Nationale-Nederlanden z nową agencją PR

Od stycznia 2017 roku Nationale-Nederlanden rozpoczęło współpracę z Clear Communication Group. Agencja będzie wspierać ubezpieczyciela w zakresie kontaktów z mediami, szczególnie w działaniach dotyczących komunikacji produktowej oraz korporacyjnej. Clear Communication Group została wybrana w drodze przetargu, umowa podpisana została na rok. Wcześniej Nationale-Nederlanden współpracowało z agencją Multi Communications.

Ze strony agencji dla Nationale-Nederlaneden pracować będzie 5 osobowy zespół na czele którego stoi Marek Gieorgica, partner zarządzający Clear Communication Group. Wspomagać go będzie Martyna Siermicka, Dagmara Rode, Anna Nalewajk oraz Magdalena Załubska-Król.

Nationale-Nederlaneden to jedna z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje proste i zrozumiałe produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

Clear Communication Group powstała w 2011 r. Specjalizuje się w usługach z zakresu public relations dla firm i instytucji rynku finansowego, banków, spółek giełdowych, przedstawicieli sektora usług profesjonalnych, komunikacji procesów związanych z digital transformation oraz zagadnieniami z obszaru cyber security, a także w komunikacji kryzysowej i szkoleniach medialnych.

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden