Order Finansowy dla Generali

Generali otrzymało „Order Finansowy Home&Market 2017” w kategorii ubezpieczenia mieszkaniowe za produkt „Generali, z myślą o domu”. Redakcja doceniła szczególnie element ubezpieczenia dający możliwość ochrony przed skutkami wyłudzeń pieniędzy od osób starszych metodą na „wnuczka”

W ramach ubezpieczenia domów i mieszkań Generali oferuje zabezpieczenie przed skutkami wyłudzenia „na wnuczka”. Ochrona obejmuje osoby powyżej 65. roku życia, które wypłaciły gotówkę z rachunku bankowego (prowadzonego w złotych polskich, przez bank z siedzibą w RP) i osobiście  oddały tę wypłaconą gotówkę osobie trzeciej w celu rzekomego przekazania ich rodzeństwu, dzieciom lub wnuczkom.

Limit na ryzyko utraty gotówki metodą oszustwo „na wnuczka” odpowiada wysokości sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nawet do 30 tys. zł.

  • Tworząc nowe produkty w Generali – np. polisę „Generali, z myślą o domu” wraz z ryzykiem wyłudzenia gotówki metodą „na wnuczka”, chcemy aby wyróżniały się spośród kilkudziesięciu tego typu ofert na rynku. Jednym ze sposobów na bycie o krok lepszym od konkurencji jest baczne obserwowanie i przewidywanie, jak zmienia się świat wokół nas – powiedział Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu Generali TU SA.

W świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie, a przestępcy – wykorzystując łatwowierność i nieuwagę osób starszych – wyłudzają od nich pieniądze metodą „na wnuczka”. Dzwonią do osób starszych, podając się za członka rodziny. Informują o tym, że mają kłopoty i potrzebują pieniędzy od babci czy dziadka. Często w takich okolicznościach starsze osoby udają się do banku, wypłacając niekiedy ostatnie oszczędności życia i przekazują wysłanemu pod bank koledze, który ma je przekazać rzekomemu wnuczkowi. Tego typu oszustwa spotkały się z bardzo dużą krytyką społeczną. Wyróżnione ubezpieczenie „Generali, z myślą o domu” zabezpiecza osoby starsze właśnie przed finansowymi konsekwencjami tego typu przestępstw.

Tytuły „Ordery Finansowe” zostały przyznane przez miesięcznik „Home&Market”, a laureaci ogłoszeni w specjalnym raporcie wydanym wraz z ostatnim numerem czasopisma.

ŹRÓDŁOGenerali