiega wolniej w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej.

Jak podaje najnowszy Ericsson Mobility Report, wynika to częściowo z wolniejszego procesu przyznawania częstotliwości, jak również z niechęci konsumentów do przechodzenia na droższe abonamenty. Dlatego w naszym regionie 4G jest nadal dominującą technologią i oczekuje się, że będzie stanowić 75 proc. wszystkich abonamentów na koniec 2022 roku. Równocześnie zauważalna jest migracja z technologii 2G/3G do 4G, ten trend będzie widoczny do 2024 roku. Według raportu firmy Ericsson zmiana powinna nastąpić od 2025 r. Oczekuje się, że dopiero za około dwa lata 5G będzie jedynym rosnącym typem subskrypcji w Europie Środkowo-Wschodniej.

150 milionów do końca 2023

Na koniec 2023 roku liczba subskrypcji 5G w regionie Europy Środkowej i Wschodniej osiągnie prawie 150 milionów, natomiast do końca 2028 roku penetracja będzie wynosić 88 procent. Wynika to z faktu, że wielu dostawców usług w ciągu najbliższych kilku lat będzie się wycofywać z sieci 3G, aby umożliwić ponowne wykorzystanie częstotliwości radiowych dla technologii 4G i 5G.

 Największym beneficjentem tej zmiany będzie przede wszystkim krajowy przemysł, który zyska narzędzie napędzające proces digitalizacji – dodaje Martin Mellor, prezes firmy Ericsson w Polsce.  Powszechne zastosowanie pasma 5G oznacza również zwiększenie wydajności sieci komórkowej, co pozwoli wyjść naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi, umożliwiające przesyłanie coraz większych pakietów danych – dodaje.

Sieć 5G zdominuje rynki zachodnie

Najbardziej rozwinięte rynki telekomunikacyjne już teraz przygotowują się zarówno na wzrost liczby subskrypcji jak i większe zużycie danych komórkowych. W Ameryce Północnej widoczny jest silny wzrost subskrypcji 5G, który do 2028 roku wyniesie około 420 milionów, co będzie stanowiło ponad 90 procent subskrypcji mobilnych. Według informacji Ericsson Mobility Report podobną tendencję obserwuje się w krajach Europy Zachodniej, gdzie wzrost subskrypcji 5G również jest na wysokim poziomie i notuje skok z 32 milionów w 2021 roku do 63 milionów na koniec 2022 roku.

5G osiągnie miliard subskrypcji

Jeśli chodzi o technologię 5G, to w okresie od lipca do września 2022 r. wolumen powiększył się o 110 mln subskrypcji, co daje łącznie około 870 mln. Zgodnie z prognozami zawartymi w poprzednich raportach Ericsson, 5G nadal ma osiągnąć miliard subskrypcji do końca tego roku – jest to rekordowy wynik, ponieważ siec 5G osiągnęła ten poziom dwa lata szybciej po swojej premierze niż zrobiła to technologia 4G.

Jednocześnie globalny wolumen subskrypcji 4G nadal rośnie – w okresie od lipca do września 2022 roku to około 41 milionów. Oczekuje się, że osiągnie on swój szczytowy poziom, wynoszący około 5,2 miliarda, już pod koniec tego roku.

Coraz więcej użytkowników smartfonów

Zgodnie z przewidywaniami, w skali globalnej rośnie całkowita liczba subskrypcji mobilnych. Według prognoz do końca 2022 roku osiągnie poziom 8,4 miliarda, natomiast do końca 2028 roku wyniesie 9,2 miliarda. Co istotne, większość subskrypcji mobilnych będzie dotyczyć użytkowników smartfonów. Na koniec 2022 roku przewiduje się, że ich liczba osiągnie 6,6 miliarda subskrypcji, co będzie stanowić około 79 procent wszystkich subskrypcji telefonów komórkowych.

Polska u progu 5G

Polska wnosi duży wkład w budowę sieci piątej generacji nie tylko dzięki inżynierom R&D firmy Ericsson w Krakowie i Łodzi, ale również dzięki produkcji urządzeń 5G w fabryce Flex w Tczewie. 5G w Europie może być budowana na bazie komponentów i rozwiązań „Made in Poland”. Ericsson w Polsce współpracuje ze środowiskiem akademickim, start-upami, przedsiębiorstwami i operatorami telekomunikacyjnymi, aby umożliwić pierwszym branżom w Polsce wdrożenie nowych produktów i usług opartych na technologii 5G. Ericsson posiada obecnie  komercyjne umówy 5G, z których 137 to aktywne sieci działające w 61 krajach. Ericsson jest również liderem w standaryzacji 5G, z większością udziałów dla 4G i 5G.

ŹRÓDŁOEricsson