2mgroup s.c. dla InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Vienna Insurance Group

2mgroup rozpoczęło współpracę z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Agencja realizuje dla ubezpieczyciela działania public relations w zakresie komunikacji produktowej, korporacyjnej i komunikacji eksperckiej.  2mgroup od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach z dziedziny komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Do zadań Agencji należy wsparcie klienta w relacjach z mediami, organizacja spotkań prasowych oraz doradztwo w zakresie komunikacji zewnętrznej.

InterRisk wybrał Agencję na podstawie zapytania ofertowego. Umowę podpisano na czas nieokreślony. Projekt ze strony Agencji prowadzi Katarzyna Szulc – Partner Zarządzający 2mgroup oraz Agnieszka Sobucka – PR Manager.

źródło: 2mgroup