Grupa Europa mocna w bankach i przyspiesza w branżach pozafinansowych

W I kwartale 2015 r. TU Europa o prawie 1/3 zwiększyło wolumen sprzedaży. To zasługa m.in. pozyskania nowych partnerów z sektora bankowego i branż pozafinansowych oraz rozszerzenia współpracy z dotychczasowymi dystrybutorami ubezpieczeń. W kanałach alternatywnych spółka wypracowała aż 3-krotny wzrost składki przypisanej brutto. TU na Życie Europa największą sprzedaż osiągnęło w kluczowej kategorii ubezpieczeń typu UFK, zwiększając ją niemal o 30 proc.

Obie spółki, działające w ramach Grupy Ubezpieczeniowej Europa, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2015 r. wypracowały łącznie 330 mln zł składki przypisanej brutto (wg MSR), co dało ponad 24 mln zł zysku. TU Europa sprzedało polisy za 248 mln zł (wg MSR oraz PSR) i osiągnęło wynik netto w wysokości 17 mln zł. TU na Życie Europa zebrało 82 mln zł składki (wg MSR i odpowiednio 151 mln zł wg PSR), zarabiając 7 mln zł.

– W pierwszym kwartale istotnie umocniliśmy pozycję w segmencie ubezpieczeń MSP oraz w pozabankowych kanałach dystrybucji. Doświadczenia zdobyte podczas wieloletniej współpracy z bankami efektywnie transferujemy na inne branże i tam, podobnie jak wcześniej w bankach, osiągamy teraz dynamiczne wzrosty sprzedaży – mówi Jacek Podoba, prezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa.

Spółka majątkowa i życiowa łącznie podwoiły składkę przypisaną brutto z ubezpieczeń MSP w stosunku do I kwartału ub.r. Było to możliwe m.in. dzięki pozyskaniu nowego znaczącego partnera bankowego oraz rozbudowaniu relacji biznesowych z obecnymi kontrahentami. Klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw bardzo dobrze przyjęli kompleksowe ubezpieczenie utraty stabilności finansowej, oferowane przez Europę, obejmujące życie przedsiębiorcy, zabezpieczenie spłaty należności wobec partnerów biznesowych oraz ryzyko utraty zysku w następstwie szkód powstałych w mieniu partnera. W I kwartale br. w obu spółkach Europy duży wolumen sprzedaży pochodził z ubezpieczeń do kredytów gotówkowych. Wpływ na to mają konkurencyjne warunki ubezpieczeń oferowanych klientom przez spółkę majątkową i życiową.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. Grupa Europa znacząco zwiększyła portfel klientów w kanałach alternatywnych. Dynamicznie rozwija ofertę ubezpieczeń m.in. dla klientów operatorów komórkowych oraz klientów sieci sprzedaży sprzętu IT, RTV i AGD, gdzie dostępna jest przedłużona ochrona na zakupione urządzenia. Z kolei już 400 tys. abonentów jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych korzysta z programu TU Europa „Ochrona Wyświetlacza”, który zapewnia ubezpieczenie ekranu smartfona przed uszkodzeniami. Bardzo dobrze rozwija się także współpraca z sektorem banków spółdzielczych, gdzie Europa z sukcesem sprzedaje m.in. ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców, systematycznie powiększając portfolio partnerów z tego sektora. Składka przypisana brutto we wszystkich niestandardowych kanałach sprzedaży w obu spółkach Grupy Europa wzrosła łącznie aż o 75%.

– Dobór skutecznych rozwiązań dystrybucyjnych stanowi ważny element naszej strategii. Atutem Europy jest umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmiennych warunków rynkowych, preferencji i postaw klientów. Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w mocno zmieniającym się otoczeniu rynkowym nie jest łatwe, ale radzimy sobie z tym dzięki naszej dużej elastyczności – podkreślaJacek Podoba.

TU na Życie Europa w I kwartale 2015 r. wypracowało znaczący przypis w segmencie produktów inwestycyjnych typu UFK, zwiększając ich sprzedaż o blisko 30 proc. Zakończone w marcu br. produkty inwestycyjne TU na Życie Europa przyniosły klientom wysokie premie, np. „Nowy Strzał w Dziesiątkę” w skali 3 lat wypracował aż 30-proc. zysku, a „Recepta na Zysk” w ciągu 2 lat dała 19 proc. Oba były oferowane w formie ubezpieczenia na życie i dożycie we współpracy z partnerami dystrybucyjnymi.

źródło: TU Europa