Strategia zrównoważonego wzrostu EBITDA do 2022

 • Play konsoliduje swoją pozycję silnego, cyfrowego i efektywnego lidera mobilnej konwergencji dla rodzin i małych przedsiębiorstw

 • Uruchomienie nowej generacji usług dostępu do Internetu oraz telewizji stanowi pierwszy krok w stronę usług 5G

PLAY (WSE:PLY), wiodący polski operator telefonii komórkowej, zaprezentuje dziś zaktualizowaną strategię i średnioterminowe ambicje w perspektywie do roku 2022 podczas rozpoczynającego się godz. 12.30 CET Dnia Inwestora. Prezentacja będzie transmitowana na żywo pod adresem http://infostrefa.tv/investorday/pl.

Play – strategiczne ambicje do roku 2022

Podczas sierpniowej prezentacji wyników za pierwsze półrocze, Spółka zobowiązała się przekazać dalsze informacje o swoich średnioterminowych planach strategicznych do roku 2022.  Dzisiaj Play z przyjemnością prezentuje te informacje, potwierdzając ambicję zajęcia pozycji lidera konwergencji budowanej wokół technologii mobilnych w Polsce. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację strategicznego planu zorientowanego na generowanie zrównoważonego wzrostu EBITDA i zwrotu dla akcjonariuszy, który opiera się na trzech filarach:

 • Przywództwo w konwergencji opartej o technologie mobilne w Polsce, w oparciu o wiodącą pozycję Play jako operatora telefonii komórkowej w kraju poprzez:
 • poprawę przychodów z użytkowania dzięki propozycji „więcej za więcej”;
 • wzrost sprzedaży urządzeń, większości z nich z dodatkowymi usługami dla tych urządzeń;
 • zdobycie pozycji trzeciego największego dostawcy Internetu w Polsce; oraz
 • tworzenie wartości poprzez wdrożenie nowej generacji oferty telewizyjnej dla dużego ekranu.
 • Pozostanie Liderem Usług Cyfrowych poprzez:
 • zwiększenie produktywności w sklepach i redukcję połączeń obsługi telefonicznej o 20%;
 • pozyskanie 20% i utrzymanie 30% klientów poprzez kanały zdalne, oraz realizacja 50% transakcji klientów w kanałach online;
 • przekształcenie 70% klientów usług kontraktowych na użytkowników platformy Play24 oraz 80% klientów do korzystania z systemu e-faktur i e-płatności.
 • Dalsze inwestycje w nowoczesną sieć gotową na usługi 5G
 • osiągnięcie stopniowego spadku kosztów roamingu krajowego, do jego całkowitego wyłączenia w 2022;
 • powrót średnioterminowych gotówkowych nakładów inwestycyjnych w stosunku do przychodu poniżej poziomu 10% od roku 2021.

Komentarz prezesa Jeana Marca Hariona:

„PLAY posiada niezwykłą historię. Ponad 10 lat temu zaczynaliśmy jako challenger na polskimi rynku. Od tamtego czasu zmieniliśmy kształt i definicję tego rynku, zdobyliśmy i wzmocniliśmy pozycję numer jeden, jednocześnie nigdy nie zatraciwszy postawy challengera, która definiuje naszą firmę. Dzisiaj, z tej silnej pozycji, określamy naszą wizję kolejnego etapu do roku 2022. Bazując na koncentracji na potrzebach klienta oraz efektywnej kosztowo platformie, Play doprowadzi do zrównoważonego wzrostu EBITDA dzięki przewodzeniu procesowi konwergencji budowanej wokół technologii mobilnych. Ambicja ta solidnie opiera się również na dynamice rynku w Polsce, naszym podejściu do cyfryzacji usług i procesów oraz gotowej na wdrożenie usług 5G infrastrukturze, nad której rozbudową ciężko pracujemy”.

* Spółka Play Communications S.A. jest podmiotem dominującym grupy Play. Jej spółką zależną jest P4 Sp. z o.o., operator marki Play.

Oczekiwania w średnim terminie

W nawiązaniu do powyższego, Spółka określa oczekiwania w średnim terminie w zakresie wzrostu EBITDA, konwersji gotówki, gotówkowych nakładów inwestycyjnych w stosunku do przychodu, dalszego zmniejszania długu
i wynagrodzenia akcjonariuszy:

 • Play pragnie stopniowo zwiększać wskaźnik EBITDA w średnim terminie w okresie 2019-2022;
 • Play spodziewa się utrzymania konwersji gotówki na wysokim poziomie w porównaniu z innymi europejskimi operatorami;
 • Wskaźnik nakładów inwestycyjnych do przychodu powinien znaleźć się w przedziale 11-13% do 2020 roku, a następnie kształtować się poniżej 10% od roku 2021;
 • Play pragnie nadal stopniowo zmniejszać dźwignię finansową do wskaźnika na poziomie 2,5x dług netto
  w stosunku do skorygowanej EBITDA na koniec 2022;
 • Play potwierdza wynagrodzenie dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% FCFE (wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitałów własnych).

Dane transmisji internetowej:

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo pod adresem  http://infostrefa.tv/investorday/pl o godzinie 12.30 CET (11.30 GMT), we wtorek, 13 listopada 2018 r. i obejmie również część poświęconą na pytania i odpowiedzi.

Prezentacja będzie dostępna na stronie internetowej Play:www.playcommunications.com