Jak ubezpieczają się polskie firmy? Dla 76% liczy się przede wszystkim wysokość składki

Co druga firma w Polsce ma ubezpieczenia obowiązkowe i dodatkowe. Przy wyborze polisy dla 76% przedsiębiorców decydująca jest wysokość składki, jednak to nie jedyne kryterium – 7 na 10 zwraca uwagę na zakres zdarzeń, od jakich chroni polisa – wynika z raportu firmy Wiener „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023”. Przedsiębiorcy najczęściej wykupują OC związane z prowadzeniem działalności, ubezpieczenie wyposażenia i maszyn oraz budynków, a wybierając sumę ubezpieczenia, najchętniej zdają się na sugestie agenta.

Jak wynika z badania „Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023”, zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener, spośród badanych firm 96% posiada ubezpieczenie. Co druga ma zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe. 37% firm wykupiło wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenia, które są wymagane prawem (np. OC pojazdu), a 9% korzysta z ubezpieczeń majątkowych. Właściciele małych firm najczęściej decydują się wyłącznie na ubezpieczenia obowiązkowe (48%), a 66% dużych firm (zatrudniających powyżej 50 pracowników) ma również ubezpieczenia dodatkowe.

Przedsiębiorcy najczęściej wykupują OC i ubezpieczenie chroniące wyposażenie

Najczęstszym rodzajem ubezpieczeń, jakie wykupują właściciele firm, jest OC związane z prowadzeniem działalności. Posiada je 82% badanych. Na drugim miejscu znajduje się ubezpieczenie chroniące wyposażenie i maszyny, które posiada 7 na 10 firm. Polisę chroniącą budynki wykupuje 67% przedsiębiorstw, a NNW dla pracowników 63%. Ubezpieczenie chroniące sprzęt elektroniczny posiada więcej niż co druga firma, wśród największych firm ten rodzaj polisy posiada już 3 na 4 organizacje. OC zawodowe wykupuje 51% przedsiębiorstw, a ubezpieczenie chroniące rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi posiada 4 na 10 firm. Środki obrotowe chroni 31%, a wartości pieniężne 28% przedsiębiorstw. 19% korzysta także z pomocy prawnej w ramach ubezpieczenia.

Przy wyborze ubezpieczenia najważniejsza wysokość składki i doradztwo agenta

Najważniejszym czynnikiem wyboru ubezpieczenia dla 76% przedsiębiorców jest wysokość składki. Jednak warto zauważyć, że nie jest to jedyny aspekt – 7 na 10 firm zwraca uwagę również na zakres ubezpieczenia, czyli to, od jakich zdarzeń chroni polisa. Co druga firma decyduje o ubezpieczeniu, analizując sumę ubezpieczenia, czyli wysokość świadczeń, jakie może uzyskać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Nieco mniej istotnym czynnikiem w wyborze jest firma świadcząca ubezpieczenie (36%).

Z badania Wiener wynika, że agenci cieszą się dużym autorytetem i zaufaniem przedsiębiorców. Dla co trzeciej firmy głównym czynnikiem przekonującym do wykupienia polisy jest propozycja ze strony zaufanego agenta ubezpieczeniowego. Co więcej, aż 41% firm kieruje się ich sugestiami wybierając sumę ubezpieczenia. Wśród największych biznesów, pomoc doradcy jest kluczowa dla prawie co drugiego przedsiębiorcy. Agenci pełnią niezwykle ważną rolę w kształtowaniu ochrony ubezpieczeniowej wśród polskich MŚP – wskazuje Adam Dwulecki, prezes zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Co przekonuje do wykupienia polisy? Przede wszystkim atrakcyjna cena

Najbardziej przekonującymi czynnikami do wykupienia polisy są dla przedsiębiorców atrakcyjna cena i zakres ubezpieczeń – twierdzi tak kolejno 89% i 82% badanych firm. Pomoc w razie wystąpienia szkody przekonałaby 8 na 10 przedsiębiorców. Szybkość procedowania przy ewentualnej szkodzie jest ważna dla 78% badanych, a maksymalnie uproszczony proces zawierania umowy dla 63%. 59% firm doceniłoby własnego opiekuna klienta, a 54% wsparcie prawne w ramach polisy.

Ubezpieczenia MŚP na czas kryzysu

Ostatnie lata pokazały, że biznes musi działać w sytuacji niepewności, a także umieć reagować na nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie. – To przekonało przedsiębiorców, że część ryzyk, takich jak choćby zdarzenia losowe, można przenieść na ubezpieczyciela. To szczególnie ważne dla najmniejszych firm z sektora MŚP, bo to one są najmniej odporne na nieprzewidziane zdarzenia. Rolą ubezpieczycieli jest budowanie przekonania, by ubezpieczenia traktować jako podstawowy koszt prowadzenia biznesu. Taki krok zapewnia spokój i bezpieczeństwo, odciążając przedsiębiorców w obliczu codziennych, biznesowych wyzwań – podsumowuje Adam Dwulecki, prezes Wiener.

***

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez IQS w kwietniu 2023 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI – wywiady telefoniczne na próbie 300 firm (respondenci to właściciele lub zarządzający firmą), z podziałem na poziom zatrudnienia: 1-9 pracowników (40%), 10-49 pracowników (30%), 49+ pracowników (30%), uwzględniając podział na regiony według danych z GUS.

ŹRÓDŁOWiener