Generali dla korzystających z hulajnóg elektrycznych i właścicieli solarów oraz kolektorów fotowoltaicznych

Generali dostosowuje produkty do zmieniającego się stylu życia swoich Klientów. Obecnie ochroną ubezpieczeniową polisy „Generali, z myślą o domu” są objęte również  panele słoneczne i kolektory fotowoltaiczne, a ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dedykowane jest również dla właścicieli i użytkowników m.in. hulajnóg elektrycznych.

Jak wynika z danych Instytutu Energii Odnawialnej[1], Polacy przekonują się do fotowoltaiki. Eksperci IEO prognozują, że w 2019 r. Polska może znaleźć się na 4. miejscu pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych. Byłby to znaczny awans w stosunku do 9. miejsca zajmowanego pod koniec 2018 r.

W związku z rosnącą popularnością odnawialnych źródeł energii, ubezpieczenie „Generali z myślą o domu” rozszerza zakres ochrony o panele solarne i kolektory fotowoltaiczne. Solary i fotowoltaika na dachu oraz ścianie budynku objęte są ochroną w ramach definicji budynku, ale jest również możliwość ubezpieczenia powyższych urządzeń zamontowanych na terenie posesji jako budowla (muszą być trwale połączone z gruntem). Oznacza to, że polisa obejmuje od teraz urządzenia, które zostały zainstalowane w dowolnym miejscu na posesji. Nie muszą być one, jak do tej pory, przymocowane do ścian lub dachu budynku.

Generali ponosi odpowiedzialność za te urządzenia w granicach sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 30 000 zł. Dostępna jest również opcja od kradzieży zwykłej, przy zakupie polisy wystarczy rozszerzyć pakiet o opcję: Budowle od kradzieży zwykłej.

Generali reaguje także na trend wykorzystywania zeroemisyjnych źródeł transportu. Szybkość, wygoda i chęć dbania o środowisko sprawiają, że mieszkańcy miast coraz częściej korzystają z alternatywnych, ale też ogólnodostępnych pojazdów osobistych. Wynikające z tego ryzyka zostały ujęte w ubezpieczeniu „Generali, z myślą o domu”.

Polisa, w ramach dodatkowego OC w życiu prywatnym, obejmuje ochroną szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem UTO, czyli elektrycznych hulajnóg, rowerów, a także pojazdów typu segway, segway shoes i skymaster. Ubezpieczenie jest skierowane do właścicieli urządzeń i osób wypożyczających hulajnogi elektryczne na minuty.

Chcemy być dla naszych klientów partnerem na całe życie, dlatego dopasowujemy ofertę w taki sposób, żeby zakres ubezpieczeń chronił ich przed realnymi zagrożeniami związanymi ze zmieniającym się stylem życia, nawet jeżeli nie jest to wymóg ustawowy, jak w przypadku UTO. Generali od lat wyznacza trendy w ubezpieczeniach, ponieważ proponuje klientom polisy, które otaczają ich możliwie najszerszą i odpowiadającą rzeczywistości ochroną – komentuje Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Generali TU.

[1] https://ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2019

ŹRÓDŁOGrupa Generali Polska