Aż 2/3 Polaków uważa, że pracodawca nie dba o ich well-being

Zaburzenia psychiczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Współczesny styl życia, charakteryzujący się szybkim tempem, nadmiernym stresem oraz naciskiem na osiągnięcia zawodowe, sprzyja ich rozwojowi. Jak pokazują wyniki badania „Dobrostan psychiczny w pracy”, przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden, ponad trzy czwarte ankietowanych uważa, że problemy mentalne często są powiązane ze stresującą pracą. Osoby wykonujące obowiązki zawodowe w złej atmosferze lub pod dużą presją są bardziej na nie narażone – w konsekwencji już co trzeci pracownik chciałby zmienić z tego powodu miejsce zatrudnienia. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, przypadający na 10 października, jest dobrą okazją, aby przyjrzeć się bliżej tym wynikom.

Nierówna walka

W ostatnich latach kampanie edukacyjne, działania organizacji pozarządowych i media pomogły zwiększyć wiedzę na temat zdrowia psychicznego. Mimo tego nadal istnieje wiele stereotypów i stygmatyzacji związanej z problemami psychicznymi. Dane dotyczące depresji w Polsce nie są w pełni wiarygodne, ponieważ nie wszyscy zgłaszają się do lekarza, a część chorych leczy się prywatnie i nie chce ujawniać swojej choroby. Z danych NFZ wynika, że w 2021 roku udzielono świadczenia 682 tys. pacjentom z rozpoznaniem depresji jako chorobą główną lub współistniejącą, a w ostatnich 10 latach sprzedaż leków przeciwdepresyjnych wzrosła o 59 proc. Liczby te pokazują, że problem staje się palący i wymaga podjęcia zaawansowanych działań.

Dobrostan psychiczny w miejscu pracy

Szczególnie na samopoczucie wpływa praca – nadgodziny, presja na sukces i brak czasu na odpoczynek mogą prowadzić do wzrostu problemów psychicznych. Już trzy czwarte uczestników badania „Dobrostan psychiczny w pracy” przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden zgadza się z twierdzeniem, że depresja i zaburzenia lękowe często są powiązane ze stresującą pracą. Nie da się ukryć, zdrowe miejsce pracy to zdrowsza psychika. Przyjazne, wspierające i otwarte środowisko może pomóc w zmniejszeniu stresu, a także poprawieniu ogólnego samopoczucia pracowników. Jest to niezwykle ważne, ponieważ niemal trzy czwarte badanych uważa, że pogarsza się ich zdrowie psychiczne i zwiększa niedostępność specjalistów w tej dziedzinie. Podobny odsetek ankietowanych dostrzega również rosnące ryzyko depresji jako choroby cywilizacyjnej.

Wsparcie psychologiczne jako standard

Trendy wskazują, że pracodawcy coraz częściej poszukują rozwiązań poprawiających dobrobyt w ich firmie. Jednakże, aż 65 proc. Polaków nie czuje, aby kadra zarządzająca starała się zadbać o ich well-being. Co więcej, ponad jedna piąta z tej grupy deklaruje, że ich przełożony nie przeprowadza żadnych działań na rzecz wspierania zdrowia psychicznego. Pracujący mają jednak konkretne oczekiwania – blisko 60 proc. z nich jest zainteresowana dodatkowym ubezpieczeniem obejmującym opiekę psychiatry bądź psychologa.

Warto pamiętać, że nasza psychika jest równie ważna jak zdrowie fizyczne, a promowanie troski o nią to krok w kierunku zdrowszego miejsca pracy. Ubezpieczenia grupowe zapewniają obecnie możliwość zadbania także o dobrostan psychiczny. Na rynku dostępne są już rozwiązania, na przykład nasz dodatek do ubezpieczenia grupowego, które pozwalają pracownikom i ich bliskim kompleksowo zadbać o zdrowie mentalne, oferując pulę konsultacji z psychologiem i psychiatrą.

Anna Kwiatkowska, menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych w Nationale-Nederlanden

Zdrowy pracownik to lepszy pracownik

Troska o zdrowie psychiczne procentuje. Pracownicy, którzy dbają o swoje zdrowie psychiczne, są bardziej produktywni oraz zmniejsza się szansa, że doświadczą wypalenia zawodowego i będą myśleli o zmianie pracy. Wypalenie zawodowe jest obecnie poważnym zagrożeniem, które już dwie trzecie pracodawców postrzega jako istotny problem społeczny.

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że tylko 14 proc. przedstawicieli firm deklaruje podejmowanie działań wspierających zdrowie psychiczne pracowników. Jednakże, te organizacje, które decydują się na taki krok, robią zdecydowanie więcej niż dotychczas: już ponad jedna trzecia z nich oferuje bezpłatne konsultacje psychologiczne. Warto dodać, że ankietowani pracownicy oczekują także tzw. miękkich działań – np. rozmowy, odpowiedniego traktowania czy dobrej atmosfery. Dlatego istotne jest, aby pomoc odbywała się wielotorowo, a troska o zdrowie psychiczne trwała przez cały rok, nie tylko przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

Anna Kwiatkowska, menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych w Nationale-Nederlanden

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden