MetLife wprowadza nowe ubezpieczenie dla klientów firmowych Nest Banku

MetLife rozszerza współpracę z Nest Bankiem i wprowadza nowe ubezpieczenie na życie dla mikroprzedsiębiorców. Jest to ubezpieczenie przygotowane specjalnie dla tej grupy przedsiębiorców. Pozwala ono zabezpieczyć się na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy oraz innych zdarzeń.

Produkt MetLife, z którego już mogą korzystać klienci firmowi Nest Banku, to ubezpieczenie na życie z ochroną na wypadek trwałej lub czasowej niezdolności do pracy, poważnej choroby lub pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (NW). Powstało ono z myślą o mikroprzedsiębiorcach, którzy chcieliby zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych i uzyskać pomoc oraz ochronę w przypadku problemów zdrowotnych.

W Nest Banku dążymy do tego, aby nasza oferta dla mikroprzedsiębiorców była kompleksowa – nie tylko w zakresie produktów finansowych, ale też i okołofinansowych. Wiemy, jak ważne dla naszych klientów jest poczucie bezpieczeństwa, dlatego postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o ubezpieczenia przygotowane specjalnie na potrzeby mikroprzedsiębiorców. Po raz kolejny zdecydowaliśmy się na MetLife, ponieważ mamy dobre doświadczenia we współpracy przy produktach dla konsumentów – mówi Piotr Stankiewicz z Nest Banku.

Dzięki kilku wariantom ubezpieczenia klienci mogą dopasować jego zakres do swoich rzeczywistych potrzeb i uzyskać ochronę ubezpieczeniową na wypadek zdiagnozowania poważnych chorób (takich jak nowotwór, zawał, udar), pobytu w szpitalu w następstwie wypadku, czy trwałej lub czasowej niezdolności do pracy.

Rozszerzenie współpracy z Nest Bankiem umożliwia nam dotarcie z naszą ofertą do nowej grupy klientów – mikroprzedsiębiorców, dla których w obecnej sytuacji bardzo istotna jest gwarancja uzyskania realnego wsparcia w nieprzewidzianych sytuacjach. Zależało nam na tym, aby z naszego rozwiązania mogło skorzystać jak najwięcej osób, stąd trzy warianty do wyboru o zróżnicowanym zakresie ochrony, zapewniające klientom niezbędne zabezpieczenie finansowe, a także doraźną pomoc w razie poważnej choroby czy wypadku – mówi Małgorzata Półjanowicz, dyrektor Pionu Klientów Instytucjonalnych w MetLife.

Z ubezpieczenia mogą skorzystać przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt gotówkowy dla firm w Nest Banku. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia nie jest wymagane wypełnianie kwestionariuszy medycznych czy wykonywanie badań. Ochrona obowiązuje przez całą dobę, na całym świecie. Warto również podkreślić, że w produktach MetLife nie ma wykluczenia epidemii, w tym COVID-19.

Szczegóły związane z ofertą, dotyczące m.in. przedmiotu i zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności MetLife, wypłaty i zasad naliczania świadczeń ubezpieczeniowych, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

ŹRÓDŁOMetLife