ERGO Hestia wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością

ERGO Hestia ponownie znalazła się na liście najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością pracodawców w Polsce. Listę stworzono na bazie wyników 3 edycji badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W badaniu Diversity IN Check diagnozowany jest poziom dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością, dbania o inkluzję w organizacji i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej. Udział w nim wziąć mogą wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną (firmy, instytucje, organizacje pozarządowe) zatrudniające co najmniej 10 osób i realizujące w Polsce działania z zakresu Diversity & Inclusion. Pracodawcy odpowiadają na pytania podzielone na 4 obszary tematyczne: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów.

Na ogłoszonej 25 maja, podczas finału Miesiąca Różnorodności liście firm i organizacji znalazło się 36 podmiotów. ERGO Hestia znalazła się w gronie 11 pracodawców, którzy uzyskali  wynik powyżej 80% możliwych do przyznania punktów.

– Inkluzywność i równouprawnienie są bardzo istotnym elementem strategii Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii. Od 2016 r. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności. Zatrudniamy 103 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 3,5% wszystkich pracowników – to najwyższy odsetek w sektorze finansowym, jednak naszym celem jest jego konsekwentne zwiększanie – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestii. – Wierzymy, że różnorodność jest nadrzędną wartością współczesnego społeczeństwa, dlatego angażujemy się we wsparcie jej nie tylko wewnętrznie, ale również poprzez budowanie kultury dialogu z naszymi współpracownikami, partnerami społecznymi i biznesowymi oraz wszystkimi interesariuszami. Wzbogacamy nasze dojrzałe i przyjazne środowisko pracy o nowe programy, np. „Ja też”, „Mamy Taty Czas” czy „Sprawny Staż” – dodaje.


Ja też” to program benefitów dla pracowników z niepełnosprawnościami. ERGO Hestia dofinansowuje kwotą 2 tys. zł rocznie ich leczenie, rehabilitację, zakup leków, zapewnia dodatkowe dwa dni urlopu czy konsultacje ze specjalistami. Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Integralia

„Sprawny staż” to ogólnopolski program stażowy Fundacji Integralia dla studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. Obok ERGO Hestii uczestniczą w nim podmioty, które realizują strategię zrównoważonego rozwoju, posiadają status dużego przedsiębiorstwa i chcą włączać osoby z niepełnosprawnościami w swoje struktury.

„Mamy Taty Czas” to kampania promująca partnerskie rodzicielstwo. Jej celem jest zwrócenie uwagi na równy podział ról w opiece nad dziećmi. Powstała jako element unijnej Dyrektywy work-life balance, której zapisy w kwietniu br. wdrożono w organizacji w ramach nowelizacji Kodeksu pracy. Do najważniejszych zmian należą m.in. zwiększenie o 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługującego wyłącznie drugiemu rodzicowi. Osoby wracające do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym przez pierwszy miesiąc mogą pracować 4 godziny dziennie, otrzymując pełne wynagrodzenie.


Badanie Diversity IN Check realizowane jest w oparciu o kwestionariusz stworzony zgodnie z uznanymi międzynarodowymi standardami i wytycznymi, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz ISO 26000 i ISO 30415, dotyczące Diversity and Inclusion.

Organizator badania, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, od 2012 r. koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce. Akcja ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego

przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja TAKpełnosprawni, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza oraz Ringier Axel Springer Polska.

ŹRÓDŁOERGO Hestia