Formalnie Prudential, a dla Ciebie Pru

Prudential w Polsce rozpoczyna nowy etap działalności, czego efektem jest zmiana marki na Pru. To wynik bliższej współpracy z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską Grupą M&G, specjalizującą się w zarządzaniu aktywami i pomnażaniu zgromadzonych oszczędności swoich klientów. Towarzystwo Prudential, działające teraz pod marką Pru, zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę inwestycyjną, korzystając z potencjału Grupy M&G. Zmiana marki nie ma wpływu na dotychczas zawarte umowy, zakres ochrony czy wsparcie klientów.

Jarosław Bartkiewicz, CEO Prudential Polska: „Rozpoczynamy nowy etap naszej obecności w Polsce. Do tej pory koncentrowaliśmy się przede wszystkim na działalności ubezpieczeniowej. Grupa M&G posiada dwa silne filary, którymi są ubezpieczenia i inwestycje. Pod nową marką mamy ambicję rozwijania się w obu tych obszarach z korzyścią dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Przykładem takiego rozwiązania jest PRU INWESTYCJA, czyli pierwszy dostępny na polskim rynku produkt, który zawiera Oczekiwaną Stopę Zwrotu oraz unikalny mechanizm wygładzania łagodzący skutki krótkoterminowych wahań na rynkach finansowych”.

23 marca br. swój debiut będzie miała marka Pru, czerpiąca z doświadczenia Prudential i wskazująca bezpośrednio na przynależność do Grupy M&G. Zmiana dotyczy identyfikacji wizualnej: strony www, szaty graficznej dokumentów i wystroju wnętrz oddziałów stacjonarnych ubezpieczyciela. Z punktu widzenia klientów nic się nie zmieni – w szczególności zakres ochrony, wypracowany do tej pory zysk czy warunki finansowe. Stroną umowy, gwarantującą ochronę ubezpieczeniową oraz wypłacanie odszkodowań i świadczeń, będzie nadal Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce zapewniający tę samą najwyższą jakość obsługi.

Zaufanie i tradycje

Prudential, jako ubezpieczyciel, jest obecny w Polsce od lat 20. XX wieku. Jego symbolem stał się najwyższy i najnowocześniejszy w tamtych czasach wieżowiec Prudentialu, mieszczący się przy pl. Napoleona (obecnie Plac Powstańców Warszawy). Jako organizacja, która zawsze realizuje złożone obietnice, Prudential do dziś szuka spadkobierców właścicieli przedwojennych polis, aby wypłacić należne im pieniądze.

Jarosław Bartkiewicz, CEO Prudential Polska: „Dla Pru najważniejsze w ubezpieczeniach jest dostrzeganie w klientach człowieka i jego potrzeb. Od lat dbamy o ochronę finansową tych, którzy nam zaufali. Zmieniamy się i rozwijamy, ale nasze wartości, misja i etos pracy pozostają niezmienne. Umiemy słuchać, a także rozmawiać o ubezpieczeniach, tak by rozumieć indywidualne potrzeby naszych klientów. Dlatego każdą zawartą polisę traktujemy jako obietnicę i zrobimy wszystko, by jej dotrzymać – bo wiemy, że stoją za nią ludzkie nadzieje i oczekiwania”.

Firma do tej pory zrealizowała istotną część swoich przedwojennych zobowiązań. Biorąc z góry pod uwagę, że znalezienie części właścicieli polis bądź ich spadkobierców nie będzie możliwe, znacząca pula środków została także przekazana na cele charytatywne. Wśród wspartych organizacji znalazło się m.in Muzeum POLIN w Warszawie (wsparcie w budowie Muzeum oraz pokrycie badań historycznych), Fundacja Sue Ryder (pokrycie kosztów budowy domu opieki oraz budowy i wyposażenia centrum edukacyjno-naukowego) czy Szkoła Główna Handlowa (wsparcie edukacyjne nauczycieli).

M&G – doświadczenie w inwestycjach

Grupa M&G działa na rynku inwestycji od początku XX wieku, wprowadzając nowatorskie jak na swoje czasy formy inwestowania, takie jak ogólnodostępne fundusze powiernicze, miesięczne składki czy wypłaty dywidendy. Obecnie Grupa M&G koncentruje się na finansowaniu przedsięwzięć związanych ze zrównoważonym rozwojem i pozytywnym wpływem na społeczeństwo.

W 1999 roku grupa M&G połączyła się z grupą Prudential, uzupełniając kompetencje ubezpieczeniowe Prudentiala swoim doświadczeniem inwestycyjnym. Ten krok umożliwił pomnażanie kapitału za pomocą funduszy M&G mieszkańcom wielu krajów Europy, Afryki oraz Azji. W 2019 roku Grupa Prudential rozdzieliła się geograficznie na dwie niezależne spółki: M&G Prudential plc działającą w Wielkiej Brytanii oraz Europie, w tym w Polsce, oraz Prudential plc skupioną na rynkach azjatyckich. Po skróceniu nazwy z M&G Prudential plc do M&G plc, spółka postanowiła wrócić do marki „Pru” pochodzącej od powojennej kampanii reklamowej „Man from the Pru”. Nazwa ta jest do tej pory synonimem obsługi ubezpieczeniowej na najwyższym poziomie, indywidualnego podejścia do potrzeb klientów, jakości obsługi oraz zaufania. To również słowo instytucja oznaczające przyjaciela oraz opiekuna rodziny i domu.

W 2021 roku spółka M&G zarządzała aktywami w wysokości 370 miliardów funtów. Skorygowany zysk operacyjny przed opodatkowaniem w roku 2021 wyniósł 721 mln funtów, a łączna kwota wygenerowanego kapitału równa była 1,822 miliarda funtów1.

Kampania reklamowa „Formalnie Prudential, a dla Ciebie Pru”

23 marca rusza nowa kampania reklamowa, która podkreśla ponadczasowe wartości marki Pru, czyli zaufanie, bliskość i dostępność. Pozwoli również zapoznać się klientom z marką Pru i jej nowym logotypem.

Tomasz Borchowiec, szef marketingu Prudential Polska: „W najnowszej kampanii chcemy podkreślić, że nasze wartości dotyczące dotrzymywania obietnic pozostają niezmienne. Prudential zmienia się na Pru, ale motto ‘robimy więcej, bo dla kogoś to może znaczyć wszystko’ pozostaje bez zmian. Każdą zawartą polisę traktujemy jako obietnicę, za którą stoją ludzkie nadzieje i oczekiwania, dlatego zrobimy wszystko, by jej dotrzymać. Przez zmianę marki podkreślamy, że jesteśmy blisko naszych Klientów i traktujemy każdego z nich indywidualnie. Formalnie pozostajemy towarzystwem ubezpieczeniowym Prudential, ale dla Ciebie jesteśmy Pru”.

Źródła:

[1]   https://www.mandgplc.com/investors/results-reports-and-presentations

ŹRÓDŁOPrudential