Wi-Fi Calling receptą na brak zasięgu sieci komórkowej?

  • Wi-FI Calling umożliwia prowadzenie rozmów i wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą sieci WiFi.

  • Korzystanie z WiFi Calling nie wymaga instalowania dodatkowej aplikacji

  • W krajach objętym badaniem Ericsson „Wi-Fi calling finds its voice” dostępność usługi Wi-Fi Calling systematycznie rośnie

satysfakcjazpolaczeniaRaport Ericsson „Wi-Fi calling finds its voice” opisuje wpływ usługi Wi-Fi Calling na zachowania użytkowników w codziennej komunikacji, oraz na postrzeganie operatorów którzy wprowadzają tą usługę na rynek. Pokazuje również jak Wi-Fi Calling oceniają użytkownicy wyjeżdzający do innych krajów.

Usługa Wi-Fi Calling umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych i wysyłania wiadomości tekstowych za pomocą hot-spota. WiFi Calling można zaimplementować jako aplikacja lub wykorzystać wbudowany zgodny ze standardem 3GPP komunikator.

Mimo że użytkownicy smartfonów dzwonią i wysyłają smsy przebywając w pomieszczeniach dwa razy częściej niż podczas przebywania na dworze, satysfakcja z usług operatorów jest relatywnie niska. Obecnie jedynie 3 na 10 użytkowników jest zadowolonych z połączeń  wykonywanych za pomocą swoich smartfonów w pomieszczeniach zamkniętych. Usługa Wi-Fi Calling umożliwia zwiększenie zasięgu i jakości połączeń, daje to operatorom szansę na wzrost satysfakcji swoich klientów z usług oferowanych przez telekom.

Rozwój usługi Wi-Fi Calling widać wyraźnie w 11 krajach które zostały objęte badaniem Ericsson ConsumerLab (Brazylia, Chiny, Niemcy, Włochy, Indie, Japonia, Rosja, Korea Południowa, Szwecja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone). Od 2011 dostępność tej usługi w gospodarstwach domowych zwiększyła się z 30% do 61% w roku 2014.

Oferowana przez operatorów usługa Wi-Fi Calling poza poprawą jakości rozmów jest również sposobem na wygodniejsze korzystanie z telefonu w czasie podróży do innych krajów, bez konieczności korzystania z roamingu.

Całość raportu: http://bit.ly/ericssonwificalling

źródło: Ericsson