8 mln euro na cele charytatywne – Grupa NN opublikowała Raport Inwestycji Społecznych za 2021 rok

Grupa NN zaprezentowała swoje kompleksowe podejście do polityki CSR, skupiającej się na poprawie jakości życia społeczeństwa uwzględnionej w 2020 roku jako jeden z pięciu głównych filarów strategii organizacji. Opublikowany po raz pierwszy Raport Inwestycji Społecznych podsumowuje działania Spółki prowadzone w 2021 roku w tym m.in. darowizny na cele charytatywne w wysokości 8 mln EUR oraz 13 600 godzin wolontariatu zrealizowanych przez jej pracowników. Tym samym Grupa NN przekazała blisko 0,5 proc. całego zysku operacyjnego za ubiegły rok w ramach odpowiedzialnego zarządzania biznesem. W Polsce, Nationale-Nederlanden od lat angażuje się w liczne działania w obszarze Zrównoważonego Rozwoju, m.in. edukując Polaków w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia czy wspierając młode osoby w aktywizacji zawodowej.

 Poprzez publikację Raportu Inwestycji Społecznych, chcieliśmy pokazać, w jaki sposób w naszych w codziennych działaniach uwzględniamy interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także angażujemy się w poprawę jakości życia i rozwój zawodowy swoich pracowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zdobytej wiedzy i ogromnej sieci kontaktów, pragniemy zaangażować do współpracy naszych partnerów biznesowych, co z pewnością pozwoli nam otworzyć się na nowe działania pomocowe oraz długofalowe inicjatywy. Naszą ambicją jest podwojenie dotychczasowego wkładu finansowego, przeznaczając do 2023 roku na cele charytatywne aż 1 proc. zysku EBIT uzyskanego przez Grupę NN – mówi Fleur Huki, Head of Corporate Citizenship  w Grupie NN.

Edukacja finansowa

Przez ostatnie lata, w ramach programu NN Future Matters, Grupa NN koncentruje się na kształceniu społeczeństwa w zakresie ekonomii. Inicjatywa ma na celu wesprzeć młode osoby w uzyskaniu teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w zakresie dysponowania swoimi dochodami, co w przyszłości może przełożyć się na poprawę ich dobrobytu oraz zwiększenie kontroli nad codziennymi wydatkami. Projekt zakłada organizację cyklicznych szkoleń oraz zapewnienie studentom z krajów, w których Grupa NN prowadzi swoją działalność, możliwości uzyskania stypendiów. Do tej pory z programu skorzystało już blisko sto osób oraz ponad trzy tysiące właścicieli gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, którzy otrzymali niezbędne informacje na temat sposobów zarządzania własnym budżetem czy możliwych rozwiązań w sytuacji zadłużenia.
 W Polsce, Nationale-Nederlanden również od lat angażuje się w edukację finansową młodzieży, uczestnicząc w takich projektach jak Social Innovation Relay. Jest to konkurs, w ramach którego licealiści przy wsparciu mentorów przedstawiają pomysły na założenie przedsiębiorstwa społecznego.

Wsparcie kondycji psychicznej i fizycznej

Ponadto, jak wynika z Raportu Inwestycji Społecznych za rok 2021, w 2020 roku ponad 16,5 mln mieszkańców krajów Unii Europejskiej nie miało możliwości otrzymania odpowiedniej opieki lekarskiej. Z powodu braku mobilności i pomocy ze strony bliskich, na brak dostępu do placówek medycznych narażeni są głównie seniorzy. W związku z tym, w ubiegłym roku Grupa NN rozszerzyła swój zakres międzynarodowego programu inwestycji społecznych o obszar związany ze wsparciem utrzymania dobrostanu fizycznego i psychicznego. Założenia projektu skupiają się na zapewnieniu osobom potrzebującym m.in. dostępu do szerokiego zakresu opieki zdrowotnej. Ponadto organizacja czynnie angażuje się w inicjatywę umożliwiającą seniorom prowadzenie dostatniego i samodzielnego życia oraz wzrost poczucia zaangażowania w sprawy społeczne, co pozytywnie wpływa na ich kondycję psychiczną.

Pomoc w walce z depresją

  Liczne działania w obszarze CSR jako Nationale-Nederlanden prowadzimy od dawna także w Polsce. W 2021 roku rozpoczęliśmy jeden z kluczowych dla nas projektów – współpracę z fundacją ,,Twarze Depresji”, wspierając finansowo program ,,Rak? To nie tak!”. W ramach inicjatywy, osoby cierpiące na nowotwór oraz ich najbliżsi mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych oraz umieszczonych na stronie internetowej fundacji wideoporadników – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w Nationale-Nederlanden. – Tematyka związana z chorobami nowotworowy jest nam bliska od lat. Co roku z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem współorganizujemy akcje edukacyjne czy bezpłatne badania profilaktyczne. Jednak, według szacunków 1 na 3 pacjentów onkologicznych zmaga się nie tylko z objawami fizycznymi, ale również obniżonym poczuciem nastroju i stanami depresyjnymi – skala problemu jest więc bardzo duża – dodaje Marta Pokutycka-Mądrala.
To nie jedyna współpraca Nationale-Nederlanden z fundacją ,,Twarze Depresji”. W lutym, po rozpoczęciu działań zbrojnych za wschodnią granicą firma dołączyła do akcji ,,Twarze depresji dla Ukrainy”. Aby uchronić ofiary wojny przed skutkami traumatycznych wydarzeń, takimi jak pogłębiający się lęk czy zespół stresu pourazowego – powszechnym syndromem dotykającym uczestników lub świadków dramatycznych sytuacji, w ramach współpracy uruchomiona została dla nich bezpłatna, zdalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna. Wideokonsultacje odbywają się w języku ukraińskim oraz rosyjskim i mogą z nich skorzystać także osoby przebywające poza terytorium Polski.

Szansa na dobry start

Temat rozwoju i edukacji jest istotnym aspektem społecznych działań Nationale-Nederlanden także w Polsce. Wraz z fundacja Digital University współorganizuje od lat cieszący się ogromnym zainteresowaniem projekt ,,Uniwersytet Sukcesu”. Jest to bezpłatny program zawodowy skierowany do młodych dziewczyn, które stawiając pierwsze kroki na rynku pracy, poszukują swojej drogi zawodowej i pasji.  Inicjatywa skupiająca się głównie na osobach, które wychowały się w domach dziecka, rodzinach zastępczych, placówkach środowiskowo-opiekuńczych lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej albo osobistej, doczekała się w maju 2022 roku swojej IV edycji. W tym roku aplikować mogą zarówno Polki, jak i Ukrainki, które zwłaszcza teraz potrzebują silnego wsparcia w rozpoczęciu nowego życia.
ŹRÓDŁONationale-Nederlanden