Pierwszy kwartał ERGO Hestii: bardzo dynamiczny wzrost składki

Grupa ERGO Hestia w pierwszym kwartale 2015 roku poprawiła swoje wyniki sprzedażowe produktów życiowych i majątkowych wobec analogicznego okresu 2014 roku. Dobre wyniki idą w parze z jakością – zgodnie z wynikami badań klienci  ERGO Hestii polecają likwidację szkód swojego ubezpieczyciela dwa razy częściej niż klienci innych towarzystw ubezpieczeń.

W pierwszym kwartale 2015 r. składka przypisana brutto Grupy ERGO Hestia wyniosła 1,298 mld zł i była aż o 17,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Największa spółka Grupy, STU ERGO Hestia, poprawiła swoje wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale 2015 r. wobec tego samego okresu w roku 2014. Rosła z dynamiką 103,7  proc., osiągając sprzedaż ubezpieczeń na poziomie 896,98 mln zł. Również spółka życiowa może pochwalić się rozwojem: sprzedaż rosła z dynamiką 166,6 proc., osiągając poziom 400,86 mln zł w pierwszym kwartale. Te wyniki Grupa zawdzięcza przede wszystkim nawiązaniu nowych umów z sektorem bankowym, a także znacząco lepszej sprzedaży produktów życiowych klientom detalicznym.

Zysk netto dla spółek Grupy sięgnął 32,15 mln zł i był mniejszy o 54,2 proc. wobec tego samego kwartału 2014 r. Wynik techniczny wyniósł 37,69 mln zł, co oznaczało dynamikę na poziomie 57,3 proc.

– Słabszy wynik techniczny jest konsekwencją przede wszystkim spadku rentowności ubezpieczeń korporacyjnych. Główną przyczyną są tu spadające od ubiegłego roku stawki oraz coraz większa konkurencja. W obszarze ubezpieczeń detalicznych utrzymujemy konsekwentnie założony kurs komentuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes ERGO Hestii ds. finansowych.Natomiast wynik finansowy jest zależny od sytuacji na rynkach finansowych. Tutaj w szczególności dało się odczuć spadającą rentowność papierów skarbowych – dodaje Grzegorz Szatkowski.

W pierwszym kwartale Grupa ERGO Hestia otworzyła pierwsze w Polsce crowdsourcingowe ubezpieczeniowe Forum Idei. Każdy, kto chce zabrać głos w dyskusji o ubezpieczeniach, może dodać własny pomysł i dyskutować o zmianach, jakie chciałby wprowadzić do ubezpieczeń. To był kolejny krok ERGO Hestii w otwarciu kolejnych kanałów kontaktu w dialogu z klientem. Po kilku miesiącach Forum ma już przeszło 310 użytkowników, którzy zgłosili 66 pomysłów i napisali ponad 540 komentarzy.

W tym okresie ERGO Hestia nadal inwestowała w rozwój najwyższego standardu ochrony – pierwsza spółka świadcząca usługi z zakresu zarządzania ryzykiem Hestia Loss Control została partnerem Hartford Steam Boiler na Europę Środkowo-Wschodnią. Obydwie firmy będą wspólnie oferować usługi inżynieryjne związane z identyfikacją i oceną ryzyka oraz rozwiązań prewencyjnych na światowym poziomie.

Pod koniec marca ERGO Hestia przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia największych polskich ubezpieczycieli – Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Dzięki temu klienci wszystkich marek ubezpieczyciela (ERGO Hestii, MTU i You Can Drive) mogą zlikwidować szkodę w towarzystwie, z którym zawierały umowę komunikacyjnego OC. Dla klientów tych marek oznacza to, że:

  1. Klienci ERGO Hestii polecają naszą likwidację dwa razy częściej niż klienci innych towarzystw ubezpieczeń,
  2. W prostych szkodach komunikacyjnych wypłacamy odszkodowanie natychmiast po telefonicznym przyjęciu zgłoszenia,
  3. Przekazujemy naszym klientom bezpośredni kontakt telefoniczny i mailowy do opiekuna szkody,
  4. 175 rzeczoznawców mobilnych w całej Polsce odwiedza naszych klientów w dowolnym miejscu i czasie – maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,
  5. Rzeczoznawca mobilny wykonuje na miejscu ocenę techniczną i przy prostych szkodach ma możliwość podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania.

źródło: Ergohestia