Generali po raz trzeci zorganizowało akcję krwiodawstwa

Aż 18 litrów krwi zebrano podczas dorocznej akcji, zorganizowanej przez Generali. 30 lipca pod siedzibą Generali w Warszawie stanął autobus – mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 56 osób wzięło udział w akcji honorowego krwiodawstwa, którą Generali zorganizowało już po raz trzeci, z czego aż 39 zostało zakwalifikowanych do oddania krwi. W poprzednich edycjach oddano jej ponad 35,5 litra. 30 lipca Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dostało do dyspozycji kolejnych 18 litrów. Część zostanie przeznaczona na ratowanie noworodków. W zorganizowanej przez Generali akcji mógł wziąć udział każdy, kto wsiadł do krwiobusu, czyli mobilnego punktu poboru krwi, ale głównie byli to pracownicy Generali.

Jedną z wartości Generali jest działanie na rzecz społeczności, w których żyjemy. Dla naszych klientów, ale nie tylko, chcemy być partnerem na całe życie, dlatego regularnie bierzemy udział w akcjach niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. U podstaw ubezpieczeń leży idea pomagania osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Z tego powodu organizujemy, promujemy i zachęcamy do udziału w akcji oddawania krwi. Wierzę, że dzięki temu uda się pomóc osobom w sytuacji zagrożenia życia, w tym także najmniejszym i najbardziej bezbronnym, czyli noworodkom – komentuje Krystyna Matysiak, członek zarządu Generali TU SA. – Nie ma nic ważniejszego, niż dzielenie się tym, co najcenniejsze. Dlatego cieszę się, że wielu naszych pracowników dołączyło do akcji oddawania krwi i również w ten sposób wsparło ideę niesienia pomocy – dodaje.

 Każdego dnia punkty krwiodawstwa i krwiolecznictwa borykają się z ograniczonymi zasobami krwi. Jej brak jest jednak szczególnie odczuwalny latem. Z tego powodu Generali zorganizowało akcję oddawania krwi w okresie wakacyjnym. Oddawanie krwi jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla życia lub zdrowia dawcy. Sama krew jest niezbędna w stanach zagrożenia życia (podczas krwotoków czy operacji ratujących życie). Wykorzystuje się ją także w leczeniu niedokrwistości, która występuje u chorych cierpiących na nowotwory.

Generali pomaga przez cały rok

Akcja oddawania krwi doskonale wpisuje się we wdrażany na całym świecie przez Generali program, którego celem jest wspieranie osób i społeczności w trudnej sytuacji – The Human Safety Net. Jednym z projektów realizowanych w ramach The Human Safety Net jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom asfiksji, czyli zespołu niedoboru tlenowego u noworodków. Część krwi zebranej podczas akcji 30 lipca zostanie przeznaczona na potrzeby tych właśnie dzieci.

Więcej informacji o międzynarodowej inicjatywie Generali The Human Safety Net znajduje się na stronie: https://www.thehumansafetynet.org/
ŹRÓDŁOGenerali