Smartfony pomagają zacieśniać więzy rodzinne – najnowszy raport firmy Ericsson

  • Dzięki technologiom komunikacyjnym rodziny kontaktują się ze sobą częściej, są zdolne do lepszej organizacji codziennego życia

  • Wiadomości tekstowe są coraz częściej używane w codziennej komunikacji pomiędzy członkami rodziny, zwłaszcza w sprawach praktycznych i organizacyjnych

  • Rozmowa bezpośrednia nadal podstawą w komunikacji rodzinnej

Raport Ericsson ‘Bringing Families Closer Together “ dostarcza informacji dotyczących wpływu technologiii komunikacyjnych na życie amerykańskich rodzin. Opisuje sposoby kontaktu pomiędzy członkami rodziny, zarówno bezpośredniego, jak i tego przy użyciu urządzeń mobilnych oraz daje obraz zmian w życiu rodziny spowodowanych rozwojem technologii. Dane zostały zgromadzone w drodze wywiadów grupowych z rodzicami mieszkającymi w rejonie San Francisco. Raport uzupełniony został o badanie internetowe zrealizowane na tysiącu rodzin z terenu Stanów Zjednoczonych

Większość ankietowanych przyznaje, że dzięki smartfonom łatwiej jest zaplanować każdy dzień tygodnia dla całej rodziny i usprawnić codzienny kontakt, szczególnie między rodzicami a dziećmi.

Rodzice i dzieci różnią się preferowanym sposobem kontaktu. Coraz częściej do komunikacji między rodzicami i dziećmi wykorzystywane są wiadomości tekstowe. Ich udział w codziennej komunikacji zwiększa się od roku 2014. Wiadomości tekstowe dają pewność, że przekaz łatwo i w niezmienionej formie dotrze do wszystkich członków rodziny. Połączenia głosowe używane są coraz rzadziej, większość rodziców porozumiewa się z dziećmi od 2 do 5 razy w ciągu dnia. Połączenia głosowe częściej wykorzystują ojcowie niż matki.

Większość rodziców ustanawia własne zasady dotyczące używania telefonów przez ich dzieci. W prawie połowie ankietowanych rodzin (46%) dzieci mogą korzystać ze smartfonów w określonych porach dnia, najczęściej wieczorami i podczas weekendu.

Z badania Ericsson jasno wynika, że umiejętne wykorzystanie technologii, w tym wypadku smartfonów może pomóc rodzinom w lepszej organizacji życia. 82% rodzin przepytanych przez Ericsson uważa, że dzięki smartfonom jest w stanie lepiej zarządzać swoimi aktywnościami, tak aby poświęcac więcej czasu rodzinie. Czas wolny spędzany jest przede wszystkim na wspólnym oglądaniu filmów (65% rodzin) i rozmowach (56% rodzin).

Zobacz raport Ericsson Bringing Families Closer Together

źródło: Ericsson