MetLife nagradza przedsiębiorczą młodzież

W dniach 28-29 maja 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbyło się wręczenie nagród dla najlepszych Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw, których idee opracowała młodzież ponadgimnazjalna. MetLife, jako partner organizatora konkursu – Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, wręczyło nagrody autorom zwycięskich projektów.

Celem programu „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” jest przygotowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do zakładania własnego przedsiębiorstwa i samozatrudnienia. Uczniowie gromadzą kapitał, wybierają produkt, prowadzą badania marketingowe, organizują proces produkcji oraz sprzedaży. Prowadzą również dokumentację finansową, taką samą, jak w prawdziwych przedsiębiorstwach. Program ten umożliwia uczniom zdobycie i sprawdzenie w praktyce wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. W konkursie wzięło udział 324 miniprzedsiębiorstw, a do finału konkursu zakwalifikowało się 30 z nich. Finałowe miniprzedsiębiorstwa zostały poddane ocenie w następujących kryteriach:

  1. Przegląd miniprzedsiębiorstwa oraz podsumowanie
  2. Produkt/usługa oraz proces produkcji
  3. Rynek i działania marketingowe
  4. Finanse miniprzedsiębiorstwa
  5. Organizacja i zarządzanie

Obserwowanie działań ambitnej młodzieży, która wykazuje się przedsiębiorczością i wiedzą na temat funkcjonowania firm, porównywalną do wiedzy osób posiadających już doświadczenie biznesowe przynosi ogromną satysfakcję. To pokazuje, że praktyczna edukacja z zagadnień przedsiębiorczości, ekonomii i zarządzania przynosi wymierne efekty, które dziś owocują pomysłami na miniprzedsiębiorstwa, a jutro sukcesami polskich firm na arenie międzynarodowej – mówi Małgorzata Milczarek Bukowska, Członek Zarządu w MetLife.

Raporty miniprzedsiębiorstw analizowało 9 wolontariuszy MetLife. Ich praca polegała również na przeprowadzeniu profesjonalnych wywiadów nie tylko z pomysłodawcami, ale również ich wspólnikami w miniprzedsiębiorstwach. Ponadto wolontariusze oceniali prezentacje małych firm podczas mini-targów zorganizowanych na terenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

MetLife w Polsce bierze udział w innowacyjnym globalnym programie społecznej odpowiedzialności biznesu MetLife LifeChanger, realizowanym we współpracy z Fundacją MetLife oraz Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest promowanie tematyki finansowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz angażowanie pracowników MetLife w wolontariat. Nasza strategia koncentruje się na tzw. włączeniu finansowym, czyli umożliwieniu młodzieży dostępu do wiedzy i usług finansowych. Dotyczy to szczególnie tych młodych osób, których sytuacja i miejsce zamieszkania nie pomagają w zdobyciu odpowiedniej wiedzy do zarządzania własnymi finansami w przyszłości.  Od kwietnia ubiegłego roku naszymi działaniami edukacyjnymi zostało objętych ponad 400 uczniów. – dodaje Izabela Ptaszyńska, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w MetLife.

Projekt edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, natomiast Fundacja MetLife w ramach programu LifeChanger finansuje realizację tego projektu.

źródło: Metlife