MetLife wprowadza kolejne udogodnienia dla klientów

MetLife rozwija proste rozwiązania w ubezpieczeniach na życie i wprowadza kolejne udogodnienia dla klientów. Najnowsze zmiany dotyczą indywidualnego ubezpieczenia „MetLife na Życie” i zostały wprowadzone, by ułatwić klientom dostęp do kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej i ograniczyć formalności.

Indywidualne ubezpieczenie „MetLife na Życie” z dodatkową ochroną zapewnia wsparcie na wypadek wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Polisa pomaga zadbać o bezpieczeństwo finansowe bliskich ubezpieczonego, ułatwia spłatę kredytu hipotecznego czy wzajemne ubezpieczenie współwłaścicieli małych firm w przypadku śmierci wspólnika. Dzięki różnorodnym opcjom dodatkowym, w tym wypadkowo-zdrowotnym, można dopasować zakres ochrony do indywidualnych oczekiwań i możliwości, by zyskać środki finansowe, m.in. w przypadku zdiagnozowania raka czy pobytu w szpitalu, a także wsparcie w razie uszkodzenia ciała lub trwałego inwalidztwa. Ubezpieczenie jest dostępne już od 50 zł miesięcznie.

Jedną z nowości w ofercie „MetLife na Życie” jest alternatywny sposób zawierania umowy. Począwszy od 9 grudnia zakres oceny ryzyka dostosowany jest do wnioskowanej sumy ubezpieczenia, dzięki czemu większość polis może zostać wystawiona podczas spotkania
z doradcą. Wykorzystuje się w tym celu oprogramowanie pozwalające na automatyczną ocenę ryzyka, którą MetLife wprowadziło w tym roku.

Zmiany, które wprowadziliśmy, są kolejnym krokiem w ramach cyfryzacji procesów związanych ze sprzedażą i oceną ryzyka, i mają na celu zapewnienie jak najlepszych doświadczeń naszym klientom. W dzisiejszym świecie możliwość natychmiastowej realizacji uzgodnionej transakcji uważamy za naszą przewagę konkurencyjną – mówi Marek Piętka, Dyrektor Departamentu Produktowego w MetLife.

Trzy warianty ankiety medycznej są z kolei elementem uproszczonej oceny ryzyka w ubezpieczeniu „MetLife na Życie”. Podwyższone zostały również maksymalne sumy ubezpieczenia w umowach dodatkowych, dzięki czemu klienci będą mogli zapewnić sobie wyższą ochronę.

To, z jakiego wariantu będzie mógł skorzystać klient, jest uzależnione przede wszystkim od sumy ubezpieczenia, na którą się zdecyduje. Projektując reguły oceny ryzyka, uwzględniliśmy preferencje naszych klientów, szczegółowo analizując najczęściej wybierane kombinacje sum ubezpieczenia
i umów dodatkowych, dbając o to, aby jak największa część wniosków mogła być oceniona
w uproszczonym i przyjaznym dla klienta oraz jego doradcy procesie –
mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Ochronnych w MetLife.

W treści ogólnych warunków zweryfikowane zostały wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje,
w których MetLife nie ponosi odpowiedzialności. Zapisano je bardziej precyzyjnie, a z niektórych zrezygnowano.

Z ubezpieczenia „MetLife na Życie” mogą skorzystać osoby w wieku 18-70 lat, zawierając umowę na okres od 5 do 30 lat. Maksymalny możliwy wiek ubezpieczonego, do którego trwa ochrona ubezpieczeniowa to 85 lat. Dostępne są rówież zniżki składki: im wyższą sumę ubezpieczenia wybiera klient, tym wyższy rabat otrzymuje na składkę, maksymalnie wynosi on 35%. Kolejne zniżki to 5% za roczny tryb opłacania składki za polisę oraz 10% na ubezpieczenie dla bliskiej osoby. Zakres oraz wysokość ochrony ubezpieczeniowej można dowolnie dostosować do swoich potrzeb
i sytuacji życiowej dzięki 14 umowom dodatkowym:

 1. Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 2. Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 3. Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 4. Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej, bez wychodzenia z domu, u lekarzy specjalistów z WorldCare w USA.
 5. Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat
  w przypadku poważnych chorób.
 6. Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku drobnych, jak również
  i poważnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 7. Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 8. Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 9. Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia
  w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 10. Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 11. Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 12. Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 13. Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
  i malejącą wysokością składki, zapewniające środki na spłatę kredytu hipotetycznego.
 14. Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl

ŹRÓDŁOMetLife