Gothaer: Bezpośrednia likwidacja Szkód

Od dziś Gothaer TU S.A. umożliwia swoim klientom, którzy posiadają ubezpieczenie OC samochodu w Gothaer, obsługę szkody komunikacyjnej w ramach bezpośredniej likwidacji szkód. Teraz, po wystąpieniu kolizji drogowej, poszkodowany zamiast szukać zakładu ubezpieczeń sprawcy, może zwrócić się bezpośrednio do Gothaer, który zajmie się likwidacją szkody i wypłaci mu należne odszkodowanie.

– Rozpoczynamy obsługę szkód komunikacyjnych naszych klientów w ramach modelu bezpośredniej likwidacji szkód. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego procesu – braliśmy aktywny udział w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń nad BLS, a jednocześnie przez kilka ostatnich miesięcy prowadziliśmy proces wdrażania nowego rozwiązania w naszych wewnętrznych strukturach – mówi Anna Włodarczyk-Moczkowska, prezes zarządu Gothaer TU S.A. Warto podkreślić, że bezpośrednia likwidacja szkód jest usługą bezpłatną i każdy nasz klient może skorzystać z niej dobrowolnie. Z pewnością jednak w znaczący sposób upraszcza i ułatwia proces związany z likwidacją szkody – dodaje prezes Gothaer.
Z BLS w Gothaer od 11 maja br. może skorzystać każdy klient firmy posiadający umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczy to również umów ubezpieczenia zawartych z Gothaer przed 11 maja tego roku.

BLS a dotychczasowa likwidacja szkody
Do tej pory było tak, że w momencie wystąpienia kolizji drogowej, obowiązkiem poszkodowanego było zgłoszenie szkody rzeczowej do ubezpieczyciela, u którego wykupioną polisę komunikacyjnego OC miał sprawca kolizji. W związku z tym, przy zakupie OC, klient najczęściej kierował się tylko jego ceną, a nie jakością usług ubezpieczyciela, gdyż w praktyce jest to polisa dla poszkodowanego przez niego uczestnika ruchu. Wraz z wprowadzeniem bezpośredniej likwidacji szkód ten stan rzeczy ulega zmianie. Teraz, w sytuacji wystąpienia kolizji drogowej, poszkodowany zostanie kompleksowo obsługiwany przez swojego ubezpieczyciela. Zamiast szukać zakładu ubezpieczeniowego sprawcy, może zwrócić się do swojego ubezpieczyciela, który wypłaci mu należne odszkodowanie i przejmie dochodzenie jego zwrotu od towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego polisę OC miał wykupioną sprawca.
W ramach BLS można zlikwidować szkody, która spełniają kilka kryteriów. Najważniejsze z nich to po pierwsze, fakt zderzenia 2 pojazdów, w których nikt nie został ranny. Po drugie, kolizja samochodów miała miejsce w Polsce, a uczestnicy zdarzenia posiadają ubezpieczenie OC krajowe. Po trzecie, szkoda nie została zgłoszona w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy zdarzenia.

Dlaczego warto skorzystać z BLS w Gothaer?
Likwidacja szkody przez własnego ubezpieczyciela, a nie ubezpieczyciela sprawcy oznacza, że ubezpieczyciel bierze na siebie wszystkie formalności związane z likwidacją szkody oraz sam wypłaca odszkodowanie. Klient nie musi tracić czasu i zamiast szukać zakładu ubezpieczeniowego sprawcy, może zwrócić się bezpośrednio do Gothaer, który przejmie dochodzenie zwrotu odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego polisę OC miał wykupioną sprawca. Dla klientów takie rozwiązanie to uproszczenie procesu likwidacji szkody oraz możliwość docenienia jakości obsługi ubezpieczyciela.

Bezpośrednia likwidacja szkód to rozwiązanie bardzo korzystne dla klientów. Oznacza uproszczenie procesu likwidacji szkody oraz możliwość docenienia jakości obsługi ubezpieczyciela. Teraz osoba ubezpieczona będzie mogła skorzystać ze wsparcia firmy, którą zna i którą sama wybrała. Dlatego liczymy, że przy wyborze polisy komunikacyjnej kryterium wyboru będzie nie sama cena, ale także jakość procesu likwidacji szkód – mówi Marek Dmytryk, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A.
11 maja br. Gothaer TU S.A. wprowadził bezpośrednią likwidację szkód na własnych zasadach. Rozwiązanie rynkowe wypracowane wspólnie z PIU będzie obowiązywać w towarzystwie od 15 października br.

źródło:Gothaer TU S.A.