Milion złotych od PZU na projekty społeczności lokalnych

59 projektów dostanie dofinansowanie z PZU w ramach akcji prewencyjnej Pomoc to Moc. Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło „Zdrowa i bezpieczna rodzina”, a dzięki środkom przekazanym przez ubezpieczyciela zrealizowane zostaną lokalne inicjatywy służące ochronie zdrowia i poprawie bezpieczeństwa. Zwycięskie projekty otrzymają nawet 20 000 zł.
Tegoroczna edycja akcji Pomoc to Moc miała szczególny charakter ze względu na następstwa pandemii. Ograniczony dostęp do badań profilaktycznych, dużo czasu spędzonego w domu i znacznie ograniczony ruch nie sprzyjały zachowaniu dobrej kondycji. Troska o zdrowie i aktywny tryb życia Polaków wyraźnie nabrała w tym czasie znaczenia.

 – Liczba złożonych wniosków pokazała nam, jak duże są potrzeby społeczne w zakresie budowania świadomości w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa. Cieszymy się, że dzięki funduszom pozyskanym z programu, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego będą mogły realizować swoje pomysły zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach – mówi Robert Lubański, dyrektor ds. prewencji PZU.

Nabór wniosków trwał miesiąc – od 16 sierpnia do 17 września 2021 roku. W tegorocznej edycji akcji napłynęło 1400 zgłoszeń, z których do etapu oceny merytorycznej zakwalifikowano 816 wniosków. W rezultacie wybrano 59 projektów, na których dofinansowanie PZU przeznaczy łączną kwotę 1 000 000 zł. Są to działania poświęcone ochronie zdrowia, zwiększające bezpieczeństwo czy promujące zdrowy styl życia.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się m.in. różnego rodzaju zajęcia i treningi poprawiające sprawność i kondycję fizyczną, warsztaty i szkolenia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy, budowa strefy sportowo-rehabilitacyjnej, tężni solankowej, a także stworzenie i doposażenie bezpiecznych placów zabaw, ścieżki zdrowia dla dzieci oraz miasteczka ruchu drogowego.

Do tej pory w ramach akcji prewencyjnej prowadzonej przez PZU zrealizowano ponad 500 inicjatyw wpływających na poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia. Dofinansowanie uzyskały projekty o charakterze edukacyjnym (szkolenia, warsztaty), jak i praktycznym (poprawa infrastruktury miejsc publicznych, budowa siłowni plenerowych).

ŹRÓDŁOPZU