Pierwszy szpital w portfelu PZU

PZU INWESTCYJE rozszerza swoją działalność w obszarze inwestycji medycznych – tym razem o pierwszą placówkę szpitalną. W wyniku podwyższenia kapitału fundusz FIZAN BIS2 zarządzany przez TFI PZU stanie się właścicielem ponad 60 proc. kapitału Centrum Medycznego Gamma w Warszawie.

W wyniku podpisanej umowy do portfela największego na naszym rynku ubezpieczyciela dołączy Centrum Medyczne GAMMA. Spółka jest jednym z wiodących podmiotów w naszym kraju specjalizującym się w diagnostyce obrazowej i kompleksowym leczeniu pacjentów z dolegliwościami narządu ruchu. To jeden z niewielu ośrodków prywatnych w Polsce realizujących świadczenia medyczne w obrębie ortopedii i traumatologii oraz chirurgii kręgosłupa w pełnym zakresie (tj. obejmującym wszystkie procedury lecznicze w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego) – od leczenia ambulatoryjnego, przez wysokospecjalistyczną diagnostykę obrazową, po leczenie operacyjne i rehabilitację.

– Zrobiliśmy kolejny krok w kierunku realizacji zapowiadanej aktywności inwestycyjnej w obszarze medycznym. To pierwszy, ale na pewno nie ostatni szpital w naszym portfelu. Chcemy i będziemy wzmacniać nasze inwestycje w tym sektorze – komentuje inwestycję w CM Gamma Ryszard Trepczyński, członek zarządu PZU, odpowiedzialny za inwestycje.

Dla PZU INWESTCYJE to kolejna taka transakcja w ostatnich miesiącach – wcześniej nabyło udziały m.in. Orlen Medica i Elvita –Medycyna to szybko rozwijający się sektor w naszym kraju, dlatego myślimy o rozwoju organicznym nowej spółki i kolejnych akwizycjach szpitalnych. CM Gamma to doskonały partner do tego typu przedsięwzięcia – mówi Włodzimierz Bieliński, dyrektor Biura Inwestycji Strukturyzowanych w TFI PZU.

Szpital nie został wybrany przypadkowo. To jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w naszym kraju. CM Gamma stosuje najnowsze techniki operacyjne z wykorzystaniem najlepszej aparatury medycznej i materiałów medycznych, często niedostępnych w ramach świadczeń realizowanych w ramach kontraktu z NFZ, a pozwalających na uzyskanie najlepszych efektów leczenia. Doświadczenie zespołu medycznego zapewnia pacjentom powypadkowym minimalizację uszczerbku na zdrowiu i odzyskanie sprawności w stopniu wyższym niż w trakcie tradycyjnego sposobu leczenia.

– Bardzo cieszymy się z pozyskania tak znakomitego inwestora – mówi Jan Stanclik, współwłaściciel Centrum Medycznego Gamma. Wejście kapitałowe ubezpieczyciela na rynek usług szpitalnych jest naturalną konsekwencją trudnej sytuacji związanej z brakiem środków w systemie państwowej opieki zdrowotnej. Jest krokiem w kierunku pacjenta, daje mu dostęp do wysokiej jakości i spójności leczenia w procesie dochodzenia do zdrowia.

Oczekujemy wystąpienia efektu synergii. Współpraca powinna być obopólnie korzystna dla stron. Dla PZU i jego klientów ta inwestycja jest gwarancją szybkiego dostępu do usług medycznych najwyższej jakości, daje możliwość rozszerzenia polis o świadczenia szpitalne.

Współpraca Grupy PZU z CM Gamma jest również doskonałym uzupełnieniem pomocy dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pozwalając ograniczyć świadczenia z tytułu rent i zapewniając skrócenie okresu braku możliwości zarobkowania przez poszkodowanych. Dla Szpitala współpraca ta oznacza rozszerzenie portfela klientów o pacjentów posiadających polisy zdrowotne, polisy komunikacyjne OC, polisy typu travel, etc. – dodaje Jan Stanclik.

– Jako odpowiedzialny ubezpieczyciel PZU dąży do ograniczenia społecznych i zdrowotnych konsekwencji wypadków. Zadanie to jest realizowane m.in. poprzez pomoc poszkodowanym w zakresie organizacji terapii i rehabilitacji. Bliska współpraca z nowoczesną placówką medyczną skupiająca wybitnych specjalistów stanowi kolejny istotny element wspierający tę strategię –mówi Tomasz Tarkowski, członek zarządu Grupy PZU odpowiedzialny za obszar likwidacji szkód.

Zgodnie z przyjętą strategią PZU INWESTYCJE planuje stale zwiększać swój udział w branży usług zdrowotnych, przejmując i konsolidując działające na rynku podmioty szpitalne. CM GAMMA stanowi ważny element tej strategii inwestycyjnej.

źródło: PZU