Coraz więcej klientów Liberty

Liberty Ubezpieczenia zebrało w I półroczu br. 157 mln składki przypisanej brutto (157,32). Firma kontynuuje wysoki wzrost w segmencie ubezpieczeń dobrowolnych – składka pochodząca z Autocasco urosła w ciągu pierwszych dwóch kwartałów o 18%, a z polis mieszkaniowych o 65%. Na koniec czerwca br. firma ubezpieczała ponad 523 tys. Klientów, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu do I półrocza 2014[1].

„Jesteśmy szczególnie zadowoleni z wyników sprzedażowych Autocasco w I półroczu br. To w dużej mierze zasługa bardzo dobrej likwidacji szkód, dzięki której naszej firmie ufa coraz więcej Klientów. Mam tu na myśli zarówno osoby posiadające AC, jak i kierowców którzy zdecydowali się na likwidację szkody z OC w naszej firmie w ramach systemu BLS. Od kwietnia z usługi tej skorzystało już ponad 1000 Klientów. Nasze wysokie kompetencje w tym obszarze wyraźnie przekładają się na wynik biznesowy” – podsumowuje Marcin Warszewski, Dyrektor Generalny Liberty Ubezpieczenia. „Kluczowy w pierwszych dwóch kwartałach był dla nas również dalszy rozwój w obszarze ubezpieczeń MŚP oraz flot, gdzie obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania naszą ofertą. Wszystko to przekłada się na wzrost ogólnej liczby Klientów” – dodaje Marcin Warszewski.

Oferta Liberty skierowana do firm dostępna jest od października 2014r. Produkty oferowane są przy współpracy z brokerami i agentami. Obejmuje ona ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz ubezpieczenia flotowe.

Liberty ubezpiecza MŚP od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub rozboju, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risks), OC, assistance oraz NNW. Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe.

Floty ubezpieczane są na warunkach umowy generalnej, w ramach której wszelkie ustalenia co do zakresu, ochrony, terminów, czy procesu likwidacji szkód dokonywane są indywidualnie we współpracy z klientem, brokerem lub agentem. Klienci flotowi mają  stałą sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 3 lat eksploatacji. Zaletą oferty jest również  brak udziałów własnych w szkodach szybowych i powstałych w następstwie żywiołów np. gradu czy powodzi.

Liberty Ubezpieczenia oferuje ponadto szeroką gamę produktów skierowanych do klientów indywidualnych, w tym polisy komunikacyjne, mieszkaniowe i turystyczne. Oferta jest  dostępna u agentów ubezpieczeniowych, brokerów, za pośrednictwem telefonu, internetu oraz w wybranych bankach.

źródło: Liberty Ubezpieczenia

[1] Liczba polis w ochronie