Kto musi zabrać Zieloną Kartę na wakacje?

System Zielonej Karty jest jednym z najstarszych porozumień międzynarodowych, które wciąż obowiązują. Dzięki wspomnianemu systemowi, europejscy kierowcy już od 62 lat nie muszą wykupywać osobnych polis przy wjeździe do innego kraju. W takiej sytuacji może być potrzebny tylko specjalny certyfikat ubezpieczenia OC (tzw. Zielona Karta). Integracja europejska nieco zmniejszyła znaczenie Zielonej Karty. Mimo tego, osoby planujące podróż do niektórych krajów, nadal muszą przygotować dodatkowy certyfikat ubezpieczenia OC.

Specjalny dokument trzeba posiadać m.in. w Rosji i Turcji

System Zielonej Karty powstał o oparciu o uregulowania Rekomendacji Genewskiej ONZ z 1949 roku. Obecnie należy do niego 46 państw z Europy, Afryki i Azji. Większość tych krajów dodatkowo podpisała tzw. Porozumienie Wielostronne. Na mocy wspomnianego porozumienia domniemuje się, że pojazd obcokrajowca został ubezpieczony w kraju rejestracji. „Dlatego przejazd przez państwa, które jednocześnie respektują System Zielonej Karty i Porozumienie Wielostronne, jest możliwy bez dodatkowych certyfikatów (wystarczy dokument potwierdzający ochronę ubezpieczeniową)” – tłumaczy Nina Kuczyńska z Ubea.pl.

Nina Kuczyńska wyjaśnia, że Polska przystąpiła do Porozumienia Wielostronnego w dniu akcesji do UE (tzn. 1 maja 2014 r.). Wówczas znacznie zmniejszyła się liczba krajów wymagających Zielonej Karty od Polaków (patrz poniższa tabela). Dodatkowy certyfikat ubezpieczenia jest potrzebny m.in. osobom wjeżdżającym na terytorium Rosji, Turcji lub Białorusi. Warto zwrócić uwagę, że od 1 stycznia 2012 r. taki dokument nie jest już wymagany w Serbii. Polakom wybierającym się do pobliskiego Kosowa, nie wystarczy nawet Zielona Karta. W tym kraju potrzebne jest ubezpieczenie graniczne.

Nina Kuczyńska przypomina, że wzór Zielonej Karty wygląda identycznie w przypadku wszystkich ubezpieczycieli. Opisywany dokument składa się z dwóch identycznych części, które można łatwo rozdzielić wzdłuż perforacji. Jedną z połówek Zielonej Karty trzeba oddać poszkodowanemu kierowcy. Dzięki temu będzie on mógł łatwiej dochodzić roszczeń z tytułu OC. Warto wiedzieć, że Zielona Karta jest ważna tylko w okresie, który zadeklarował jej posiadacz (od 15 dni do 1 roku).

Kraje i terytoria autonomiczne, do których polski kierowca może wjechać bez Zielonej Karty
Andora Luksemburg
Austria Łotwa
Belgia Malta
Bułgaria Monako
Chorwacja Niemcy
Cypr Norwegia
Czechy Polska
Dania Portugalia
Estonia Rumunia
Finlandia San Marino
Francja Serbia
Gibraltar Słowacja
Grecja Słowenia
Hiszpania Szwajcaria
Holandia Szwecja
Irlandia Węgry
Islandia Wielka Brytania
Lichtenstein Włochy
Litwa Wyspa Man
Wyspy Owcze Wyspy Normandzkie

Kraje, do których polski kierowca nie może wjechać bez Zielonej Karty:

Albania
Azerbejdżan
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Czarnogóra
Iran
Izrael
Maroko
Mołdawia
Macedonia
Rosja
Tunezja
Turcja
Ukraina

Tylko do Kosowa  polski kierowca nie może wjechać bez ubezpieczenia granicznego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK)

Zielona Karta coraz częściej jest gratisem do pakietu OC …

Spora część polskich kierowców w ogóle nie potrzebuje Zielonej Karty. Tym niemniej, wielu ubezpieczycieli traktuje taki certyfikat, jako darmowy dodatek do sprzedawanej polisy OC. Takie rozwiązanie przewiduje między innymi:

  • AXA Direct
  • Aviva
  • Generali
  • Link4
  • PZU

W przypadku polis oferowanych przez ERGO Hestię, dopłata za Zieloną Kartę będzie tylko symboliczna (5 zł). Warto nadmienić, że dwóch ubezpieczycieli (Aviva i Link4) deklaruje możliwość przesłania Zielonej Karty w liście. „Niezależnie od sposobu wydania tego dokumentu i jego kosztu, trzeba dokładnie sprawdzić, czy ochrona będzie aktywna we wszystkich krajach znajdujących się na trasie przejazdu. W praktyce może okazać się, że bezpłatna Zielona Karta nie działa w państwach o podwyższonym ryzyku kolizji (przykład: Rosja)” – ostrzega Nina Kuczyńska z Ubea.pl.

Zasady wydawania Zielonej Karty przez krajowych ubezpieczycieli
Nazwa ubezpieczyciela Zasady wydawania Zielonej Karty
AXA Direct Posiadacze pakietów OC i pakietów OC + AC w AXA Direct, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.
Aviva Zielona Karta jest wydawana bezpłatnie. W razie potrzeby, klient firmy Aviva powinien telefonicznie poinformować tę firmę. Po zgłoszeniu, Zielona Karta zostanie wysłana pocztą.
Compensa Posiadacze polis OC w Compensa, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.
Ergo Hestia Posiadacze polis OC w Ergo Hestia otrzymają Zieloną Kartę za dodatkowe 5 zł.
Generali Posiadacze polis OC w Generali, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.
InterRisk Posiadacze polis OC w InterRisk, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.
Link4 Zielona Karta jest wydawana bezpłatnie. W razie potrzeby, klient Link4 powinien telefonicznie poinformować tę firmę. Po zgłoszeniu, Zielona Karta zostanie wysłana pocztą.
PZU Posiadacze polis OC w PZU, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.
Uniqa Posiadacze polis OC w Uniqa, za darmo otrzymają Zieloną Kartę.

Kierowca wnioskujący o Zieloną Kartę musi również pamiętać, że ten certyfikat nie rozszerza ochrony wynikającej z polisy OC dla kierowców. „Osoby szukające pełnego zabezpieczenia przed skutkami wypadku za granicą, będą musiały zakupić odpowiednią polisę Autocasco” – podsumowuje Nina Kuczyńska z Ubea.pl.

Źródło: Ubea.pl