„Optimum” z optymalnym zyskiem dla klientów

Wysoką, blisko 9-procentową premię otrzymali klienci, którzy 2 lata temu zainwestowali w produkt strukturyzowany „Optimum”. Został on przygotowany przez TU na Życie Europa S.A. we współpracy z Friedrich Wilhelm Raiffeisen w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Produkt był oparty na notowaniach funduszu Ethna – Aktiv E, umożliwiając potencjalnie nieograniczony zysk.

Zakończone w sierpniu 2015 r. „Optimum” było dostępne dla klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen w 2013 r. Produkt miał przejrzystą konstrukcję, gdyż premia była uzależniona od wzrostu wartości instrumentu bazowego, czyli funduszu  Ethna – Aktiv E, między granicznymi datami obserwacji początkowej i końcowej, tj. 22.08.2013 r. i 21.08.2015 r. Instrument ten pozwalał na wypracowanie nieograniczonej premii. Fundusz Ethna – Aktiv E inwestuje w płynne aktywa, obligacje i akcje przede wszystkim w Europie oraz w krajach OECD. Dzięki aktywnemu zarządzaniu fundusz dopasowuje skład portfela do aktualnych warunków rynkowych.

Uzyskanie premii w produkcie „Optimum” było możliwe, jeśli w dniu końcowej obserwacji wartość jednostki funduszu Ethna – Aktiv E byłaby większa od wartości początkowej. Potencjalny zysk był proporcjonalny do wzrostu wartości jednostek funduszu z uwzględnieniem współczynnika partycypacji we wzroście. Finalna wartość współczynnika partycypacji została określona 3 dnia roboczego po dniu zakończenia okresu subskrypcji i przyjęła wartość 75 proc. Dwuletnie „Optimum” przyniosło ostatecznie 8,7 proc. zysku, co w skali roku dało klientom 4,3 proc.

Minimalna kwota inwestycji wynosiła 10 000 zł, bez opłaty początkowej. „Optimum” zapewniało 100-proc. ochronę składki zainwestowanej w dniu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej. Forma ubezpieczenia sprawiała, że świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu zgonu nie podlegało podatkowi od spadków i darowizn.

źródło: TU Europa