Aegon Plan na Przyszłość + wyróżniony Orderem Finansowym

Redakcja miesięcznika ekonomicznego „Home&Market” wyróżniła oferowany przez Aegon Plan na Przyszłość+ w kategorii ubezpieczenie na życie.

Order Finansowy przyznawany jest corocznie przez ekspertów „Home&Market”. Nagrodzone nim zostały najciekawsze produkty finansowe, które w 2019 roku w szczególny sposób wyróżniły się na rynku i mogą spotkać się uznaniem klientów.

Aegon Plan na Przyszłość + to nowoczesna formuła łącząca ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która umożliwia regularne oszczędzanie i zapewnia ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie to jest propozycją dla tych, którzy zainteresowani są zapewnieniem bliskim osobom pieniądzy na wypadek zdarzeń, które ciężko przewidzieć, ale jednocześnie chcą też regularnie inwestować z myślą o oszczędzaniu i realizacji swoich przyszłych celów. Zaletą tego rozwiązania jest jego elastyczność. To klient decyduje, jaka część wpłacanej składki chroni jego życie, a jaka jest inwestowana w fundusze. Ponadto, dzięki temu, że w ramach umowy ubezpieczenia klient ma możliwość gromadzenia kapitału na emeryturę w IKE oraz IKZE i korzystania z wynikających z tego ulg podatkowych, może połączyć ubezpieczenie życia z odkładaniem na emeryturę. Wszystko to, wraz z możliwością skorzystania z polis dodatkowych, czyni Aegon Plan na Przyszłość+ kompleksowym rozwiązaniem zabezpieczającym finansowo klienta.

ŹRÓDŁOAegon,