Pakiet – który warto mieć – NA WSZELKI WYPADEK

Każdy z nas jest inny, ale wszyscy niezależnie od sytuacji chcemy czuć się bezpiecznie. Z ochroną, którą zapewnia Pakiet NA WSZELKI WYPADEK każdego dnia możemy realizować plany i marzenia. Jego największym atutem jest rozbudowana i kompleksowa ochrona, która zadziała zarówno w zakresie zdarzenia związanego z nieszczęśliwym wypadkiem, jak i w sytuacji choroby. To również bardzo szeroki zakres ochrony w ramach ubezpieczenia wypadkowo-chorobowego, który obejmuje każdą osobę, bez względu na wiek, przez całą dobę̨, w kraju i za granicą. 

Plan B na awaryjne sytuacje

Większość́ ludzi stara się układać swoje życie według zaplanowanego scenariusza – kupują samochody, mieszkania, realizują się w pracy i poza nią, cieszą się dobrym zdrowiem i energią do życia pełnego wrażeń. Niewielu rozpatruje scenariusz, który choć negatywny – może okazać się realistyczny. Mogą przydarzyć się sytuacje, takie jak choroba czy wypadek, które pokrzyżują nam plany. Dlatego warto mieć plan B, który pomoże w razie takich nieprzewidzianych wydarzeń. W odpowiedzi na tę potrzebę powstał Pakiet NA WSZELKI WYPADEK – nowy pakiet ubezpieczeń́ wypadkowych i zdrowotnych. 

Dwa warianty – wiele możliwości ochrony

W ramach ochrony w związku z nieszczęśliwym wypadkiem są dostępne dwa warianty ubezpieczenia – o zakresie podstawowym i rozszerzonym. W każdym z zakresów ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe m.in. podczas wypadku komunikacyjnego, przy pracy oraz w wyniku uprawiania wybranych aktywności fizycznych. W wariancie rozszerzonym występuje dodatkowo świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem omdlenia, zasłabnięcia, ataku epilepsji oraz zwrot kosztów takich jak przeszkolenie psa asystującego czy dostosowanie samochodu i mieszkania do potrzeb osoby po wypadku. Pakiet NA WSZELKI WYPADEK można wykupić na rok, dwa lata lub krótkoterminowo, np. na czas maratonu. Daje on dostęp do szeregu usług assistance, np. Zdrowie, Opieka oraz Aktywność.

Zdarzają się sytuacje, gdzie kompleksowa ochrona to nie wszystko, gdyż konsekwencje np. nieszczęśliwego wypadku wiążą się z dużymi wydatkami finansowymi. W tym aspekcie Pakiet Na Wszelki Wypadek również pomaga. Najbardziej wymagający klienci mogą go powiększyć o 10 dodatkowych rozszerzeń.

Pomoc w razie niezdolności do pracy

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK szczególnie przyda się w razie niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia – w ramach pakietu można uzyskać wypłatę dziennego zasiłku, niezależnie czy poszkodowany przebywa w szpitalu, czy został skierowany do dłuższego leczenia w domu. Z danych GUS wynika, że wypadki przy pracy tylko w zeszłym roku spowodowały ogółem ponad 2,5 mln dni niezdolności do pracy, czyli średnio prawie 38 dni na zwolnieniu lekarskim na jedną osobę. Dlatego tak ważne jest posiadanie zabezpieczenia, które ochroni przed stratami finansowymi związanymi z długotrwałą nieobecnością w pracy i pozwoli na spokojny powrót do zdrowia.

Opieka na najwyższym poziomie bez względu na koszty

Ubezpieczeni nie muszą się martwić o koszty leczenia, pobytu w szpitalu i rehabilitacji po wypadku. Ubezpieczyciel pokrywa również koszty wizyt lekarskich, badań diagnostycznych oraz leków. Dzięki ochronie pacjent nie musi martwić się o wydatki w ramach rehabilitacji – pakiet obejmuje koszty konsultacji, ćwiczeń i zabiegów, w tym również dogoterapii i hipoterapii.

W zdrowiu i w chorobie

W ramach Onkowsparcia, Wiener wypłaci świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy lub nowotwór in situ. Zorganizuje również i opłaci badania genetyczne dla ubezpieczonego i jego dzieci, by wykluczyć ryzyko obciążenia genetycznego.  W przypadku innych chorób firma organizuje i pokrywa koszty eksperckiej opinii medycznej. Wypłacane jest także świadczenie w ramach poważnego zachorowania, np. udaru czy zawału.

Assistance zdrowie i opieka

Wiener wie, że zdrowie jest jedną z kluczowych wartości w życiu człowieka. Dlatego w ramach assistance Zdrowie ubezpieczony może liczyć na możliwość skorzystania ze specjalistycznych telekonsultacji lekarskich czy z pomocy psychologicznej i prawnej. Assistance Opieka zapewnia natomiast przede wszystkim finansowanie domowych wizyt lekarza i pielęgniarki, transportu medycznego, dostarczenia leków, sprzętu rehabilitacyjnego. Co więcej, organizuje i pokrywa koszty pobytu w sanatorium.

Asistance dla aktywnych

Dla ludzi chcących żyć pełnią życia stworzono assistance Aktywność, w ramach którego organizowany i opłacany jest trener osobisty, jeśli ubezpieczony chce wrócić́ do formy fizycznej po wypadku. Ochrona zapewnia też zwrot kosztów udziału w zorganizowanych zajęciach i imprezach sportowych, w których uczestnictwo uniemożliwi nieszczęśliwy wypadek lub choroba. To także Assistance rowerowy i UTO, zapewniający ochronę zarówno po awarii, jak i wypadku.

Ubezpieczenie dziecka i OC

W ramach pakietu Na Wszelki Wypadek można również ubezpieczyć dziecko, zapewniając mu pełen przekrój świadczeń w razie niespodziewanego, przykrego zdarzenia. To między innymi   świadczenia z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, pobytu w szpitalu czy zwrot kosztów za naprawę lub zakup nowych okularów lub aparatów uszkodzonych w wyniku wypadku. Warto rozważyć również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które chroni w razie szkód wyrządzonych prywatnie na terenie całego świata.

ŹRÓDŁOWiener